BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Đèn bất diệt trên đỉnh " núi không bóng "

Tác giả liangfulai on 2022-03-22 09:48:46
/Đèn bất diệt trên đỉnh

Trước núi không bóng, một ngọn đăng,

Khả sáng soi khắp cả đất trời,

Đèn báu núi ấy ai tìm được ?

Thắp dụng đèn báu, tỉnh giấc nồng !


 

 

 

Sáu vạn năm mộng dài sanh tử,

Một ánh đèn khả đánh thức nhanh,

Rọi đêm dài vô minh bất tận,

Phá u mê tăm tối vạn năm.

 

Ai muốn tìm thắp sáng, phải nhanh,

Thiên Mệnh Minh Sư Tế Công tầm,

Minh Sư chỉ điểm liền tìm thấy,

Trước núi không bóng ấy, ngọn đăng.

 

Mồi lửa vô hình, Minh Sư thắp,

Từ bao đời Tổ, đăng truyền đăng,

Một lửa muôn đèn sáng chiếu rọi,

Phá mộng đêm dài kiếp tử sanh.

 

Ai đã tìm thấy đèn báu thắp,

Cháy sáng bản thân, rọi chúng sanh,

Thì chớ để “ tám gió ” thổi dập,

Lại chìm tăm tối, mộng tử sanh !

 

Tám ngọn gió này, sức mãnh liệt,

Lợi ,suy, khen, huỷ, rồi khổ, vui,

Tôn kính, chê bai, làm dao động,

Thổi mang “ cát bụi ” dập, lấp vùi.

 

Đèn tự tánh vốn chẳng sanh diệt,

Do tạm che lấp, hiển diệt sanh

Trong “ đêm tối ” mấy ai tìm được ?

Tìm được chẳng lại để lấp vùi !

Số lượt xem : 786