BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Độ Người, Thành Toàn, Liễu Nguyện Mình ( Từ huấn của ngài Bất Hưu Tức Bồ Tát )

Tác giả liangfulai on 2023-03-01 08:45:06
/Độ Người, Thành Toàn, Liễu Nguyện Mình ( Từ huấn của ngài Bất Hưu Tức Bồ Tát )

Độ Người, Thành Toàn, Liễu Nguyện Mình

( Từ huấn của ngài Bất Hưu Tức Bồ Tát )

 

 

Độ người là cách hành công lập đức nhanh nhất. Con có thể độ được một người thì là con đang tích công lũy đức. Con độ hóa người ta có thể tu đạo thì cửu huyền thất tổ, người nhà, bạn bè của người ta sẽ vì thế mà có cơ hội tu bàn.


Con giúp đỡ một người, công đức này con tuyệt đối phải trân trọng, người ấy mới có thể trở thành trụ cột trên đạo trường sau này, có thể giảng kinh thuyết pháp, thì công đức này càng là cao hơn trời, hiểu không ?

 

Độ người là đang liễu nguyện của con. Con mở lời thành nguyện, muốn giúp đỡ thầy của chúng ta phổ độ Tam Tào, đấy chính là việc mà một người tu đạo nên làm, hiểu không ? Lại còn một điểm quan trọng nhất nữa là con chỉ cần nỗ lực hành công lập đức thì các oan gia trái chủ của con mới không tìm con gây phiền phức.

 

Nếu như con ăn bơ làm biếng, ở lì trong nhà xem truyền hình, chơi điện thoại, chẳng muốn hành công lập đức, thì con hãy đợi xem, không bao lâu nữa thì phiền phức bèn tìm đến bên con rồi, hiểu không ? Hôm nay Đàn Chủ, Phó Đàn Chủ, mọi người có lòng quay về thì là các con vẫn muốn tu bàn đạo, vậy nên con càng phải tích cực nỗ lực hành công liễu nguyện, hiểu không ?

 

 

Số lượt xem : 918