BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Đạo tôn quý ở chỗ nào ?

Tác giả liangfulai on 2023-01-28 18:56:24
/Đạo tôn quý ở chỗ nào ?

Đạo tôn quý chẳng phải ở chỗ bởi vì có rất nhiều người tin, nhiều người theo, nhiều người khẳng định, tán thán, nhiều sự hiển hóa vi diệu không thể nghĩ bàn của Tiên Phật, mà bởi :


Sau khi nghiên cứu đạo, đã thể ngộ ra được đạo trong vũ trụ, đạo nơi tự thân, mối quan hệ giữa đạo với mình, nhận biết rõ bổn lai chơn diện mục của tự thân, giá trị của đạo, diệu dụng của đạo, sự trường tồn vĩnh hằng bất sanh bất diệt của đạo, sự khó chứng đắc của đạo, và sau khi thể ngộ rồi thì thực tế hành đạo nơi tự thân, điều chỉnh lại thân tâm mình hợp với đạo, khiến ba nghiệp thân khẩu ý thường thanh thường tịnh, tìm được chơn an vui, khiến cải biến vận mệnh, nâng cao tâm cảnh, trí tuệ, làm lợi mình lợi tha, tự giác giác tha, khiến tất cả chúng sinh đều được lợi ích an vui.

 

Đạo chỉ tôn quý khi người ta đã thể ngộ ra nguồn gốc, ý nghĩa, giá trị, lợi ích của nó, sau khi ngộ rồi lại trải nghiệm thực tế nơi tự thân, như người thực tế nếm thử và thưởng thức vị của thức uống ấy thì mới biết vị của nó như thế nào, lợi ích cho sức khỏe tinh thần như thế nào, để pha chế ra được thứ hương vị ấy, màu sắc ấy vừa thơm ngon vừa đẹp mắt, vừa lợi ích cho sức khỏe là phải hạ công phu khó khăn như thế nào.

 

Đạo sẽ mãi chẳng tôn quý khi người ta mãi chỉ nghe và thấy theo hình tướng bên ngoài, mà chẳng chịu đào sâu nghiên cứu tìm hiểu, thể ngộ rồi thực tế trải nghiệm đạo nơi tự thân, chẳng khác gì người cả đời chỉ mãi nghe người khác tán thán hương vị ngon, màu sắc đẹp, lợi ích sức khỏe, tinh thần mà loại thức ăn thức uống ấy có thể mang lại nhưng lại không thực tế trải nghiệm nếm thưởng hương vị của nó, vậy thì trọn đời sẽ chẳng thể nào cảm nhận được lợi ích và hương vị thực tế từ nó, dẫu nghe thấy rồi lại có mà như không, có cũng được, không có cũng chẳng sao, như là chẳng chút thiết yếu gì đối với mình cả.

 

Cảm nhận đạo tôn quý từ người khác,  thì chỉ có thể cảm nhận được sự quý báu của đạo trong nhất thời.

Cảm nhận đạo tôn quý từ ngay chính trải nghiệm thực tế tu bàn đạo, hành đạo của tự thân, mới có thể cảm nhận được sự quý báu của đạo trong từng thời từng khắc, siêu vượt tất cả mọi không gian thời gian.

Đạo tôn quý chính là bởi người có lòng tin, từ tin mà nguyện, từ nguyện mà hành, từ hành mà nghiệm chứng thực tế, từ nghiệm chứng thực tế mà  càng thận thức sự tôn quý của đạo. 

Đạo chẳng tôn quý là bởi người chẳng có lòng tin, bởi chẳng tin nên chẳng nguyện nghiên cứu, học tập, thể ngộ, thì càng chẳng hành, chẳng tu, chẳng bàn đạo. Do bởi chẳng hành nên chẳng có nghiệm chứng thực tế, nên trọn đời mãi chẳng thấy đạo quý, chẳng nhận được lợi ích thực tế từ đạo. 

Số lượt xem : 1981