BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Đạo Hóa Gia Đình

Tác giả liangfulai on 2022-03-13 18:26:46
/Đạo Hóa Gia Đình

Mỗi gia đình là một thửa ruộng

Tiền nhân gieo trồng, hậu nhân hưởng

Nhân tốt duyên lành, quả lành ngọt

Nhân xấu duyên ác quả tệ thường.

 

 


 

Đời cha ăn mặn, con thường khát

Con gieo tội, cha lụy tai ương

Chung gia đình : cùng chung thửa ruộng

Nên cùng hưởng quả khổ hoặc sướng.

 

Mỗi gia đình thường là nơi tụ

Oan gia trái chủ làm thân quyến

Trả nhau ân oán tình thù nợ

Chẳng tu thì lụy nhau khổ phiền.

 

Hữu đạo minh quân, nước an lạc

Hôn quân vô đạo, dân khổ thường

Gia đình là quốc gia thu nhỏ

Có quan hệ tương hỗ “ dân-vương ”.

 

Đạo hóa gia đình, gia hữu đạo

Cùng tu đạo sinh hoạt đời thường

Chuyển hóa ác nghiệp thành thiện nghiệp

Chuyển hóa ác duyên nên duyên lành.

 

Gia đình gieo trồng chủng tử đạo

Thì nên đạo quả, nên quả lành

Nơi mẫu ruộng tâm và phước ruộng

Tùy tâm thanh tịnh, “tịnh độ” sanh.

 

Gia hữu đạo, nhà thường an lạc

Thường hạnh phúc như “ Hoạt Thần Tiên ”

Gia hữu đạo, Thánh Hiền noi học

Lưu gương sáng, đạo nơi thân hiển.

 

“ Đạo hóa gia đình ” gia hữu đạo

Khi rời trần thế chẳng ưu phiền

Chẳng vì thân quyến tâm quái ngại

An nhiên tự tại về Tây Phương.

 

Gia hữu đạo, phước lành vô lượng

Hợp lòng người trời, trời người thương

Viên mãn nhân duyên đời quyến thuộc

Cùng đoàn tụ Cực Lạc Tây Phương.

 

Gia lìa đạo, vô biên tội nghiệp

Trái đạo, bại đức, phước tiêu nhanh

Nợ cũ chưa sạch, thêm oán mới

Oan oan tương báo luân hồi thành.

 

“Đạo hóa gia đình” tu chuyển nghiệp

Ngộ đạo rồi nhanh phải thêm nhanh

Bài tập của tại gia cư sĩ

Kiếp này phải viên mãn hoàn thành.

 

Mỗi gia đình là một đạo trường

Là nơi tu hành, là lò luyện

Là nơi khảo nghiệm, thi thường nhật

Nên đạo hóa gia đình ưu tiên.

 

Đạo hoá gia đình là một bài tập tất yếu mà các tu sĩ Bạch Dương tại gia nhất định cần phải làm trên con đường hành Bồ Tát đạo tự độ độ tha để viên mãn tất cả các mối nhân duyên trong kiếp này, cũng là sự thể hiện của lòng từ bi yêu thương xuất phát từ chân tâm muốn cứu độ những người thân quyến ruột rà trong gia đình thoát khỏi bể khổ của nhân quả nghiệp lực phiền não và sanh tử, cũng là thể hiện trí tuệ của người tu đạo.

Trong việc đạo hoá gia đình, thì việc hướng cả gia đình chuyển nghiệp ác sang nghiệp lành bằng việc chuyển sang chế độ ẩm thực chay để hợp với đạo và trưởng dưỡng lòng từ bi, ngưng tạo sát nghiệp là việc làm bước đầu thiết thực nhất, cũng là việc khó khăn nhất đối với hầu hết mọi người. Cũng bởi độ khó cao nên khi làm được như thế thì lại càng là đáng quý, càng là công đức trí tuệ to lớn, càng là sự thể hiện ra tình yêu thương chân thành nhất đối với thân quyến gia đình, là sự kết hợp giữa tình yêu thương và trí tuệ mới làm được như vậy.

Các tu sĩ tại gia muốn có thể hướng gia đình ăn chay trường, ngoài việc chia sẻ các đạo lý nhân quả trong Phật pháp, thì việc học tập, sáng tạo ra các món chay ngon để tiếp dẫn những người sơ cơ vẫn là việc làm thiết thực nhất, có trợ lực rất lớn hơn so với bất cứ đạo lý gì. Thay vì mãi mong đợi người thân nguyện ăn chay, mong đợi mẹ hay vợ, người yêu ... nấu cho mình ăn các món chay, chi bằng hãy tự học tập và sáng tạo ra các món chay thật ngon để nấu cho các vị ấy ăn khiến cho ăn là ghiền, lại chỉ dẫn cụ thể cho cách chế biến ...để tiếp dẫn các vị ấy, đó mới chính là kế sách và phương tiện khéo hay nhất. Chỉ sợ người chẳng có quyết tâm, chẳng có đủ tình yêu thương chân thật đầy sâu sắc và trí tuệ, tự bản thân vẫn chưa buông xả được " khẩu dục " từ các món thịt ngon mà thôi.

Đạo trong ẩm thực hằng ngày chính là một phần bài tập quan trọng trong sự nghiệp " đạo hoá gia đình ". Lòng từ bi, tình yêu thương muôn loài cần được thể hiện một cách thiết thực nhất ngay trong bữa ăn hàng ngày. Tu đạo cần phải quay về hợp dần với đại đạo, hợp với " bổn lai diện mục " và cấu tạo cơ thể người mà tạo hoá đã ban tặng, tức ba nghiệp thân khẩu ý phải trở về sự thanh tịnh vô nhiễm, vô vi, vô trụ. Bữa ăn hàng ngày là thứ thiết thực nhất gắn liền với sinh mệnh và tâm tánh con người, thể hiện ra bên ngoài một cách vô cùng rõ rệt. Vậy nên trong việc đạo hoá gia đình thì đạo trong ẩm thực là yếu tố quan trọng hàng đầu không thể không chú trọng. Do bởi đạo là hết sức tự nhiên nên việc tu hành cũng cần mang tâm thái hết sức tự nhiên. Để có thể đạo hoá gia đình ăn uống hợp với đạo và hết sức tự nhiên, việc phối hợp nhiều các sắc màu tự nhiên đẹp mắt với các hương vị ngon của tự nhiên từ các loại rau củ quả phối hợp hài hoà lại đầy đủ dưỡng chất chính là việc quan trọng nhất đòi hỏi người đầu bếp tu đạo cần vận dụng tâm trí và tình yêu thương gửi gắm vào các món ăn đến " thực khách " mà mình cần đạo hoá.

Số lượt xem : 1513