BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Con Đường đến Tây Trúc thỉnh “chân kinh”

Tác giả liangfulai on 2022-06-22 14:20:47
/ Con Đường đến Tây Trúc thỉnh “chân kinh”

Đường đến Tây Trúc thỉnh “chân kinh”

Yêu ma quái hiểm nạn trùng trùng

Khảo nghiệm tâm chí người tu đạo

Thật giả quên mình vì chúng sinh.


 

 

Chín lần chín tám mốt kiếp nạn

Để nghiệm anh hùng trong anh hùng

Mức độ càng lúc khó thêm khó

Theo cảnh giới tâm – Phật tiếp cận.

 

Thật thật giả giả, chân và vọng

Điên điên đảo đảo khảo nghiệm lòng

Khảo tình thầy trò, huynh đệ nghĩa

Trò đối sư phụ có trung lòng ?

 

Nghĩa huynh đệ “vào sinh ra tử”

Thủy chung như một trung nghĩa tình

Tinh thần đồng đội vô tư ngã

Nghiệm “tương thân ái trợ nhau” lòng.

 

Khảo ma cảnh lừa người tu đạo

Cạm bẫy tình sắc khiến động tâm

Khảo trí tuệ, từ bi, định lực

Tâm đối đãi chấp phân ác lành.

 

Khảo thị phi, lòng bao độ lượng ?

Nghiệm hỏa hầu, sức nhẫn đến đâu ?

Tâm có tồn cảm ân sám hối ?

Có tôn sư trọng đạo nơi tâm ?

 

Khảo dũng khí, tinh thần đoàn kết

Khảo năng lực xử sự thấp cao

Năng lực ứng biến muôn cảnh nghịch

Nghiệm tâm trí đối cảnh ra sao ?

 

Khảo tâm chân thành, chí cầu đạo

Khảo tinh thần vì pháp quên thân

Vì chúng sinh, đồng tu quên Ngã

Vì người khác cầu trợ hạ mình.

 

Đường đến Tây Trúc thỉnh “chân kinh”

Yêu ma quái hiểm nạn trùng trùng

Đột phá qua ải thì tiến tiếp

Mỗi bước tiến thêm đích càng gần.

 

Chẳng thể đột phá ải ma nạn

Thì nơi ải ấy phải dừng chân

Đối mặt chúng yêu ma “ăn thịt”

Đọa nơi “đường ác” mãi chôn thân.

 

Đường thỉnh “chân kinh” có Tiên Phật

Sẵn lòng trợ đạo, giúp hết mình

Trí nhân khéo tìm “quý nhân” giúp

Khiêm hạ tiến trước chẳng thoái lòng.

 

Trí nhân hạ mình tìm cứu binh

Tìm đúng “cứu tinh” khả giúp mình

Có pháp đối trị khắc ma nạn

Đúng thầy đúng thuốc trị đúng bệnh.

 

Kẻ dại trông chờ nơi số phận

Nhắm mắt chờ yêu quái “thịt” mình

Cam chịu trói mình trong “dây nghiệp”

Bất lực chờ “thần chết” đến gần.

 

Đường đến Tây Trúc thỉnh “chân kinh”

Yêu ma quái hiểm nạn trùng trùng

Các hiển thần thông tài trí dụng

Trọng nhất là kiên định chí tâm.

 

Chỉ cần luôn kiên định tâm chí

Tự khắc có Bồ Tát trợ mình

Ngoại trừ thối tâm chí tu đạo

Cam tâm đầu hàng chúng Ma quân.

 

Đường đến Tây Trúc thỉnh “chân kinh”

Yêu ma quái hiểm nạn trùng trùng

Thế nên theo đoàn tương hỗ trợ

Chớ nên mạo hiểm tự một mình.

 

Ngộ Không thần thông bảy hai biến

Cũng có lúc bại dưới Ma quân

Nhờ Chư Phật Bồ Tát gia hộ

Mới có cơ hội thắng trở mình.

 

Thần thông chẳng thể thắng nghiệp lực

Duy nhờ đại nguyện, chí kiên định

Chư Phật Bồ Tát hộ trì nguyện

Mới thắng vượt nổi nghiệp trói thân.

 

Đường đến Tây Trúc thỉnh “chân kinh”

Yêu ma quái hiểm nạn trùng trùng

Đều do nghiệp tự thân biến hiện

Tâm động cảnh tùy hiện Ma quân.

 

Ma sắc, ma danh lợi, ma tình

Ma nghi, ma kiêu mạn tham sân

Ma thích quyền thế, ma thông triển

Ma tà kiến, giả Phật lừa mình...

 

“Ma nội” chiêu cảm Ma ngoại thân

“Tâm Ma” hiển, chướng ngại trùng trùng

Hàng phục được “tâm”, Ma tự rút

Khiêm hạ được lợi, Phật trợ mình.

 

Tâm kiêu khởi, A Tu La hiển

Chướng ngại liền cao tựa vực trời

Duy khiêm hạ mình đến cực độ

Khả cảm Tiên Phật trợ vượt thôi.

 

Cầu đạo cầu đắc “Vô Tự Kinh”

Tu bàn đạo : tự viết “chân kinh”

Thỉnh kinh : tìm về nơi “Tự Phật”

Thâu triển muôn pháp muôn diệu dụng.

 

Kẻ khờ tuy có “Vô Tự Kinh”

Chẳng dụng sinh mệnh để “viết kinh”

Chẳng tu bàn đạo “chân kinh” viết

Sao gặp “Như Lai” đắc “chân kinh” ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 494