BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tu Đạo Đi Ngược Dòng

Tác giả liangfulai on 2022-09-14 21:22:35
/Tu Đạo Đi Ngược Dòng

Trường giang sóng sau xô sóng trước,

Đứng yên chẳng tiến tức là lui,

Tây phương xa gần do chí Đạo,

Chẳng do ngoại cảnh Ma chướng người.


Nhận lí thật tu định phương hướng,

Chẳng do ngoại cảnh tâm Đạo rời,

Chẳng do Trời khảo Người trắc nghiệm

Mà tâm thoái động, chí đạo dời.

 

Từng đề thi, từng người khảo nghiệm,

Đại khảo sàng lọc thời đến rồi,

Đậu thì thành Thánh Hiền Tiên Phật,

Rớt thì thi lại nẻo luân hồi !

 

Cá chép hóa rồng qua tu luyện,

Ngọc quý đều qua gọt giũa mài,

Chẳng tu chẳng qua muôn vàn luyện

Chẳng tu thành Đạo, mệnh chẳng đổi !

 

Nguyện các sĩ tử đều thi đạt,

Vượt qua khảo nghiệm từ người Trời,

Bình tâm dụng trí “đề thi“ giải,

Thành tích tốt đẹp, quả an vui.

 

Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông,

Thuyền muốn về Tây phải ngược dòng,

Vượt sóng gió nghiệp phiền chướng Đạo,

Định rõ phương hướng quyết chí tâm.

 

 

Số lượt xem : 808