BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tu duyên

Tác giả liangfulai on 2022-03-17 20:47:14
/Tu duyên

Mỗi một mối duyên lành gặp gỡ

Đều do tu duyên bao kiếp đời

Tích lũy từng quan tâm hoài niệm

Mới đổi đôi lần gặp gỡ thôi.


 

 

 

Mỗi một mối ác duyên gặp phải

Đều do oán niệm mãi chẳng thôi

Tích lũy nợ nần gieo sầu muộn

Khiến người bám đòi mãi chẳng thôi.

 

Duyên chín muồi cố nhân gặp lại

Tuồng xưa tái diễn hoán đổi vai

Vừa gặp đã ghét hoặc thương mến

Chẳng phải báo ân thì nợ đòi.

 

Tu duyên trân trọng duyên lành kết

Niệm lành luôn giữ, kính trọng người

Tán thán tha nhân, thường hiệp trợ

Duy thấy lỗi mình, chẳng lỗi người.

 

Cảm ân, xin lỗi, thường tha thứ

Giới sát, yêu thương khắp muôn loài

Có lỗi chân thành cầu tha thứ

Hội ngộ trân trọng từng khắc thời.

 

Quan tâm vun bồi tình thân mật

Ngôn từ qua lại khéo dụng lời

Tâm thường chúc nguyện điều lành lợi

Hành hợp lễ nghĩa, giữ tín lời.

 

Vô vi bố thí muôn người vật

Tài, pháp, vô úy thí khắp nơi

Tùy hỷ công đức muôn điều lợi

An vui thường thí xả nơi người.

 

Tu duyên viên mãn đẹp đạo đời

Con đường thành Phật chẳng xa xôi

Hợp lòng muôn chúng, lòng trời Phật

Tu đạo tu duyên phải đi đôi.

 

Trước khi thành Phật, duyên lành kết

Rộng kết duyên lành khắp muôn loài

Chuyển hóa ác duyên thành duyên thiện

Tiêu mọi chướng duyên đường đạo đời.

 

Tiền kiếp năm trăm lần ngoảnh mặt

Quay đầu nhìn nhau mới đổi thành

Kiếp này duyên một lần hội ngộ

Thoáng qua rồi lại chia tay nhanh.

 

Có thể nhiều lần cùng hội ngộ

Phải đợi mất hàng trăm ngàn năm

Đủ thấy gặp nhau là khó thật

Nắm tay nhau khó, buông dễ nhanh.

 

Mỗi người xuất hiện trong sinh mệnh

Tuyệt đối chẳng phải điều ngẫu nhiên

Hết thảy đều là do duyên phận

Nên càng phải trân trọng tu duyên.

 

Số lượt xem : 1271