BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Người Mãi Tìm Chi Chốn Nhân Gian ?

Tác giả liangfulai on 2022-03-25 08:40:55
/Người Mãi Tìm Chi Chốn Nhân Gian ?

Người mãi tìm chi chốn nhân gian ?

Hạnh phúc mong manh, mộng “kê vàng”

Thoáng chốc vô thường đã đoạt mất

Mộng đẹp phút cuối cũng vỡ tan !


 

 

 

Lang thang phiêu bạt bao năm tháng

Theo đuổi duyên trần, hợp lại tan

Được rồi mất, bao lần rơi lệ !

Sao vẫn mê hoài mộng nhân gian ?

 

Người mãi tìm chi chốn nhân gian ?

Nên nỗi luân hồi khổ muôn vàn

“Của báu” tìm được thì ra ảo

Như sương mai, bóng nước sớm tan !

 

Người mãi tìm chi chốn nhân gian ?

Của báu tự thân sao chẳng màng ?

Chẳng quay về tự thân tìm lại

“Kho báu muôn đời” chẳng biến tan !

 

Kho báu ấy vô cùng vô tận

Sáng hơn nhật nguyệt, quý hơn vàng

Hơn muôn của báu trần gian có

Diệu dụng vô cùng chẳng nghĩ bàn.

 

Kho báu ấy muôn chúng đều có

Bởi mãi tìm ngoài, nên thấy đâu !

Lầm của giả mà quên báu thật

Nên mãi luân hồi tìm đâu đâu !

 

Người mãi tìm chi chốn nhân gian ?

Để mãi lang thang, lệ muôn vàn

Hạnh phúc nơi tâm, nhọc chi kiếm

Của báu trước mắt, sao chẳng màng ?

 

Người muốn tìm của báu tự thân

Cầu bái Minh Sư chỉ điểm mình

Thấy rồi nơi cất kho báu ấy

Thì chẳng cần tìm “chốn tử sinh”.

Số lượt xem : 549