BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Bách Hiếu Kinh ( Phiên âm Pin YIn )

Tác giả liangfulai on 2023-05-08 11:12:45
/Bách Hiếu Kinh ( Phiên âm Pin YIn )

Lời mở đầu

Nguyên nhân để trẻ em đọc kinh

 

 

Tổ tông tuy xa, nhưng việc cúng tế không thể không thành tâm. Con cháu tuy ngu, nhưng kinh sách không thể không đọc. Cổ đức nói : “Dạy con từ thưở còn thơ, dạy vợ từ thưở bơ vơ mới về.”


Khi trẻ em vẫn chưa mất đi sự ngây thơ, chính là lúc dễ dạy bảo nhất, và cũng là lúc cần dạy bảo nhất, đó chính là cái gọi là : “ kẻ vào trước thì là chủ ”. Tam Tự Kinh nói : “ tánh tương cận, tập tương viễn, cẩu bất giáo, tính nãi thiên ” (con người sinh ra ban đầu vốn dĩ lương thiện, tính tình khá đồng nhất, nhưng do môi trường và sự tiếp cận học hỏi khác nhau mà tính tình đâm ra khác biệt nhau, nếu không dạy dỗ thì tính sẽ thay đổi ). Tính cách sẽ dẫn đến số mệnhNếu chúng ta có thể nhân thời kì hoàng kim này, mượn nhờ vào phong phạm của các nhà hiền triết để huân tập con em chúng ta, dẫn dụng trí tuệ của các bậc Thánh Hiền để dạy bảo những đứa trẻ vốn dĩ mộc mạc lương thiện, vậy thì tập quen sẽ thành tự nhiên. Ngày này tháng nọ tích luỹ dần, tất sẽ thiết lập cơ sở hạnh phúc thành công cho việc làm người xử thế, thành gia lập nghiệp cho cả đời người của các em. Những bậc phụ huynh quan tâm đến vấn đề giáo dục thì nghìn vạn lần chẳng nên xem nhẹ.

 

“ Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên ” Khi dạy các nhi đồng đọc kinh, phải có lòng nhẫn nại, tâm lâu dài ! không thể hy vọng cầu mong đạt được nhanh chóng, đặc biệt nên chú ý “ quảng bác bất như chuyên tinh ” ( học rộng chẳng thà chuyên tinh - tập trung tinh lực, chuyên tâm nhất trí đi sâu vào ), do vậy mà một bộ kinh điển nên đọc tụng từ trăm đến nghìn lần, đặt nền tảng thật sâu thì thành quả mới thơm ngát. Tô Đông Pha nói : “ kinh sách chẳng ngán trăm lần đọc, thuộc lòng nghĩ sâu con tự biết ”. Cổ thánh tiên hiền thường nói : “ Kinh đọc thiên biến, kì nghĩa tự hiện ” ( kinh đọc nghìn lần, ý nghĩa tự hiện ). Khổng Lão Phu Tử đọc Kinh dịch đến “ vi biên tam tuyệt ” - sợi dây đóng sách đã đứt qua 3 lần, có thể thấy Phu Tử đã dụng công sâu thế nào.

 


 

 

bǎi       xiào     jīng

百        孝        經

Bách Hiếu Kinh

( Bạch Thủy Thánh Đế từ huấn )

 

 

tiān      dì         zhòng  xiào     xiào     dāng    xiān

        地        重          孝    孝        當       先

Thiên địa trọng hiếu hiếu đi đầu

 

yī         gè        xiào     zì   quán           jiā        ān

一        個        孝        字   全            家        安

Một chữ hiếu được cả nhà yên

 

xiào     shùn     néng   shēng xiào shùn zǐ

孝        順        能            生      孝 順 子

Hiếu thuận có thể sinh con hiếu

 

xiào shùn zǐ dì bì     míng   xián

孝        順       子 弟 必 明    賢

Con em hiếu thảo tất ( bậc ) Minh Hiền

 

xiào     shì rén dào      dì         yī         bù

孝        是       人        道        第        一        步

Hiếu là bước đầu ( của ) đạo làm người

 

xiào  zǐ         xiè       shì        jí   wéi xiān

孝           子     謝        世        即 為  仙

 Con Hiếu qua đời sẽ thành Tiên

 

zì         gǔ        zhōng chén duō          xiào zǐ

自        古        忠           臣    多        孝       子

Xưa nay trung thần đa ( phần là ) hiếu tử

 

jūn xuǎn xián chén jǔ          xiào    lián

君       選      賢        臣 舉           孝           廉

Vua tuyển Hiền thần chọn “ Hiếu Liêm ”

Người hiếu thảo liêm chính )

 

jìn        xīn       jié        lì          xiào     fù         mǔ

盡        心        竭        力        孝        父        母

Tận tâm hết sức hiếu Phụ Mẫu

 

xiào dào        bù       dú       jiǎng chī         chuān

孝   道            不        獨        講    吃            穿

Hiếu đạo không chỉ bàn ăn mặc

 

xiào     dào guì           zài       xīn       zhōng xiào

孝        道        貴        在        心        中        孝

Đạo hiếu quý chỗ hiếu trong lòng

 

xiào     qīn      qīn      zé mò huí         yán

孝        親       親       責 莫 回       言

Hiếu bị ( Bố Mẹ ) quở trách không đáp cãi

 

 

xī         hū        rén       jiān      bù        shí        xiào

惜        乎        人        間        不        識        

Tiếc thay nhân gian chẳng biết hiếu

 

huí       xīn       fù         xiào tiān lǐ    huán

回        心        復                天 理           還

Hồi tâm phục Hiếu Thiên lý ( tuần ) hoàn

 

zhū      shì        bù        shùn        yīn   bù        xiào

諸        事        不        順           因    不        孝

Mọi chuyện không êm do bất hiếu

 

zěn       zhī       xiào néng        gǎn dòng        tiān

怎        知        孝        能      感   動            天

Ngờ đâu Hiếu ( có thể ) cảm động Trời xanh

 

xiào     dào guì           shùn wú tā miào

孝        道       貴       順       無 他 妙

Hiếu quý chỗ vâng lời không cãi

 

xiào shùn        bù        fēn       nǚ gòng          nán

孝        順      不        分        女   共    男

Hiếu thuận không phân Nữ hay Nam

 

 

fú         lù         jiē        yóu      xiào     zì        de

福        祿        皆        由        孝        字       得

Phúc lộc đều do Hiếu mà có được

 

 

tiān      jiāng   xiào     zǐ        lìng yǎn         guān

天        將          孝    子       另   眼            觀

Ai hiếu thảo được trời ( đặc biệt ( trông ) nom

 

rén       rén       dōu      kě        xiào     fù         mǔ

人        人        都        可        孝        父        母

Mọi người đều có thể hiếu thuận

 

xiào     jìng      fù        mǔ       rú jìng tiān

孝        敬        父       母        如 敬  天

Hiếu kính Phụ Mẫu như kính Trời

 

xiào     zǐ         kǒu      lǐ          yǒu      xiào     yǔ

孝        子        口        裡        有        孝        語

Hiếu tử trong miệng có lời hiếu

 

xiào     fù         miàn    shàng  dài xiào          yán

孝        婦        面        上          帶 孝          顏

Hiếu phụ trên mặt mang ( dung nhan hiếu hiền

 

 

Gōng pó shàng          biān     néng jìn           xiào

公        婆 上            邊        能        盡        孝

Có thể tận hết phận Dâu ( hiếu thảo

 

yòu luò           xiào   lái yòu luò    xián

又   落   孝      來 又 落      賢

Vừa trọn chữ hiếu trọn chữ hiền

 

nǚ        de        shū       míng xiān xué xiào

女        得        淑        名       先 學 孝

Nữ được thục danh trước học hiếu

 

sān       cóng sì               dé    xiào zài   qián

三        從        四      德        孝  在            前

Tam tòng tứ đức Hiếu trước tiên

 

xiào     zài       xiāng dǎng rén qīn jìng

孝        在       鄉        黨       人 欽   敬

Hiếu tại Quê nhà người khâm kính

 

xiào zài            jiā zhōng         dà        xiǎo     huān

孝        在        家 中     大    小        歡

Hiếu thảo trong nhà già trẻ vui

 

xiào     zǐ        féng rén          jiù        quàn xiào

孝        子       逢        人          就    勸        孝

Hiếu tử gặp người thì khuyến hiếu

 

xiào     huà        fēng  sú rén   pǐn    duān

孝        化          風    俗 人    品    端

Hiếu hóa phong tục nhân phẩm đoan ( chính )

 

Shēng qián     xiào zǐ shēng jià guì

生           前    孝       子 聲 價 貴

Sanh tiền Hiếu tử danh tiếng quý

( sanh tiền : lúc còn sống )

 

sǐ         hòu      xiào     zǐ wàn               gǔ    chuán

死        後        孝        子 萬    古     傳

Thác ( mất ) rồi Hiếu tử vạn cổ truyền

 

chǔ      shì        wéi      yǒu      xiào lì dà

處        世        惟        有        孝        力       大

Xử thế duy có sức Hiếu mạnh

 

xiào     néng   gǎn      dòng   dì hé   tiān

孝        能          感    動          地 和          天

Hiếu có thể cảm động đất trời

 

xiào     jīng xiào wén bǎ xiào quàn

孝        經        孝        文        把        孝        勸

Hiếu kinh hiếu văn khuyên dạy Hiếu

 

xiào     fù xiào           mǔ xiào           zǔ        xiān

孝        父       孝           母 孝          祖        先

Hiếu Phụ Hiếu Mẫu Hiếu Tổ tiên

 

fù         mǔ       shēng zǐ yuán wéi xiào

父        母        生        子 原    為 孝

Bố Mẹ sinh con vốn vì hiếu

 

néng xiào        jiù        shì hǎo               ér     nán

能           孝     就        是   好    兒    男

Có hiếu thì là con trai ( ngoan ) hiền

 

wéi      rén       néng bǎ           fù        mǔ       xiào

為        人        能        把 父 母        孝

Làm người có thể Hiếu Bố Mẹ

 

xià       bèi       xiào     zǐ         zhào yàng       huán

下        輩        孝        子        照  樣            還

Hiếtử đời sau sẽ noi theo

 

Táng shàng      fù         mǔ       bù        zhī       xiào

堂        上          父    母        不        知        孝

Không biết hiếu thảo với bố mẹ

 

bù        xiào     shòu    qióng mò        yuàn   tiān

不        孝        受          窮     莫       怨           天

Bất hiếu chịu nghèo chớ oán trời

 

Xiào zǐ            miàn dài tài hé xiàng

孝        子        面        帶 太 和 象

Hiếu tử mặt mang vẻ ôn hòa

 

rù         xiào     chū        tì       zì rán  ān

入        孝        出          悌     自 然  安

Vào ra Hiếu đễ tự nhiên an

hiếu thuận phụ mẫu, thương yêu anh em )

 

qīn       zài        yìng     xiào bù zhī    xiào

親        在        應        孝       不   知           孝

Lúc sống nên hiếu mà không hiếu

 

qīn       sǐ          zhī       xiào hòu huǐ  nán

親        死        知        孝        後   悔            難

Bố Mẹ mất rồi hiếu muộn màng

 

xiào     zài        xīn       xiào     bù        zài        mào

孝        在        心        孝        不        在        貌

Hiếtrong tâm hiếu không (  ) ngoài mặt

 

xiào     guì       shí        xíng     bù zài  yán

孝        貴        實        行        不 在  言

Hiếu quý ( ở chỗ  ) thực hành ( chứ ) không ở lời

 

xiào     zǐ        qí jiā quán jiā lè

孝        子        齊 家   全        家 樂

Hiếu tử tề gia cả nhà vui

 

xiào     zǐ        zhì       guó      wàn mín         ān

孝        子        治        國        萬  民   安

Hiếu tử trị quốc vạn dân an

 

wǔ       gǔ        fēng     dēng jiē yīn xiào

五        穀        豐        登        皆 因 孝

Ngũ cốc bội thu đều do Hiếu

 

yī         xiào     jí         shì        tài píng nián

一        孝        即       是        太 平  年

Nhất hiếu tức thị thái bình niên

 

Néng xiào bù zài pín  hé fù

能        孝       不       在 貧   和        富

Hiếu thảo không ở chỗ giàu nghèo

 

shàn     tǐ         qīn       xīn       shì xiào           nán

善        體        親        心        是   孝    男

Rõ lòng Bố Mẹ là hiếu Nam

 

Shēng qián wéi xiào fāng wéi xiào

生        前 為 孝        方       為       孝

Sanh tiền hành hiếu mới là hiếu

 

sǐ          hòu      jìn        xiào tú            wǎng   rán

死        後        盡        孝 徒 枉          然

Thác ( mất ) rồi tận hiếu vô ích thôi

 

Xiōng dì          hé       mù       jí wéi xiào

兄        弟 和 睦        即 為   孝

Anh em hòa thuận tức là hiếu

 

rěn ràng        èr         zì         bǎ xiào            quán

忍   讓 二       字       把 孝 全

Hai chữ nhường nhịn hiếu vẹn toàn

 

xiào     cóng nán chǔ jiàn zhēn xiào

孝        從        難        處        見        真        孝

Hiếu từ chỗ khó thấy chơn hiếu

 

xiào     róng     mǎn miàn        chéng   qīn       yán

孝        容        滿   面            承           親    顏

Chịu đựng sắc mặt Bố Mẹ (với vẻ hiếu ( tràn ) đầy

 

Fù mǔ shuāng  quán    zhèng yí           xiào

父        母        雙        全        正        宜       孝

Phụ mẫu song toàn nên hiếu ngay

 

xiào     sī          guān    guǎ qīn          yǐng     dān

孝        思        鰥       寡   親            影        單

Hiếu nghĩ ( thương ) bóng cô đơn của Bố Mẹ

 

gǎn      jǐn        xiào     lái       guāng yīn kuài

趕        緊        孝        來        光        陰   快

Năm tháng qua nhanh mau hiếu ngay

 

qīn       yóu      wǒ       xiào shòu       yóu      tiān

親        由        我        孝     壽           由        天

Bố Mẹ mình hiếuThọ do trời

 

xiào     shùn     chuán jiā xiào shì bǎo

孝        順        傳          家 孝 是   寶

Hiếu thuận truyền gia Hiếu là Bảo ( báu vật )

 

xiào     xìng     wēn     hé iào  wèi      gān

孝        性        溫        和 孝  味        甘

Tính hiếu ôn hòa vị hiếu ngọt

 

 

 

 

Yáng gāo guì rǔ shàng zhī xiào

羊        羔        跪        乳        尚        知        孝

Dê con quỳ sữa vẫn biết hiếu

 

 

 

wū       yā        fǎn       bǔ        xiào qīn yán

烏        鴉        反        哺        孝   親 顏

Quạ hiếu ngậm mồi đút mẹ hiền

 

wéi      rén       ruò       shì        bù        zhī       xiào

為        人        若        是        不        知        孝

Làm người nếu không biết hiếu thảo

 

bù        rú         qín       shòu     shí kě lián

不        如        禽        獸        實 可 憐

Chẳng bằng cầm thú thật đáng thương

 

bǎi       xíng     wàn shàn xiào wéi shǒu

百        行        萬       善       孝       為       首

Hành trăm vạn thiện hiếu đi đầu

 

dāng    zhī      xiào     zì shì   gēn      yuán

當 知 孝        字 是  根 源

Nên biết chữ hiếu là căn nguyên ( gốc rễ )

 

niàn     fó        xíng     shàn     yě        shì        xiào

念        佛        行        善        也        是        孝

Niệm Phật hành thiện cũng là hiếu

 

xiào     zhàng   fó         lì chāo jiǔ        tiān

孝 仗     佛    力 超  九        天

Hiếu cậy Phật lực siêu cửu thiên ( vượt 9 trời )

 

dà        zāi        xiào     hū        dà        zāi        xiào

大        哉        孝        乎        大        哉        孝

Đại hiếu hỡi ơi đại hiếu hỡi

 

xiào     yǐ        wú       qióng   xiào wú          biān

孝        矣       無        窮           孝 無              邊

Hiếu thật vô cùng hiếu vô biên

 

cǐ         piān jù            jù        bù       lí         xiào

此        篇        句       句        不        離        孝

Thiên ( bài ) này câu câu không rời hiếu

 

lí          xiào rén         lún       diān dǎo         diān

離        孝        人          倫    顛   倒            顛

Rời hiếu nhân luân điên đảo điên

 

niàn     de       shí        biàn     qiān     gè       xiào

念        得        十        遍        千        個        孝

Niệm được mười lần nghìn cái hiếu

 

niàn     de       bǎi       biàn wàn         xiào     quán

念        得        百        遍   萬            孝   全

Niệm được trăm lần vạn hiếu toàn

 

qiān     biàn     wàn     biàn     cháng cháng niàn

千        遍        萬        遍        常        常      念

Nghìn lần vạn lần thường thường niệm

 

xiāo     zāi        miǎn nán         bǎi       xiào     piān

消        災        免  難            百        孝        篇

Tiêu tai miễn nạn Bách Hiếu thiên

 

 

  

 

 

Số lượt xem : 675