BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tu Bàn Kì Chót, năm phút sau cùng ngàn cân treo sợi tóc

Tác giả liangfulai on 2022-11-25 10:59:52
/Tu Bàn Kì Chót, năm phút sau cùng ngàn cân treo sợi tóc

Mạt kiếp kì 3, đạo kiếp cùng giáng. Nếu có thể nắm bắt cơ hội “hành công lập đức” này thì thù thắng hơn muôn vạn lần so với sự tu hành lập công của thời kì thanh dương và hồng dương đấy ! Vậy nên nói đây là thời điểm tốt đẹp để “lập nguyện liễu nguyện”.

 

 


Vào 5 phút cuối cùng của màn chót này, tuy rằng là cộng nghiệp chín muồi, muôn vật tàn sát lẫn nhau, tranh đấu, thế nhưng cũng chính là thời cơ tốt để liễu nguyện liễu nghiệp. Muôn vật tiến thoái, thịnh suy tăng giảm đều là vào lúc này quyết định sự thăng giáng của một vạn tám trăm năm, cũng là đặt bước ngoặt chuyển tiếp của Bạch Dương đại đồng, chính là lúc “ngàn cân treo sợi tóc”.

 

Vào lúc này Ơn trên từ bi thương xót người đời, chỉ cần người đời “chịu hành công một phần thì Ơn trên cho người đó cảm ứng 3 phần”; người đời chịu “tận tâm hàm dưỡng nội đức 3 phần thì ơn trên bèn cho người đó sự cảm ứng 10 phần”.

 

Con có thể ở “trong đại kiếp đại nạn mà tu hành lập công một phần” thì ơn trên đặc biệt mở hồng ân “thêm cho con linh quang thanh phước ngàn phần”. Con có thể “tu công đức mười phần thì Ơn trên thêm cho con linh quang thanh phước vạn phần” !

 

Bảo bối vô giá rẻ như vậy là khó được khó gặp đấy ! Từ ngàn xưa đến nay chưa từng nghe có cơ hội tốt để liễu nghiệp liễu nguyện như thế này, đồ nhi các con nên dũng mãnh nhanh vội thêm bước chân tiến tu, sao mà có thể cứ chờ đợi mãi ! Nếu như sống uổng phí thời gian, lỡ qua thời điểm tốt đẹp này rồi thì để lại sự hối tiếc thiên cổ  rồi đấy !

 

Lấy quá trình tu đạo bàn đạo mà nói thì duy lúc “bàn đạo” mới có thể nói là “tu đạo”. Từ đấy thấy rằng việc “tu đạo” tuyệt đối chẳng phải là cầu “cảnh địa thanh tịnh của bản thân”, mà là có thể “vào trần tục mà chẳng nhiễm”, cũng giống như “củ sen ở trong bùn lầy mà rốt cuộc vẫn không thay đổi tính chất trong sạch của nó”. Vậy nên thông qua “bàn đạo liễu nguyện" mà khôi phục lại bổn lai diện mục của con, trừ bỏ đi nghiệp chướng tiền kiếp của con. ”

 

Thầy chẳng còn cái nhục thể này, duy chỉ có nhờ nhục thể của đồ nhi các con đi hành đi bàn. Đồ nhi có tâm muốn bàn thì Thầy nhất định trợ con một tay, hy vọng đồ nhi chớ có bỏ cuộc, “tuyệt đối chớ có bỏ rơi mỗi một chúng sinh”. Thầy muốn nhờ vào đôi tay của các con đi tiếp dẫn, dìu dắt những chúng sinh chưa được độ. Đồ nhi chỉ cần dụng tâm nỗ lực, thì Thầy nhất định trợ giúp con một tay, nguyện lớn thì sự trợ lực càng lớn.

 

Đồ nhi phải thật tốt nắm bắt lấy những năm tháng tu bàn đạo này. Tứ đại giả hợp của thân người vốn dĩ là hư ảo. Hôm nay có may mắn gặp được đại đạo, cơ duyên ngàn năm khó gặp này, đồ nhi có thể đã chờ đợi hơn 6 vạn năm rồi mới có đấy !

 

Nếu đã “phát đại nguyện độ hóa chúng sinh rồi” thì phải “đầu cuối thủy chung như một”, cho dẫu gặp “khảo nghiệm cũng phải tâm bình khí hòa, kiên trì đến cùng" để mà hoàn thành nguyện lập.

 

Phải biết “cảm ân” và “nguyện lập” là phương pháp tốt nhất để “hóa giải khổ nạn, tiêu nghiệp giải oan". Thầy kỳ vọng đồ nhi có thể tự bản thân làm lấy “tông chỉ của đạo, lập nguyện liễu nguyện” thì mới có thể vinh quang đăng bảng phong Thánh Hiền !

 

Số lượt xem : 614