BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Sự Thù Thắng Của Việc Lập “ Tiên Thiên Phật Đường ”

Tác giả liangfulai on 2022-03-22 20:07:37
/Sự Thù Thắng Của Việc Lập “ Tiên Thiên Phật Đường ”

Mỗi một Phật đường : một pháp thuyền

Ứng kiếp cứu nạn kì Bạch Dương

Đại khai phổ độ : Tam Tào độ

Trời, người, quỷ về cội Lí Thiên.


 

 

 

Tiên Thiên Phật Đường là Thánh Đường

Cung phụng Linh Quang Mẫu Tiên Thiên

“ Vô Sanh Phật Mẫu ”, nguồn cội Đạo

Sanh thiên địa, muôn vật Hậu thiên.

 

Phật đường Tiên Thiên khác Hậu Thiên

Tiên Thiên Đường có ba ngọn đèn

Có thiên mệnh truyền Đạo, phổ độ

“Mật Bảo” vô thượng, khác Hậu Thiên.

 

Thiên cổ đạo duyên cùng tề tựu

Chư Phật Thánh chúng trợ pháp thuyền

Cứu độ chúng sinh lên bờ giác

Hộ trì thiên mệnh đem đạo truyền.

 

Phật đường phủ lưới báu Phật quang

Khi thắp đèn, Mẫu Phật hạ phàm

Là cầu nối nhân gian-Vô Cực

Bàn việc Tam Tào : đại Từ Hàng.

 

Mạt kiếp sẽ có thời đen tối

Bốn chín ngày liên tiếp tối tăm

Nổi cuồng phong sấm chớp mưa bão

Mưa đỏ thô nặng, khí hôi tanh.

 

Thế giới một màn đêm tăm tối

Chẳng thấy nhật nguyệt, ánh sao trời

Bốn phương nổi cuồng phong khói lửa …

Lánh nạn duy vào Phật đường thôi.

 

Quỷ hồn khắp nơi tìm đòi mạng

Cuộc đại thanh toán sáu vạn năm

Yêu Ma hiển thần thông dẫn dụ

Người chưa vào Phật đường bên trong.

 

Trong Phật đường ba ngọn đèn Phật

Phóng ánh hào quang tỏa chói ngời

Ngoài bao phủ vòng quang màu tím

Hộ người bên trong qua nguy thời.

 

Mạt kiếp thế gian nhiều Ma nạn,

Ứng tâm người, thiên thời biến chuyển

Nước mắt chúng sinh nhiều hơn biển

Gió nghiệp dâng cao sóng não phiền.

 

Biển khổ mênh mông, pháp thuyền lập

Trời giáng kim tuyến, thuyền Bạch Dương

Cứu “ kiếp tang thương ”, “ lòng người hoại”

Khắp nơi tìm vớt độ hữu duyên.

 

Nên lập Phật đường công vô lượng

Tận đại hiếu, triêm quang Tổ Huyền

Nhân gian một Phật đường tương ứng

Cội đạo Vô Cực một tòa sen.

 

Chúng sinh nương Phật đường hữu hình

Ngộ đạo, lập “Phật đường tự thân”

Từ hữu hình ngộ nhập vô tướng

Muôn nhà sanh “Phật” độ “chúng sinh”.

 

Phật đường thắp sáng ngọn tâm đăng

Thắp trí tuệ quang phá vô minh

Đánh thức “ Tự Chơn Phật ” bừng tỉnh

Đạo hóa xã hội và gia đình.

 

Mạt pháp, Ma lộng hành nhân gian

Ứng tâm người chiêu cảm vô vàn

Nhà nhà muốn bình an qua kiếp

Duy lập Phật đường, lái Từ Hàng.

 

Số lượt xem : 1762