BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

“ Gia Thư Sùng Đức ” kết duyên huấn của ngài Bất Hưu Tức Bồ Tát

Tác giả liangfulai on 2024-04-07 22:34:14
/“ Gia Thư Sùng Đức ” kết duyên huấn của ngài Bất Hưu Tức Bồ Tát

“ Gia Thư Sùng Đức ” kết duyên huấn của ngài Bất Hưu Tức Bồ Tát

 

Một bức gia thư, lệ rơi trước cả những lời muốn nói

Một tâm trạng, Tiền nhân nhớ nghĩ các hậu học

Một đời con đường đã trải qua, lệ máu trải đường đạo.

Một bức “ Gia Thư Sùng Đức ” này, liệu có thể gửi đến tay của các hậu học ?


Nhớ nghĩ hơn 60 năm đi sớm về khuya một nắng hai sương, vì nguyện rộng lớn mà vượt biển cả, nhiều lần gian khổ vất vả , trải qua liên tục những quan khảo, trải qua những lời hủy báng

Suốt dọc đường, ta nơm nớp lo sợ, cảnh giác tự thân, chẳng dám chút buông lung nghỉ  ngơi.

Cho dẫu đã sáng lập ra thánh nghiệp “ Sùng Đức”

Các đạo trường trong nước, ngoài nước, ta mang nguyện hạnh chng hối hận, đầu cuối chẳng đổi dời.

Đại khai phổ độ, mỗi người đều bàn một đoạn, đem một đoạn này trên tay mình khiến cho người người kết nối với nhau thì thành một mặt. Mặt này chính là trọng trách phổ độ Tam Tào.

Sinh mệnh có hạn ! Bất luận hiện tại thiên chức của con là gì ?

Đạo danh vội tiến bao nhiêu ? Đạo quyn lớn bao nhiêu ? Cuối cùng vẫn là phải “buông xuống”.

Bất kể Phật đường của con nhiều bao nhiêu ? đạo vụ rộng bao nhiêu ? cuối cùng vẫn là phải “ truyn thừa”

Truyn thừa sứ mệnh, kế thừa cái trước, sáng tạo cái mới, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, kính lão tôn hin, dìu dắt các hậu bối.

Truyn thừa phải truyn “đức”, truyn “tinh thần”. Hôm nay lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa,

Mong rng “ người Sùng Đức ” của ta đều có thể thừa kế đức nghiệp.

Một đoạn này trên tay con, nhất định phải thật tốt mà bàn, thật tốt mà lưu lại tấm gương phẩm hạnh mẫu mực.

Đến thời khc cuối cùng, trở v trời là gp Lão Mẫu để giao chỉ ?

Hay là gp Lão Mẫu để thỉnh tội ? là do tự mình chọn.

Hin tài tu bàn, cao kế để lập phương châm, ngó trước trông sau để làm vững nền tảng

Cùng bàn Thánh sự Bạch dương, làm vững chc thánh nghiệp “ Sùng Đức”

Lại khai sáng bảng thiết kế đức công đến chỗ thế giới đại đồng.

Gia thư Sùng Đức ta khuyên dạy, truyền gia thư này gửi hậu học

Mỗi người gánh sứ mệnh trách nhiệm, chng phụ Thánh nghiệp ta phó thác

Vô tư vô Ngã vô vi lòng, khai sáng đạo trường bố cục mới.

 

Ngày 1 tháng 11 năm 2008 tại Sùng Nhân Đại Lầu đạo trường Đài Trung tổ Phát Nhất Sùng Đức.


 

Số lượt xem : 450