BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Pháp Luật Sùng Đức

Tác giả liangfulai on 2022-10-19 13:13:17
/Pháp Luật Sùng Đức

Dưới đây là một số trích dẫn liên quan đến Pháp Luật Sùng Đức 


Liên quan đến thiên chức tối cao trong Sùng Đức 

 

  1. Tên gọi “Đoàn Phụ Trách Sùng Đức” do thường lẫn lộn với danh xưng Đoàn Phụ Trách của các đạo trường, vậy nên Đoàn Phụ Trách các đạo trường chính thức đổi tên thành “Đoàn Đại Biểu Các Đạo Trường”.

 

  1. Phàm là việc đề bạt thiên chức tối cao trong Sùng Đức đều cần phải dựa theo điều kiện đề bạt, không được tùy ý sửa chữa.

 

 

  1. Thiên chức tối cao chẳng có chế độ xét tuyển, pháp lệnh toàn chiếu theo điều kiện chế độ quy định tuyển chọn.

 

  1. Phàm là Điểm Truyền Sư mà có đạo tịch ban đầu được đề bạt chẳng phải ở Đài Loan thì từ lúc lãnh mệnh đến nay cần phải đủ 15 năm mới có thể sửa đổi đạo tịch; hoặc là người mà tuổi đã trên 70, hoặc bệnh chẳng cách nào thúc đẩy đạo vụ thì cho phép xin sửa đổi đạo tịch ban đầu. Ngoài vậy ra thì không thể tùy ý sửa đổi đạo tịch đã đề bạt.

 

 

  1. Thiên chức tối cao lấy thân mình làm gương sáng, chiếu theo chế độ của Sùng Đức để dẫn dắt đạo trường, không thể tùy tiện sửa đổi bất cứ điều kiện nào về tuyển chọn thiên chức tối cao hoặc tư tâm đố kị tài năng gây trở ngại cho việc đề bạt.

 

  1. Thiên chức tối cao trong Sùng Đức cứ mỗi 5 năm thì đề bạt một lần.

 

 

  1. Phàm là đạo thân của Sùng Đức thì nhất loạt không được lấy danh nghĩa tư nhân đem hai chữ “Sùng Đức” để xin chính phủ lập hồ sơ, lập Quỹ, hội văn hóa giáo dục, tổ chức cơ quan, …Nếu phát hiện thì nên lập tức loại bỏ, phủ nhận, chiếu theo pháp luật đạo trường để giải quyết, loại bỏ thiên chức và mọi nhiệm vụ.

 

  1. Phàm là Điểm Truyền Sư thì tự bản thân càng không được tự xưng là mình có thể chất thần kỳ, nói với đạo thân về những nhân nhân quả quả, kiếp trước kiếp này, không thể mang danh nghĩa Tiên Phật mà có hành vi giả tạo hành chân đạo. Hễ mà phát hiện ra thì người vi phạm sẽ bị đình chỉ thiên mệnh 3 năm.

 

 

  1. Từ Đường thờ tổ sư Bạch Dương gọi là Bạch Dương Tam Thánh. Các tổ tuyến thương nhớ hoài niệm Lão Tiền Nhân, Tiền Nhân của mình, vì muốn để cho đời sau uống nước nhớ nguồn tưởng nhớ đến, nên lại gọi là Bạch Dương Ngũ Thánh. Ngoài ra thì bất luận dù là Điểm Truyền Sư khai đạo, hay là Dẫn Bảo Sư của mình đều nhất luật không được đặt ngang hàng với Ngũ Thánh ở Từ Đường thờ tổ sư. Đấy gọi là tôn sư trọng đạo. Nếu có miếu lớn, hay Phật đường lớn, công Đàn các nơi thì đều nhất luật không được đem Điểm Truyền Sư của mình đặt ngang hàng nơi Từ Đường thờ Tổ Sư.

 

Giải thích bổ sung :

 

A.Người mà bị loại bỏ thiên chức, đình chỉ thiên mệnh thì không thể bàn đạo, thiết đàn, thỉnh đàn, giám nguyện. Không được tham dự mọi cuộc hội nghị của đạo trường. Không lên bục giảng bài, bất luận là lớp lớn hay lớp nhỏ thì cũng đều như vậy. Nên phản tỉnh lại và chuyên tâm tu dưỡng. Trong quá trình quan sát, nếu có cái tâm chẳng hối cải thì lại tăng gấp đôi số năm bị đình chỉ thiên mệnh. Lúc tuyên bố phát lệnh “đình mệnh” thì trong vòng 3 ngày phải đem quyển “Lễ Bổn” giao nộp về đạo vụ trung tâm. Khi phục mệnh thì bày tỏ lại tâm nguyện trước Phật, do bốn vị trong tổ bảo quản thiên mệnh cùng lúc giám nguyện, và hiến hương, khấu đầu, tạ ân, sau đó mới giao trả lại quyển Lễ Bổn.

 

B. Người mà bị đình chỉ nhiệm vụ thì đều nhất luật không tham dự các việc chung, không dự thính mọi cuộc hội nghị.

 

10. Phàm là Điểm Truyền Sư, Giảng Sư của đạo trường Sùng Đức, lúc giảng bài đều nghiêm cấm đề xướng thuật, lưu, động, tĩnh hay những hành vi mô phỏng quái dị, hoặc bàn luận chính trị, hoặc chào hàng sau tiết giảng. Nếu phạm vào thì nhất luật cách chức, loại bỏ tư cách giảng bài trọn đời.

 

11. Phàm là Điểm Truyền Sư của đạo trường Sùng Đức, nếu hai năm rồi mà vẫn chưa tham dự vận hành đạo trường, hoặc chưa điểm đạo, bàn đạo thì đều xem như là tách rời đạo trường, bị loại bỏ thiên chức. Nếu là người mắc phải trọng bệnh thì không liệt vào trường hợp bị cách chức. Nếu muốn quay về lại đạo trường thì cần xét duyệt lại, quan sát hai năm, sau đó do Đoàn đại biểu đạo trường, Đoàn Phụ Trách toàn bộ thông qua rồi trình báo lên Đoàn Bảo Quản Thiên Mệnh thì mới có thể khởi động lại đạo tịch, trở về lại với thiên chức.

 

12. Điều luật phạt cảnh cáo đối với Thiên Chức tối cao ( 13/9/2020 ) ( lớp Điểm Truyền Sư Tổ Phát Nhất Sùng Đức, trung tâm đạo vụ Quang Tuệ. )

 

a. Đạo trường thuộc Thần Đạo thiết giáo, Tiên Phật Thần Thánh đương chức Tam Tài hiển hóa, khai sa ban huấn. Nếu có tư tâm vọng tưởng, tư luyện Tam Tài và dùng người thông linh làm người đưa thư, sau khi đã được Đoàn Phụ Trách Sùng Đức khuyên răn mà chẳng nghe lời thì loại trừ tất cả mọi thiên chức. Người Điểm Truyền, nặng thì là đình chỉ thiên mệnh 5 năm. Giảng sư thì hủy bỏ mọi thiên chức.

 

b. Phàm là Điểm Truyền Sư, Giảng Sư, Đàn chủ thuộc đạo trường Sùng Đức thì đều không được có người lấy danh nghĩa đạo trường để đi kêu gọi quyên tiền chẳng thật, hoặc có mối tranh chấp bất hòa về tiền tài chẳng rõ. Hễ phát hiện ra thì Đoàn Đại Biểu của bổn đạo trường phải hòa giải, khuyên răn. Nếu người đương sự chẳng chịu đưa ra thiện ý trả nợ, hoặc người ảnh hưởng đến danh tướng đạo trường, hình tượng thiên chức, nặng thì đình mệnh 5 năm, nhẹ thì 3 năm. Giảng sư thì loại bỏ mọi thiên chức.

 

c. Phàm thân là Điểm Truyền Sư, Giảng Sư, hay Đàn Chủ đạo trường Sùng Đức, nếu phạm vào việc nói lời càn bậy vô lý làm nhiễu loạn đạo trường, cho ra sách, hoặc phát tờ rơi, hoặc tin ngắn khoa học công nghệ thì đều nhất luật xử lí nghiêm. Nặng thì đình chỉ thiên mệnh cả đời, nhẹ thì xử phạt khoan dung đối với người có tâm hối cải.

 

Ngày 6/8/2021 Đoàn Phụ Trách Sùng Đức cung thỉnh Tiền Nhân từ bi chỉ thị huấn ( trung tâm đạo vụ Quang Tuệ ). Tiền Nhân từ bi chỉ thị : 

Giảng Sư phạm tam thanh tứ chánh thì loại bỏ mọi thiên chức, nhiệm vụ. Sự việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến người thứ ba, người mà hủy hoại danh tiếng đạo trường thì trọn đời không được làm giảng sư.

 

Ngày 24/9/2021 Điểm Truyền Sư Đoàn Phụ Trách Sùng Đức đến KuaLa Lumpur. Điểm Truyền Sư cung kính thỉnh cầu Tiền Nhân từ bi chỉ thị huấn. Tiền Nhân từ bi rằng :

 

Việc có liên quan đến pháp luật Sùng Đức, có ai không hiểu ? Sau này sẽ càng nghiêm chứ không có nới lỏng. Mọi người hãy nghe kĩ, nếu có Điểm Truyền Sư lén lút hỏi Thần, hoặc ở nơi Phật đường, Phật viện Sùng Đức của ta làm chuyện hỏi Thần Linh thì tuyệt đối trừng trị nghiêm khắc không khoan hồng. Nếu là Đoàn Phụ Trách thì nhất luật cải tổ nhân sự. Nếu là Điểm Truyền Sư thì nhất luật đình chỉ thiên mệnh trọn đời. Tuyệt đối không được có chuyện thông linh, thần minh làm nhiễu loạn đạo trường Sùng Đức ta. Hôm nay là lần cảnh cáo cuối cùng !

 

Số lượt xem : 1356