BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tầm quan trọng của Dẫn Bảo Sư

Tác giả liangfulai on 2023-07-08 13:52:54
/Tầm quan trọng của Dẫn Bảo Sư

Tầm quan trọng của Dẫn Bảo Sư

 

Có vị đạo thân nọ, trình độ học vấn của anh ta không cao, thế nhưng từ sau khi anh ta cầu đạo thì vô cùng phát tâm, khắp nơi đi độ người. Bởi vì con người anh ta rất tốt, lại rất nhiệt tình, lời nói lại rất thiết thực, do vậy mà bạn bè thân thích của anh ta đều rất bằng lòng theo anh ta đến phật đường để cầu đạo, vậy nên vị đạo thân này đã độ được rất nhiều người.


Vị đạo thân này chẳng những độ người nhiệt tình, mà thành toàn đạo thân cũng rất nhiệt tình. Chỉ cần là phật đường có pháp hội, hoặc là có lớp nghiên cứu, anh ta đều lái xe đi chở các đạo thân đến phật đường để tham dự pháp hội, vả lại anh ta từ lúc cầu đạo cho đến nay, cái tâm từ bi, sự nhiệt tình này của anh ta vẫn cứ chẳng mất đi.

 

Có một hôm, Phật đường có pháp hội, mới từ sáng sớm tinh mơ, trời vẫn còn chưa sáng, anh ta bèn lái xe chuẩn bị phải chở các đạo thân đến phật đường tham dự pháp hội. Khi anh ta ra khỏi nhà đi lái xe, nhìn thấy một đám rất đông người, có già có trẻ, có nam có nữ, vừa mới nhìn thấy anh ta thì cả thảy họ đều quỳ trước mặt anh ta, khấu đầu tạ ơn; đám người này nói rằng : “ chúng tôi đều là những Cửu Huyền Thất Tổ của lớp viên, vô cùng cảm ơn cậu, có thể đưa con cháu của chúng tôi đến phật đường cầu đạo, lại có thể thành toàn con cháu của chúng tôi đến phật đường nghiên cứu đạo lí; chúng tôi rất cảm ơn cậu, do đó khấu đầu tạ ơn với cậu ”. Nhóm Tổ Tiên này của các lớp viên nói dứt lời này thì đã biến mất.

 

Vị đạo thân thành tâm này bèn đem sự việc này chia sẽ với các đạo thân tại Phật đường để làm kiến chứng. Do đó mà thân là những Dẫn Bảo Sư, thì không thể chỉ đưa họ đến cầu đạo, sau đó thì mặc kệ họ, điều này là không được đâu đấy, bởi vì người cầu đạo, chỉ cần hễ cầu đạo, thì các Cửu Huyền Thất Tổ của họ đều có thể triêm quang, ở địa phủ họ bèn có cơ hội đến chỗ giảng kinh của ngài Địa Tạng Cổ Phật để lắng nghe đạo lí. Khi nghe đạo lí thì họ bèn chẳng cần phải chịu khổ nơi địa ngục, vả lại con cháu nếu thường đến phật đường để nghe đạo lí, thì mỗi lần như thế họ bèn có thể đến phật đường của Lão Mẫu, tiếp nhận phật quang phổ chiếu, do vậy mà Tiên Phật mới nói : “ một đứa con đắc đạo, Cửu Huyền Thất Tổ đều triêm quang, một đứa con thành đạo, Cửu Huyền Thất Tổ đều siêu sanh ”.

 

Nếu như đạo thân cầu đạo mà nỗ lực tu đạo bàn đạo, có thuỷ có chung, vậy thì chắc chắn nhất định sẽ thành đạo; sau khi thành đạo bèn chẳng cần phải nếm chịu nỗi khổ của luân hồi, còn Cửu Huyền Thất Tổ của anh ta cũng bởi vì con cháu thành đạo mà cũng được siêu thăng thành đạo !

 

Cửu Huyền Thất Tổ rốt cuộc có bao nhiêu người ?

 

Đã từng có đạo thân dùng công thức số học để tính toán qua, Cửu Huyền Thất Tổ có khoảng hơn 2000 người.

Do đó Dẫn Bảo Sư, nếu như có thể thật tốt mà thành toàn một vị đạo thân thành đạo, vậy thì Cửu Huyền Thất Tổ của anh ta cũng có thể thành đạo theo, hơn 2000 người đều thành đạo, vậy hãy tính thử xem, lấy việc độ một người thì được 3 công để mà tính, vậy thì người cầu đạo và Cửu Huyền Thất Tổ của anh ta, nếu là tính 2500 người thôi, vậy thì bạn bèn có 7500 công rồi. Nếu như 2500 vị này thành đạo rồi, họ lại đi độ người, vậy thì những người đã độ được nhiều đến đếm không xuể, có thể nói là độ người vô số, vậy thì là công đức vô lượng rồi, công đức vô lượng vô biên, vậy thì bản thân mình cũng không thể không thành đạo, cũng có nghĩa là nói “ bạn nhất định sẽ thành đạo ”.

 

Thế nhưng, nếu như là độ người cầu đạo rồi, chẳng có đi thành toàn anh ta, anh ta lại đi tạo tội, về chẳng được Lí Thiên, thì Cửu Huyền Thất Tổ của anh ta cũng vì bị liên luỵ mà chẳng về được Lí Thiên.

 

Do đó mà độ người thì phải độ trở về Vô Cực Lí Thiên, chớ có mà chỉ độ đến cầu đạo, còn sau khi cầu đạo xong rồi thì chẳng thành toàn anh ta nữa, như thế thì Dẫn Bảo Sư chẳng được viên mãn.

Do vậy mà thân là Dẫn Bảo Sư thì trách nhiệm vô cùng quan trọng đấy. Người cầu đạo mới, sẽ bởi vì có sự thành toàn của bạn mà đi hướng đến con đường thành phật. Nếu chẳng có thành toàn anh ta, anh ta bèn chẳng biết tu đạo, anh ta bèn chẳng về được Lí Thiên, vậy thì Dẫn Bảo Sư chưa tròn trách nhiệm, chưa được viên mãn, do vậy mà trách nhiệm của Dẫn Bảo Sư rất trọng đại đấy.

 

Số lượt xem : 262