BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Vô Tranh

Tác giả liangfulai on 2022-10-14 20:21:59
/Vô Tranh

Hai vầng nhật nguyệt luân phiên nhau

Vô tranh vô đấu, hoán vị nhau

Mỗi mỗi tuỳ thời gánh sứ mệnh

Vô trụ, tự nhiên tức là Đạo.


 

Các vì tinh tú thảy như nhau.

Mỗi mỗi di chuyển theo quỹ đạo

Vũ trụ vận hành có nguyên tắc

Nên hài hoà tự nhiên hợp Đạo.

 

Tuỳ lúc tuỳ nơi, Nhật Nguyệt hiển

Ánh sáng, màn đêm luân phiên nhau

Thuận đạo tự nhiên thì chẳng chấp

Vô tranh, vô trụ vô phiền não.

 

Hư không chẳng dính chấp một vật

Nên bao la rộng lớn biết bao

Tu đạo tu tâm về Không ấy

Hợp về tánh Không, tức hợp Đạo.

 

Thượng sĩ vô tranh, hạ sĩ đấu

Nên thường phiền chấp chuyện không đâu

Thượng đức bất đức, hạ chấp đức

Bất minh đạo đức, chấp nên sầu.

 

 

 

 

Số lượt xem : 1514