BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Thắng Thua Được Mất

Tác giả liangfulai on 2022-10-16 21:26:44
/Thắng Thua Được Mất

Hơn thua được mất để làm chi ?

Chết rồi thử hỏi mang được gì ?

Chỉ tổn hoà khí tiêu đức hạnh,

Ruộng tâm gieo nghiệp "tham sân si".


Một hạt "nhẫn" trồng "cây đức hạnh",

Nhịn nhất thời miễn bao ngày sầu

Lui một bước bao la trời biển,

Tâm đồng thời tiến mở rộng sâu.

 

 

Hơn thua được mất để làm chi ?

Thắng đối tha nhân đâu nghĩa gì !

Thắng, được kẻ thù, thua mất : bạn.

Là chân tướng đối trước thị phi.

 

 

Chẳng thắng, chẳng thua thì hợp Đạo,

Nhẫn mà chẳng nhẫn, cao tâm trí,

Vô sanh pháp nhẫn, Bồ Tát địa

Hiển đại trí tuệ đức từ bi.

 

 

Thế gian tất cả mọi danh tướng,            

Dính chấp liền khởi tham sân si            

Thua thì bất bình, thắng ngã mạn           

Thắng thua được mất loạn tâm trí.

 

 

Thế gian tất cả mọi danh tướng            

Như bong bóng nước, như khói sương                                                              

Hiển được nhất thời sanh lại diệt               

Mê thời tham chấp, ngộ thời buông.             

 

 

Thắng người, được nhất thời vui đạt                                                              

Thua người, cũng chỉ nhất thời buồn                                                             

Thắng thua thường đổi vai hoán vị                    

Tâm vui cùng cực lại sầu bi.

 

 

Thắng mình, ta thắng tự tâm Ma

"Tham sân si mạn nghi vọng tà"

An trụ thiền định, tâm chánh niệm

Từ bi đức trí độ Nội Ma.

 

 

Thắng người, thắng kia nào phải thật

Thắng chính mình, mới đạt chân lý

Thắng chính mình, đắc vô thượng vị

Đạt về tự Phật vô thượng trí.

 

 

Hơn thua được mất để làm chi ?

Chết rồi thử hỏi mang được gì ?

Nếu chẳng thể đạt về tự Phật

Lại về hư ảo, đâu ích gì !

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 1053