BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Lệnh Cờ Đen

Tác giả liangfulai on 2022-04-26 15:07:22
/Lệnh Cờ Đen

Thế gian mạt kiếp đại thanh toán
Quả báo ứng thời “ công nghệ nhanh ”
Vòng quay nhật nguyệt trở nên ngắn
Mạng thọ người giảm, vô thường nhanh.


Ứng thời ứng vận đại đạo giáng
Cứu độ Tam Tào liễu “ tử sinh ”
“Nhân Tào” hữu duyên được cầu đạo
“Âm Tào” cũng được đòi “công bình” !

Thế nên nhân quả cực nhanh chóng
Ứng thời khoa học, mọi sự nhanh
Trước khi “hoàn hương” nợ phải sạch
Hành công đức nhanh càng phải nhanh !

Khắp thế gian, cờ đen phất phới
Tiên Phật ngày đêm bận chẳng ngơi
Cứu độ làm trung gian hòa giải
Đâu như trần thế Chúng thảnh thơi !

Cờ đen hễ xuất tất có họa
Oan gia chủ nợ khả đến đòi
Mạt kiếp cờ đen nhiều vô số
Nên thành kiếp nạn khắp muôn nơi !

Nguyện người sớm tỉnh, chớ mãi vui
Ranh giới phước họa cực mỏng thôi !
Cờ đen hễ phất, chủ nợ lại
Nợ mạng phải trả theo lệnh đòi !

Số lượt xem : 3113