BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Hãy Thiện Dụng sắc thân cuối cùng ( Hoạt Phật Sư Tôn từ bi )

Tác giả liangfulai on 2023-05-27 08:15:02
/Hãy Thiện Dụng sắc thân cuối cùng  ( Hoạt Phật Sư Tôn từ bi )

Thầy hỏi các đồ nhi, các con có bao nhiêu thời gian để có thể từ từ mà tu, từ từ mà làm ?


 

 

 

Nay đã là thời điểm mà vũ trụ trời đất phải tổng thâu viên, cũng là lúc mà những nhân quả nghiệp lực kiếp này và luỹ kiếp của cá nhân các con phải tổng thanh toán, tổng kết toán, càng là thời khắc mà linh tánh của mỗi một người phải tổng tịnh hoá rồi. Cái sắc thân này mà hiện tại các đồ nhi đang sở hữu có khả năng là sắc thân cuối cùng nhất, các con phải lợi dụng thời gian của cái sắc thân cuối cùng nhất này để đi liễu cái hoằng nguyện phổ độ tam tào thâu viên của bản thân mình, để liễu tiêu những nhân quả nghiệp lực hơn sáu vạn năm nay của bản thân, để tịnh hoá những bụi bặm trần tục mà linh tánh đã nhiễm trước trong hơn sáu vạn năm nay, phải một kiếp tu một kiếp thành.

 

Đồ nhi nhất định cần phải tranh thiên thời, tranh thời gian, chạy đua với thời gian, phải rất ư dụng tâm, tích cực, thành tâm, tâm ý chuyên chú gia nhập vào thánh nghiệp, nếu không thì làm sao có thể một kiếp tu một kiếp thành đây ?

 

Phải xem như là cái sắc thân này của con một giây, một phút tiếp theo hoặc ngày mai thì không thể sử dụng nữa rồi. Chẳng phải là yêu cầu đồ nhi chẳng cần ăn cơm, chẳng cần ngủ nghỉ, chẳng phải cái ý như thế, mà là muốn mức độ tận tâm, dụng tâm, chuyên tâm gia nhập vào thánh nghiệp của đồ nhi phải tích cực.

 

 

Đồ nhi phải hiểu rằng cái sắc thân của các con vẫn còn ở trong cái khí số ngũ hành tam giới, do đó mà nó ( cái sắc thân ) sẽ chẳng đợi các con tu tốt rồi, làm tốt rồi, nguyện liễu rồi, công đức viên mãn rồi nó mới không thể sử dụng được nữa. Nếu hiểu được cái đạo lí này, thì các con sẽ tranh thủ từng phút từng giây, thời thời khắc khắc đều thiện dụng nó, lợi dụng cái sắc thân này để tích cực hành công liễu nguyện, gầy dựng công đức, tiêu nghiệp, và sẽ lợi dụng cái sắc thân hữu hạn, cái sinh mệnh hữu hạn này để sáng tạo công tích thánh nghiệp bất hủ, khiến cho bản thân danh lưu muôn thở trên lịch sử Bạch Dương chớ sẽ không tiêu tốn thời gian, sinh mệnh, tinh lực, tâm tư trên việc so đo tính toán, sự vinh nhục được mất, những thị phi ân oán, tranh danh, tranh quyền, tranh vị.

 

 

Đồ nhi phải biết rằng một ngày không tu, không làm thì là một ngày uổng không, thì đã lãng phí mất thời gian của một ngày, sinh mệnh của một ngày, cơ duyên của một ngày, cơ hội của một ngày. Các đồ nhi rất thông minh, cũng rất có trí tuệ, chắc là sẽ biết lấy xả thế nào, lựa chọn cái gì là quan trọng, cái gì là không quan trọng, còn có cái gì quan trọng hơn so với sự sanh tử đại sự của các con đây ?

Số lượt xem : 305