BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Trung thu ngắm trăng sáng, một chỉ mây đen tan

Tác giả liangfulai on 2023-07-10 14:26:21
/Trung thu ngắm trăng sáng,  một chỉ mây đen tan

Trung thu ngắm trăng sáng,

một chỉ mây đen tan

 

( Trích Đạt Ma Chỉ Huyền Lục - Hồi thứ 11 )


Đạt Ma Tổ Sư  và Nguyệt Quang Phật đồng giáng -  Ngày 11 tháng 8 năm Quý Hợi.

 

 

 

Thơ rằng :

 

Ngày tốt vui trung thu trăng sáng,

An nhàn tự tại dưới trăng hoa,

Tâm sự người ấy biết bao nhiêu,

mộng đẹp tỉnh giấc một trận khóc.

 

Đạt Ma rằng : Trung thu rằm tháng tám sắp đến, người đời đều mang một thứ tâm trạng mong đợi khát vọng sự tốt đẹp lãng mạn như thơ ca tranh vẽ. Mặt trăng của đêm trung thu có thể nói là rất giàu tình cảm, chẳng biết tại vì sao ?

 

Nguyệt Quang Phật : Trăng của đêm trung thu đặc biệt tròn, lại thêm khí hậu mùa thu chuyển mát, cảm giác trăng thu ôn hoà xinh đẹp, con người đặc biệt yêu thích.

 

 

 

 

Đạt Ma rằng : Trăng tròn đầy thì người ưa thích, người hoàn hảo trọn vẹn thì trăng cũng ưa thích. Đáng tiếc là mấy ai có thể xử sự viên mãn chẳng có khiếm khuyết đây ? Nếu có thể làm được đến chẳng có khuyết điểm, tin rằng Tiên Phật trên trời nhìn thấy người đời nhu hoà viên mãn thì cũng khởi lên cái tâm hoan hỷ, người rằng : “ thưởng nguyệt ” ( ngắm thưởng thức, khen ngợi trăng ), trời rằng : “ thưởng nhân ” ( thưởng thức khen ngợi người ) . Con người nếu đã có thể được Tiên Phật trên trời thưởng thức khen ngợi, cũng sẽ được người đời yêu thích. Người có loại khí chất làm người xử thế hài hoà viên mãn này thì Trời và người thảy đều hoan hỷ, tuy sống ở nhân gian mà như đã ở trên trời vậy.

 

 

 

Nguyệt Quang Phật : Đạt Ma Tổ Sư nói rất phải, mặt trăng chẳng những phải tròn mà còn phải sáng, không bị mây đen che lấp thì mới có thể hiện ra diện mục trong sáng vốn có của nó. Cái tâm quang minh sáng ngời của người đời lúc này có bao nhiêu những sầu chướng, những màn che tham muốn, những tơ phiền não che lấp đây ? Như thế trên trời Sao nhiều ( tạp niệm nhiều ), trăng trong lòng bèn chẳng sáng rồi. Mỗi khi đêm đến, người đời chẳng cách nào lên đường, không thể không mượn ánh sáng từ bên ngoài dẫn đường, ánh sáng từ bên ngoài là gì ? Chính là “ Ngoại Công ”. Đèn sáng là dựa vào cái gì ? … dầu, điện, đấy là “ Nội Đức ”. Người đời hành đạo nếu thiếu sót “ Ngoại Công ”, “ Nội Đức ”, thì chỉ có thể ban ngày làm Phật, ban đêm thì lần mò không ra đường. Do đó ban ngày làm việc tốt tu đạo đức thì ban đêm cũng là phải làm việc tốt tu đạo đức thì mới có thể ban ngày làm “ Nhật Quang Phật ”, ban đêm làm “ Nguyệt Quang Phật ”. Chớ nếu không thì ban ngày làm Phật Tổ, đêm đến lại thành Ma Quỷ; làm những chuyện vụng trộm lén lút bí mật thì sẽ gặp phải quỷ đấy. Chỉ mong rằng “ trung thu ngắm trăng sáng, một chỉ mây đen tan ”.

 

 

 

 

Đạt Ma rằng : Trung thu trăng sáng, tâm của người đời phải viên mãn hoàn chỉnh trọn vẹn; trung thu trăng sáng, tâm của chúng sinh phải sáng. Sự tu đạo hiện nay cũng phải đòi hỏi sự sáng tròn không mây thì mới có thể tâm chẳng quải ngại, tự tánh sáng tỏ, thành tựu chánh giác.

 

Nay nói “ Quang Minh Thâu Viên Kinh ” để lợi chúng sanh tham tu :

 

 

明明德光佛。佈滿大宇宙。

分身千百億。度人恆河沙。

仁慈正善念。列列聖尊祖。

廣傳真道脈。苦海渡法舟。

淫邪念先斷。生死免遷流。

嗔怨轉平靜。清涼地上生。

貪財起妄念。罪緣瀰漫深。

 

 

願發菩提心。目視正法藏。

萬教同根生。枝葉分彼此。

落葉歸淨土。寂滅不相爭。

心燈遞祖脈。法門見本真。

收圓歸一念。自性真祖師。

東土依無生。西方拜古佛。

離形不著相。萬念歸南無。

 

心圓一切圓。念收萬劫收。

願體收圓意。生死自作主。

信吾一指禪。了斷諸惡業。

當頭一棒喝。立地可超升。

頓悟祖師意。西來收圓成。

消災滅劫厄。念此光明經。

得道成正覺。心燈永常明。

達摩真實義。祖祖依此行。

 

 

Minh Minh Đức Quang Phật

Minh minh đức : cái đức sáng tỏ )

phân tán khắp vũ trụ,

phân thân trăm ngàn ức,

độ người hằng ha sa.

 

Niệm nhân từ chánh thiện,

hàng hàng Thánh Tôn Tổ

rộng truyền đạo mạch chơn,

pháp thuyền vượt biển khổ.

 

Niệm dâm tà tiên đoạn,

những ý niệm tà dâm thì phải chặt đứt trước tiên )

Sanh tử miễn luân chuyển,

Sân oán chuyển bình tĩnh,

sanh trên đất mát trong.

Tham tài khởi vọng niệm,

tội duyên sâu đầy tràn,

nguyện phát tâm bồ đề,

mắt nhìn chánh pháp tàng.

 

 

 

Vạn giáo cùng gốc sanh,

cành lá phân này nọ.

Lá rơi về tịnh độ,

tịch diệt chẳng tương tranh.

 

 

 

 

 

Tâm đăng chuyển Mạch Tổ,

từng mạch tổ chuyển giao truyền nhau Tâm Đăng )

Pháp môn thấy bổn chơn.

Thâu viên quy một niệm,

Chơn Tổ Sư tự tánh.

 

Đông thổ dựa Vô Sanh,

Tây Phương bái Cổ Phật.

Lìa hình chẳng trước tướng,

vạn niệm quy Nam Mô.

 

Tâm viên thảy đều viên,

viên : hoàn hảo trọn vẹn )

niệm thâu vạn kiếp thâu

mong hiểu ý thâu viên

sanh tử tự làm chủ.

 

 

 

Tin ta Nhất Chỉ Thiền,

liễu dứt mọi ác nghiệp.

Một gậy hét ngay đầu,

siêu thăng liền có thể.

 

Đốn ngộ ý Tổ Sư,

Tây đến thâu viên thành,

Tiêu tai diệt kiếp ách.

Niệm Kinh Quang Minh này,

đắc đạo thành chánh giác,

tâm đăng vĩnh thường sáng.

Đạt Ma chơn thật nghĩa,

Tổ Tổ dựa theo hành.

 

 

 

 

Số lượt xem : 141