BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Huyền Quan Tu Trì Quan ( Phần 17 )

Tác giả liangfulai on 2023-03-13 11:06:12
/Huyền Quan Tu Trì Quan ( Phần 17 )

大解脫門,無入作處,掣斷玄關,頭頭活路。

Đại giải thoát môn, vô nhập tác xứ, xiết đoạn huyền quan, đầu đầu hoạt lộ.

 

出處:新篡續藏經第70冊,希叟和尚廣錄卷第一。

Xuất xứ : Tân Toản Tục Tạng kinh quyển 70, Hi Tẩu Hòa Thượng quảng lục quyển 1.

經文:大解脫門,無入作處,掣斷玄關,頭頭活路。

 

Kinh văn : Đại giải thoát môn, vô nhập tác xứ, xiết đoạn huyền quan, đầu đầu hoạt lộ.


Giải thích nghĩa kinh văn :

 

Hi Tẩu Hòa Thượng đã đắc thụ tâm ấn đại pháp của chư phật bồ tát truyền thừa xuống, là vị cao tăng đắc đạo, có sự thể hội cực sâu đối với việc tu trì huyền quan khiếu, để lại “ Hi Tẩu Hòa Thượng Ngữ Lục “ vô cùng thù thắng và tôn quý, nội dung như sau :

 

大解脫門 Đại giải thoát mônTu đạo là pháp môn không hai giải thoát sanh lão bệnh tử, ngũ uẩn tam độc, tam tai bát nạn.

 

無入作處 Vô nhập tác xứMuốn tìm thấy cánh cửa lớn giải thoát phiền não sanh tử thì chỉ có tu hành; thế nhưng muốn tìm được pháp môn thẳng thừng trực tiếp, an ổn thỏa đáng nhất, nếu như không có Minh Sư chỉ điểm thì quả thật là chẳng có cửa để có thể tiến vào.

 

掣斷玄關 Xiết đoạn huyền quanĐắc đạo là con đường của cánh cửa lớn giải thoát sanh tử, là phương pháp tôn quý và thù thắng nhất, chính là cung thỉnh Thiên Mệnh Minh Sư xiết đoạn khóa vàng huyền quan.

 

頭頭活路 Đầu đầu hoạt lộKhóa vàng huyền quan một khi thông qua Thiên Mệnh Minh Sư xiết đoạn, bổn tánh hiển lộ ra, mỗi động tác cử chỉ đều là sự bộc lộ của bổn tánh, đều là con đường sống thông đến Lí Thiên, là cánh cửa lớn đắc được sự tự tại giải thoát.

 

Diễn nghĩa mở rộng :

 

Đời người chẳng qua là biển khổ, ví dụ như bát khổ mà tu đạo thường nói đến, tức : sanh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán tăng hội, cầu bất đắc, ngũ uẩn xí thịnh…Lại còn có học sinh vì áp lực việc học mà khổ, người trẻ tuổi vì chuyện hôn nhân mà khổ, người trung niên vì gia đình sự nghiệp mà khổ, người già cả vì sức khỏe mà khổ; những phiền não, âu lo, bất an, áp lực tinh thần …cũng là một thứ khổ của nội tâm con người bình thường. Hi Tẩu Hòa Thượng Quảng Lục quyển 1 (希叟和尚廣錄卷第一chỉ ra rằng muốn thoát rời những nỗi đau khổ trên thì nhất định phải tìm thấy 大解脫門“ đại giải thoát môn “. Một khi đã tìm thấy đại giải thoát môn, theo pháp mà tu trì thì nhất định có thể giải quyết đủ thứ những vấn đề của sanh lão bệnh tử phiền não …Rất nhiều người cho rằng mọi việc trước mắt thuận lợi, có vợ xinh đẹp yêu dấu, con cái đầy đàn, gia tài kết xù, hưởng phước bất tận, thế nhưng thời gian trăm năm khó hưởng lâu dài; một khi vô thường đến, vạn sự đều ngưng. Cho dù là cực kì giàu có như Thạch Sùng, chết rồi cũng chẳng mang theo được một đồng.

 

Cũng có chúng sanh biết được thế gian là biển khổ, thế nhưng 無入作處 vô nhập tác xứ」,cũng có nghĩa là không có đường cửa có thể giải quyết xử lý, một ngày lại qua một ngày, hoặc là tìm sai chỗ, tuy rằng tín ngưỡng hay quy y tôn giáo nào đó, tốn rất nhiều thời gian, lại còn tốn tinh thần và tiền bạc, thế nhưng chẳng có đắc được hiệu quả thực chất, đã đi rất nhiều con đường oan uổng, kết quả vẫn là Không. Tục ngữ nói rằng : 路有千萬條,遠近就明曉,謎者千萬里,悟者一步超 Lộ hữu thiên vạn điều, viễn cận tựu minh hiểu, mê giả thiên vạn lý, ngộ giả nhất bộ siêuTạm dịch : Đường có đến nghìn vạn, xa gần thì rõ ràng, kẻ mê nghìn vạn dặm, người ngộ một bước siêu ). Muốn tìm được đại môn giải thoát thật sự thì quả thật là có đến nghìn vạn con đường; trước mắt trên thế giới tuy có nghìn môn vạn giáo, thổi phồng khuếch đại, đều nói rằng pháp môn của họ là tôn quý và thù thắng nhất, ứng thời ứng vận nhất, có cảm ứng nhất, quảng cáo chào bán cho mọi người, giống như bán giày dép vậy, đều bảo rằng giày dép mà họ bán là thẩm mĩ nhất, dùng bền nhất, rẻ nhất; thế nhưng sau khi mua về rồi thì phải chăng là đi hợp với chân mình ? Do đó tín ngưỡng tôn giáo giống như mua giày dép vậy, nhất định phải thích hợp mới có tác dụng. Do đó nói rằng đường có đến nghìn vạn, thế nhưng phải nghiên cứu sự xa gần của con đường và lợi dụng loại phương tiện giao thông nào mới có thể đến được. Nếu như đi sai phương hướng, tuy rằng đã đi đường nghìn vạn cây số vẫn chẳng cách nào đến được. Nếu như tìm đúng chỗ thì trong khoảnh khắc bèn có thể đến được nơi mà mình muốn đến. Hi Tẩu Hòa Thượng là vị Cao Tăng đắc đạo, người đã tu hành qua, do đó ông chỉ ra một con đường lớn quang minh chính là : 掣斷玄關 xiết đoạn huyền quan」。Bởi vì huyền quan là cánh cửa ra vào của linh tánh, linh tánh cư trú ở bên trong huyền quan; huyền quan khiếu nếu như chưa có thông qua Thiên Mệnh Minh Sư mở ra thì giống như bị khóa vậy, chẳng cách nào phát huy tác dụng của nó. Khởi tâm động niệm đều lấy lục căn làm chủ, chẳng trách sáu nẻo luân hồi chẳng ngưng, chẳng có ngày chắc chắn ra khỏi biển khổ. Hi Tẩu Hòa Thượng từ tâm vô lượng từ bi khai thị rằng phải cung thỉnh Thiên Mệnh Minh Sư xiết đoạn khóa vàng huyền quan, tìm thấy vị chủ nhân ông bên trong huyền quan khiếu, sau này khởi tâm động niệm đều lấy chủ nhân ông làm chủ, đấy là một con đường thông thiên giải thoát sanh tử phiền não, là chánh pháp nhãn tạng trực tiếp nhất, thù thắng nhất, tôn quý nhất. Huyền quan khiếu một khi thông qua Thiên Mệnh Minh Sư xiết đoạn, bổn tánh hiển lộ ra, minh tâm kiến tánh rồi, tất cả mọi lời nói hành động cử chỉ đều là 頭頭活路 đầu đầu hoạt lộtrước mắt đều là quang minh đại đạo, mỗi động tác cử chỉ đều là con đường lớn khang trang thông đến Lí Thiên. Bởi vì huyền quan nhất khiếu sau khi thông qua Thiên Mệnh Minh Sư mở ra, đã giác ngộ cái nay đúng trước sai, tâm địa quang minh, chẳng rơi vào biên kiến, chẳng mê muội nữa, tâm chẳng theo cảnh chuyển, chẳng còn đủ thứ các loại phiền não như tham, sân, si, mạn, nghi…phụng hành giới định tuệ, hành trì lục độ ba la mật, viên mãn tam thân tứ trí, tất cả vạn hạnh, đều là con đường sống trở về Lí Thiên.

 

Tâm đắc tu trì

 

Từ Tân Toản Tục Tạng Kinh quyển 70, ghi chép của Hi Tẩu Hòa Thượng Quảng Lục quyển 1 : 大解脫門,無入作處,掣斷玄關,頭頭活路 Đại giải thoát môn, vô nhập tác xứ, xiết đoạn huyền quan, đầu đầu hoạt lộnói rõ kinh nghiệm tu bàn đạo của Hi Tẩu Hòa Thượng, chỉ ra rằng muốn giải thoát một vấn đề lớn của sanh tử phiền não thì nhất định phải tìm cầu Thiên Mệnh Minh Sư xiết đoạn khóa vàng huyền quan, tìm thấy tự gia bồ tát ( bồ tát nhà mình ), sau này khởi tâm động niệm, hành trú tọa ngọa ( đi ở ngồi nằm ), sinh hoạt hằng ngày đều là lấy tự gia bồ tát làm chủ, lấy giác làm thầy, khắp nơi đi hoằng đạo độ người, thay trời tuyên hóa, thay trời hành đạo, rộng độ hữu duyên cùng quy về con đường giác mới là pháp môn không hai hướng đến giải thoát thật sự.

 

大解脫門無入作處開慧竅

頭頭活路掣斷玄關佈真宗

 

 

Đại giải thoát môn vô nhập tác xứ khai tuệ khiếu

Đầu đầu hoạt lộ xiết đoạn huyền quan bố chân tông

Số lượt xem : 386