BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Thánh Nhân cầu tâm

Chẳng cầu phật

Phàm nhân cầu phật

Chẳng cầu tâm.

 • Khai hoang mẫu " ruộng tâm "
 • " Bồ đề chủng " gieo trồng
 • Đợi chờ duyên hoa nở
 • Kết " đạo quả " vô hình

Trang chủ

 • Tìm Về Lại Chính Mình, Phần 2 ( Tế Công Hoạt Phật từ bi )

  /Tìm Về Lại Chính Mình, Phần 2  ( Tế Công Hoạt Phật từ bi )
  Người đời đều có sự đam mê hàng hiệu, toàn thân dùng những thứ cao quý đắt tiền hàng đầu để tự triển hiện mình. Đồ nhi ơi, trong sự ngày càng biến chất thoái hoá của những tiêu chuẩn đạo đức xã hội lúc này thì hàng hiệu “ tôn quý ” nhất nên là “ lương tâm đạo đức ” mới phải; chỉ có có phẩm cách tốt thì mới có thể trở thành độc nhất vô nhị, vạn đời bất hủ, mãi mãi không bị tiêu mòn.
 • Tìm Về Lại Chính Mình, phần 1 ( Tế Công Hoạt Phật từ bi )

  /Tìm Về Lại Chính Mình, phần 1  ( Tế Công Hoạt Phật từ bi )
  Tu đạo thời kì Bạch Dương tuy rằng có thể việc Thánh việc Phàm song tiến, thế nhưng bước chân phải bước vững chắc, đem đạo mang vào trong gia đình, khiến cho trên trên dưới dưới trong gia đình đều viên mãn.
 • Công đức và nguyện lập ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

  /Công đức và nguyện lập ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )
  Trên thế gian, tuy rằng tài năng, học vấn và danh lợi đều có đủ, thế nhưng sau trăm năm, những thứ này thảy đều chẳng mang theo được. Án công định quả là định con có bao nhiêu công đức, bao nhiêu công và lỗi, có thể để lại những gì cho những người đời sau trên thế gian ? 
 • Nguyên Nhân chẳng cách nào trở về Vô Cực Lí Thiên ? ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

  /Nguyên Nhân chẳng cách nào trở về Vô Cực Lí Thiên ? ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )
  Tu đạo nhiều năm như thế, con đã nhìn thấy “ Đạo ” rồi chưa ? Rất nhiều các đồ nhi rất nỗ lực giúp đỡ nơi đạo trường, ngoại công hành được rất nhiều, còn công phu “ Nội Thánh ” thì lại khiến cho Thầy đây lo lắng phiền muộn !  
 • Chớ Tham Công Đức ( Những lời từ bi của Tế Công Hoạt Phật )

  /Chớ Tham Công Đức ( Những lời từ bi của Tế Công Hoạt Phật )
  Tế Công Hoạt Phật từ bi : " Phải có tinh thần hoằng pháp lợi sanh, lập đức quên công. “Đại trí nhược ngu” như vậy mới hiển ra đức độ cao thượng.   Mới có thể trở thành “ cây thường xanh ” trong Đạo.  
 • Cầu Phật Quán Thế Âm

  /Cầu Phật Quán Thế Âm
  Người đời khổ, cầu Quán Thế Âm Quán Thế Âm khổ, cầu tự tâm Tự tánh tự độ tâm thanh tịnh Không còn đau khổ phiền nhọc tâm.
 • Tâm trống ( rỗng ) Ý tịnh ( Hoạt Phật Lão Sư từ bi )

  /Tâm trống ( rỗng ) Ý tịnh ( Hoạt Phật Lão Sư từ bi )
  Tâm phải rỗng, ý phải tịnh, chẳng vì ngoại vật mà rối loạn, chẳng vì những lo lắng nhớ nghĩ mà dao động.
 • Đạo nơi tự thân ( Lời từ bi của Hoạt Phật Lão Sư )

  /Đạo nơi tự thân ( Lời từ bi của Hoạt Phật Lão Sư )
  Đại Đạo trải qua sự phát dương và truyền thừa gần trăm năm, những đồ nhi cầu đạo tu đạo bàn đạo ở thế gian này khoảng trên chục triệu người; thầy gánh lấy trọng trách đại nhiệm dẫn lãnh chúng sanh trong thiên hạ đạt bổn hoàn nguyên, nhận biết tự bổn tâm, nhìn thấy tự bổn tánh.
 • Những Quy Tắc Cần Tuân Thủ Khi Đến Phật Đường

  /Những Quy Tắc Cần Tuân Thủ Khi Đến Phật Đường
  Cái gì là những quy tắc cần tuân thủ khi đến Phật đường ? Chính là những hành vi cử chỉ cần phải chú ý khi đến Phật đường để giữ gìn môi trường tịnh hoá tu tâm thanh tịnh và thần thánh trang nghiêm của Phật đường.
 • Niệm Niệm xuất luân hồi

  /Niệm Niệm xuất luân hồi
  Trước pháp luật thì người người bình đẳng, Tiên Chơn tam giới và Tiên Phật đảo trang giáng thế cũng phải tiếp nhận những sự khảo nghiệm, phân biệt chơn Hiền. Các con luân hồi đã lâu rồi, ơn trên thẩm hạch cũng là tuyển chọn những người tài hoa xuất chúng, các con có thể không chân tu thật luyện hay sao ? Các con an tâm ở đâu ? Lúc này tâm có “ định ” ở đạo trường hay không ?