BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Đi Con Đường Nào ?

Tác giả liangfulai on 2022-05-19 21:26:13
/Đi Con Đường Nào ?

Có đường, tất có lối đi,

Duy là sướng khổ, chọn tuỳ thế nhân

Sướng khổ, tuỳ trí tuệ nhân,

Đường thành địa ngục, thiên đàng tách đôi.

Ít người, đường rộng, thảnh thơi,

Đông người đường hẹp, nhọc chờ khổ thân,

Đảo điên Đời- Đạo cõi trần

Duy dùng "tuệ nhãn" mới không sai lầm.

Luân hồi biển khổ : đường đông,

Từng người nối tiếp bận dòng chẳng ngơi,

Siêu phàm nhập Thánh ít người,

An vui tự tại thảnh thơi con đường.

Trí nhân chân tướng tỏ tường,

Nên dùng tuệ nhãn chọn không sai lầm,

Ngược đời, nên xuất thế trần,

Thuận đời thế tục : khổ thân luân hồi.

Người chọn đường nào, người ơi ?

Sai đường sai hướng thì nhọc khổ thân,

Kiếp sau lại đến cõi trần

"sai li đi dặm" bởi sai hướng, đường !


Số lượt xem : 1081