BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Trường Đại Học Phàm Nghiệp Và Trường Đại Học Thánh Nghiệp Bạch Dương

Tác giả liangfulai on 2022-04-20 22:07:32
/Trường Đại Học Phàm Nghiệp Và Trường Đại Học Thánh Nghiệp Bạch Dương

 

So Sánh Sự Giống Và Khác Nhau

Giữa Trường Đại Học Phàm Nghiệp

Và Trường Đại Học Thánh Nghiệp Bạch Dương.

 

 

 


 

Đại Học Phàm Nghiệp

Đại Học Thánh Nghiệp Bạch Dương

1

Thi đầu vào

Đăng kí ghi danh cầu đạo ( đậu thì cầu đắc đạo )

2

Nhận giấy báo nhập học, đóng tiền, làm thủ tục đăng kí nhập học

 

 

( Học phí bắt buộc )

 

 

Tự túc phí giáo trình

Cầu đạo xong được địa phủ xóa tên, thiên bảng ghi danh, dẫn bảo sư hướng dẫn thành toàn tham dự pháp hội và các lớp nghiên cứu

miễn phí, tài thí tùy tâm, công đức vô hình được nạp chuyển khoản và trữ trong “ ngân hàng công đức ” cõi Vô Cực. )

Giáo trình miễn phí

3.

Quá Trình Học :

 • Điểm danh có mặt các tiết các buổi học mỗi ngày.

 

 • Nỗ lực học tập nghiên cứu, trải nghiệm, suy ngẫm

 

 

 • Trải qua các kì thi định kì ( đề thi chung, đề thi kiến thức chuyên môn )

 

 

 

 

 

 

 • Tích lũy các điểm số học phần

 

 • Một người đóng tiền một người học

 

 

Quá Trình Học :

 • Điểm danh có mặt các tiết các buổi học các lớp.

 

 • Nỗ lực học tập nghiên cứu, trải nghiệm, thể ngộ.

 

 

 • Trải qua các kì thi vô hạn vô định kì ( mỗi người mỗi đề thi riêng, đề thi khảo nghiệm tâm cảnh, trí tuệ, đức hạnh, thuận khảo, nghịch khảo, … ) khảo bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

 

 • Tích lũy các điểm số nội ngoại công.

 

 • Một người đi học thì cửu huyền thất tổ, oan gia trái chủ đều có thể đi theo học.

 

4.

Tốt Nghiệp

 • Bằng cử nhân chuyên môn ( sau 4- năm )

 

 • Đi làm nhận Lương bổng vật chất hữu hình tùy thành tích, năng lực, kinh nghiệm

 

 

Tốt nghiệp rồi vẫn có khả năng bị thất nghiệp.

 

 

 • Mệnh chung bằng tốt nghiệp vô hiệu, luân hồi về “ trường đời ” lại học tiếp.

Tốt Nghiệp

- Thiên chức giảng sư ( sau 5-7 năm )

 

 • Đi làm nhận Lương bổng vô hình ( tư lương công đức về cội đạo ) tùy vào tâm cảnh, sự hy sinh cống hiến, nội ngoại công thực tiễn tu trì.

 

Tốt nghiệp rồi không sợ thất nghiệp, luôn sẵn có việc làm.

 

 

   Mệnh chung công đức tu trì viên mãn thì về cội Đạo Vô Cực, thành tựu phẩm vị sen báu nơi Vô Cực Tiên Thiên, thành tựu vô sư trí.

 

 

 

 

 

Điểm chung của hai trường là :

 

 • Chỉ đăng kí ghi danh mà không học thì không có kiến thức chuyên môn.
 • Không đi học trường đó và chẳng trải qua các kì thi của trường đó thì chẳng có điểm số tích lũy của trường đó, chẳng thể tốt nghiệp trường đó.

 

Lợi Ích Tham Gia Lớp Tiến Tu

 

 

Lợi ích tham gia lớp Tiến Tu

Tăng trưởng trí tuệ, chẳng tu mù

Chuyển hóa vô minh thành giác ngộ

Tiêu trừ phiền não, phá mê ngu.

 

Giảm thiểu nhiều cơ hội tạo nghiệp

Do bởi vô minh, bởi nhàn cư

Rộng kết duyên lành thiện tri thức

Gần đèn thì rạng, bớt phiền ưu.

 

Xây dựng giá trị quan đúng đắn

Hiểu mệnh, lập mệnh, lập chí, phẩm

Xác định đúng mục tiêu phương hướng

Đời người chẳng mơ màng trôi uổng.

 

Học tập tinh thần Phật Bồ Tát

Từ bi hỷ xả tứ vô lượng

Noi bước chân Thánh Hiền để lại

Dùng ngắn tạm sáng tạo vĩnh hằng.

 

Thường hành tam thí, công đức lập

Sửa tánh khí xấu thói tật hư

Tích trữ tư lương về cội Đạo

Nợ xưa dần trả, nghiệp tiêu trừ.

 

Tổ tiên triêm quang được tôn kính

Đối xử ưu đãi, giảm tội hình

Theo cấp độ tu con cháu đạt

Thăng dần cấp bậc, lạc vô ưu.

 

Nhân gian xong năm lớp Tiến Tu

Đạo hạnh sáu trăm năm có dư

Trong khoảng thời gian người lên lớp

Tổ Tiên triêm quang cùng đến dự.

 

Tổ Tiên làm nhân viên bàn sự

Trong vô hình trợ đạo phục vụ

Tổ Tiên của các lớp viên khác

Chung tu bàn công đức tích trữ.

 

Lớp viên tốt nghiệp lãnh thiên chức

Tổ tiên lại càng nhiều triêm quang

Bởi khả bàn càng nhiều Phật sự

Càng nhiều cơ hội công tích trữ.

 

Quá trình người lên lớp nghiên cứu

Oan khiếm có thể cùng đến dự

Sau khi rõ lý cùng tu đạo

Việc đòi nợ thả lỏng giảm trừ.

 

Rồi một ngày thiện căn hiện tiền

Oan khiếm học Phật chuyển hướng thiện

Chẳng đến quấy thì đường đời, đạo

Tiêu trừ chướng ngại, tăng trợ duyên.

 

Người lên đủ năm lớp tiến tu

Tương đương sáu trăm công đã tu

Cũng tương đương tu một nghìn kiếp

Trình Thành Công Đại Tiên huấn từ.

 

Xong một lớp bằng hai trăm kiếp

Nơi đạo trường nghe một tiết thôi

Hai trăm “kiếp nhỏ” tiêu trừ được

Tân Dân, sáu nghìn “ kiếp nhỏ ” trừ.

 

Tu hành có “tiểu, trung, đại kiếp”

Nhiều kiếp như vậy làm sao tiêu ?

Luân hồi lâu nay nhiều vô lượng

Chính là nhờ như vậy dần tiêu.

 

Người muốn thuận lợi về cố hương

Tiền Hiền, thánh huấn và Phật đường

Ba thứ chẳng rời, siêng dự lớp

Thường tiếp “ nhiên liệu ” và tư lương.

 

Lợi ích tham gia lớp Tiến Tu

Tham gia khả cảm nhận từ từ

Như người uống nước, vị tự biết

Khi thời duyên đến chứng thực hư. 

 

 

 

 

Số lượt xem : 1086