BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Chân Tướng đằng sau mỗi cuộc gặp gỡ

Tác giả liangfulai on 2024-01-09 10:24:38
/Chân Tướng đằng sau mỗi cuộc gặp gỡ

Có người đến là để đòi món nợ cũ.

Có người đến là để đánh cắp trái tim, đánh động tâm phàm khiến trái tim thổn thức chẳng thể an yên, rồi trộm mất tinh khí thần, vốn dĩ là tam bảo quý báu của thân người khó được.

Có người đến là để đền đáp ân tình xưa cũ.


Có người đến là để trợ duyên giúp ta hoàn thành một tâm nguyện.

Có người đến là để độ hóa ta cải ác hướng thiện, đưa ta về bến bờ giác ngộ giải thoát, thành tựu đạo quả.

Có người đến làm vị Bồ Tát nghịch để khảo nghiệm tâm tánh trí tuệ và đức hạnh của mình.

Có người vội đến vội đi để ta giác ngộ đời là cõi tạm, sinh mệnh và duyên phận rất đỗi vô thường.

Có người đến là để thị hiện thân khổ, báo với chúng ta rằng đời là bể khổ, hãy mau thức tỉnh, mau tìm đường giác ngộ giải thoát.

Có người đến là để nhắc ta nhớ lại thệ nguyện xưa cũ trước khi hạ phàm đến nhân gian.

Có người đến là để chỉ điểm ta nhận ra bổn lai diện mục, đánh thức vị Phật trong tự thân đã ngủ quên trong sự hôn trầm, lạc vào mê cung cõi mộng hư ảo trải qua vô lượng kiếp luân hồi trong sáu nẻo, không ngớt thay hình đổi dạng đến đổi quên mất chân tướng của tự thân.

Có người đến là để dạy ta một bài học nhớ đời, phải biết khiêm tốn hạ mình, chẳng thể cống cao ngã mạn, tự cao tự đại, tham sân si mạn nghi là ngũ độc làm hại tự thân, là nguyên nhân khiến sinh mệnh trở nên thất bại thảm hại.

Có người đến là để đốc thúc ta đi trên con đường tu hành giải thoát phiền não, cần phải tinh tấn mãi không thôi.

Có người đến là để ...

... có đến muôn vàn lý do ứng với tâm chiêu cảm mà lại.

Tóm lại thì tất cả mọi sự gặp gỡ đều là do nhân duyên mà hội tụ, và quan trọng nhất là ta đã giác ngộ, nhận biết, học được những gì sau các mối nhân duyên như thế, dụng tâm gì để đối mặt, để viên mãn tự thân với tất cả người việc vật xảy ra xung quanh.

Số lượt xem : 815