BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Phương pháp tránh cửa địa ngục ! Nhận sai Hoạt Phật Ân Sư từ huấn ( Lớp Sám Hối )

Tác giả liangfulai on 2023-07-07 05:28:38
/Phương pháp tránh cửa địa ngục ! Nhận sai     Hoạt Phật Ân Sư từ huấn  ( Lớp Sám Hối )

Các con bàn đạo, tu đạo đều phải có một cái tâm “ mình phải vì ông trời ”.


Con chỉ cần có một khắc không tin tưởng ông trời thì con chẳng phải là người, con là cầm thú. Cớ sao thầy lại nói như vậy ? bởi vì con chẳng tin tưởng vào cái ơn của trời, cái đức của đất thì con chẳng cách nào biết rằng những cái mà ông trời cho chúng ta lại nhiều như thế, có phải vậy không đồ nhi hỡi ? Đạo lí đang giảng nói gì đây ? chẳng qua muốn hai câu nói của các con : “ sám hối, cảm ân ”; chẳng có sám hối thì các con làm sao biết cảm ân ? Các con đều cho rằng bản thân mình đều đã làm được bổn phận nên làm của các con chưa ? Các con bổn phận vẫn chưa làm tốt, lại còn vọng bàn về những đại sự khác hay sao ?

 

Thầy dạy cho các con một cách để né tránh cánh cửa của địa ngục ! Hãy nhanh chóng thừa nhận những điều không phải của bản thân, thừa nhận những tội, lỗi, sai trái của bản thân, sám hối sửa sai ngay thì con sẽ không tiến vào cửa địa ngục. Con phải chịu thừa nhận cái không phải của bản thân thì mới có sự thành công. Các con muốn làm Thánh Nhân không ? Thánh Nhân chẳng phải là lỗi nhiều đấy sao ?

 

Thầy cũng biết rằng các con nghe đạo lí rất nhiều, có người nghe chẳng lọt tai chẳng thể nghe tiếp được, đấy là vì sao vậy ? Bởi vì những nghiệp chướng của các con rất nặng; những nghiệp chướng của các con nặng đến mức thầy đây cũng gánh không nổi, gánh đến mức thầy cũng lực bất tòng tâm. Nhìn các con mỗi đứa đều mơ mơ màng màng, hễ người mơ màng thì sẽ thế nào đây ? sẽ đi lạc biệt tăm biệt tích đấy ! cứ mãi theo không kịp thầy, con sẽ đi lệch hướng lạc đường đấy ! Các con có sợ đi sai đường không ? đường thật khó đi đấy !

 

Các con chỉ cần không thật tâm sám hối thì thầy đành phải động dụng đến gia pháp; cái gia pháp này rất là nghiêm trọng, gọi là “ tai kiếp ” đấy ! Các con chỉ cần không thành tâm thì sẽ gặp kiếp nạn, lúc đó thì chớ có mà oán trách thầy đây; gia pháp hễ động dụng một cái, thầy sợ rằng những người mà đào thải không chỉ có 7 phần mà thôi, chớ có mà tâm tồn sự may mắn tránh được tai họa, các con phải cẩn thận đấy !

 

Nguy hiểm đang ở phía sau. Thầy rất lo sợ các con bị điều chuyển đi, nơi mà về không phải là cõi Vô Cực Lí Thiên, mà là đến địa ngục ! Thầy rất lo sợ, có lẽ là đức của thầy đây quá mỏng rồi, chẳng cách nào che chở cho đồ nhi; cũng chẳng có tài trí; có thể để cho các con nhìn thấy những chuyện nghìn kì trăm quái, thế nhưng thầy ngẫm nghĩ, có thể nhìn thấy những thứ ấy là việc tốt hay sao ? Thầy hy vọng các con tu một cách bình bình an an, tu một cách an phận giữ mình.

 

Thầy thấy các đồ nhi mỗi một sự việc cỏn con tí ti nhỏ như hạt mè đậu xanh đều đến cầu thầy. Các con chẳng biết rằng thầy đã khấu cầu biết bao nhiêu lần trước đài sen của Hoàng Mẫu ? Chỉ vì một sự việc cỏn con ấy, thầy đây bèn phải bôn ba không ngừng rồi ! Thế nhưng sau khi sự việc đã qua rồi, đồ nhi chưa từng cảm ơn qua, lại mê muội mất rồi ! Đồ nhi hễ mê muội mất thì thầy cũng căng thẳng khẩn trương theo. Các con phải thành tâm khấu cầu, bất kể thế nào cũng khấu cầu ơn trên, bất kể chúng sanh khó độ, khó thành toàn, khó đề bạt như thế nào, các con cũng phải tận hết năng lực của các conMạt hậu rồi, mượn cậy nhờ vào lực lượng của tiên phật càng lúc càng mỏng yếu, vì sao vậy ? Tiên Phật bận đầu tắt mặt tối rồi, các con nóng vội mời các ngài ấy xuống giúp, như thế tốt không ? Các ngài ấy đang bận giải quyết thay cho các con bất cứ vấn đề gì đấy ! Đồ nhi chớ có đợi đến nhìn thấy quan tài mới chịu rơi lệ, đợi đến khi các oan khiếm tìm đến tận cửa rồi mới biết là phải hối hận, lúc ấy đã không còn kịp nữa rồi. Cục thế nguy hiểm như vậy, trạng thái nhân tình thế tục nguy hiểm như vậy, thầy đều hy vọng các con con thể xoay chuyển được, có được không ? 

 

Số lượt xem : 302