BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Nghiệp Thánh, Nghiệp Phàm

Tác giả liangfulai on 2022-03-19 16:33:55
/Nghiệp Thánh, Nghiệp Phàm

Lũy kiếp nay chọn nghiệp phàm trần

Ta luân hồi hơn sáu vạn năm

Kiếp này ta vẫn theo nghiệp cũ

Nên nghiệp phàm càng thêm sâu nặng.


 

 

 

Ta vẫn theo lối mòn xưa cũ

Theo vết xe đổ lún lầy bùn

Xe chở “ hàng nghiệp ” quá tải nặng

Lăn bánh đường lầy lội lắc lư.

 

Có những đoạn được người chỉ lối

Gặp Thiện Tri Thức dẫn ra khỏi

Lại mê lầm vào đường hiểm nạn

Như thiêu thân mê lửa chẳng thôi.

 

Xưa nay ta cứ như vậy bởi

Tập khí lũy kiếp khó đổi dời

Cũng chẳng nguyện rời đường hiểm nạn

Vô minh theo dục vọng dẫn lối.

 

Nghiệp phàm nguyện gánh tải, mê mãi

Nên cứ tiếp nối bánh luân hồi

Chẳng chút bận lòng đối Thánh nghiệp

Mê vào đường hiểm, đường an rời !

 

Thánh nghiệp khác với phàm trần nghiệp

Tịnh tam nghiệp, thói xấu bỏ rời

Dẫn tải chúng sinh rời lối nạn

Đi đường bình an về chốn vui.

 

Đường càng tiến, càng an thanh tịnh

Chẳng vết xe đổ, bùn lầy lội

Tự lợi, lợi tha cùng thoát khỏi

Mê cung hiểm lối, bánh luân hồi.

 

Vận dụng nghiệp Thánh giữa nghiệp đời

Tịnh hóa nghiệp đời, đời an vui

Thánh phàm tương trợ, đời hợp đạo

Một kiếp viên mãn, muôn kiếp thôi.

 

Trọng Thánh khinh phàm, lập nguyện liễu

Là Nguyện dẫn lối mệnh đổi dời

Là bảng chỉ đường rời hiểm nạn

Trọng thiết thực hành, chẳng đầu môi.

Số lượt xem : 1498