BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

“ Phép Trừ ” Của Đời Người

Tác giả liangfulai on 2022-07-01 09:16:46
/“ Phép Trừ ” Của Đời Người

Đời người càng nhiều thêm “ chiếm hữu ”

Mang lại càng nhiều dục vọng tư

Càng nhiều dục vọng tư mang lại

Càng nhiều phiền não khổ tâm tư.

 


Cuộc sống, người khát vọng thật sự

Là “ bớt phiền não khổ tâm tư ”

“ bớt bất an, khổ đau, lo lắng ”

Tâm tự tại, đến từ “ phép trừ ”.

 

Trừ bỏ tham sân si nghi mạn

Trừ bỏ đi tam tâm, tứ tướng

Trừ bỏ tâm vọng chấp phân biệt

Trừ bỏ hết tư tâm hữu vi.

 

Nhiều một vật, bèn thêm mỏi mệt

Bớt một chuyện, bớt đi phiền ưu

Buông một niệm, thân tâm tự tại

Trí tuệ nhân sinh từ “ phép trừ ”.

 

Thế gian ai biết “ trừ là cộng ” ?

Mấy ai tỏ ngộ “ cộng là trừ ”

Điên đảo đạo-đời, được là mất

Mất lại là được, khéo suy tư !

 

Ai rồi cuối cùng cũng sẽ hiểu

Chân nghĩa nhân sinh từ “ phép trừ ”

Từ “0” đến, thì “0” về lại

Về Tự Tánh “ chân không diệu hữu ” !

Số lượt xem : 617