BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tịnh Tư Đồ ( Bức ảnh đáng để lắng lòng suy ngẫm )

Tác giả liangfulai on 2022-08-10 21:12:19
/Tịnh Tư Đồ ( Bức ảnh đáng để lắng lòng suy ngẫm )

Chúng ta từng là ai trong số những người đó ?

Chúng ta đang là ai trong số những người đó ?

Chúng ta muốn là ai trong số những người đó ?

Chúng ta sẽ là ai trong số những người đó ?


Chúng ta sẽ thế nào khi người đẩy tảng đá buông tay ?

Chúng ta sẽ thành gì khi tảng đá lăn xuống ?

Chúng ta phải thế nào mới không trở thành một trong số những người đó ?

Chúng ta nghĩ thế nào về những người đó ?

Chúng ta phải thế nào để không ai trong tất cả chúng ta phải trở thành một trong số những người đó ?

Chúng ta có gì vui khi trở thành một trong số những người đó ?

Chúng ta được ích lợi gì khi trở thành một trong số những người đó ?

Ai là Tế Công ? Ai là Tế Tư ?

Tảng đá lớn kia có ý nghĩa gì ?

Số lượt xem : 501