BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tìm kiếm : chay

 • Dương huynh khởi tử hồi sinh chạy ra từ Quỷ Môn Quan ! ( Kiến Chứng Đạo Thật Lí Thật Thiên Mệnh Thật )

  /Dương huynh khởi tử hồi sinh chạy ra từ Quỷ Môn Quan ! ( Kiến Chứng Đạo Thật Lí Thật Thiên Mệnh Thật )
  Lời thuật miệng trong pháp hội ngày 18 tháng 3 năm 2017 tại Phật Đường Oánh Đức thuộc khu Thụ Lâm (樹林瑩德) .  
 • Bảng Đạo Thống & Nguồn chảy pháp mạch của Cư Sĩ tại gia

  /Bảng Đạo Thống & Nguồn chảy pháp mạch của Cư Sĩ tại gia
  Bảng Đạo Thống & Nguồn chảy pháp mạch của Cư Sĩ tại gia  
 • Trì Chay

  /Trì Chay
  Chúng ta sau khi vào đạo, trai giới là điều quan trọng cấp thiết nhất. Bởi vì cái tánh của tiên thiên, gốc ban đầu vốn dĩ cực thanh, quyết chẳng dung có khí trược hỗn hợp với nhau, trong thời gian gặp phải có khí trược hỗn tạp trộn lẫn, tự tất loạn mất bổn chơn. Do vậy mà người tu đạo nhất định cần phải lưu thanh bỏ trược, mới có thể khôi phục bổn tánh sáng tỏ. Phàm là thuộc ngũ huân tam yếm đều nên giới trừ đến mức tối đa.  
 • Trì Chay Chớ Ăn Trứng ( Văn từ huấn : Lời Cảnh Tỉnh của Táo Quân )

  /Trì Chay Chớ Ăn Trứng ( Văn từ huấn : Lời Cảnh Tỉnh của Táo Quân )
  ( Văn từ huấn : Lời Cảnh Tỉnh của Táo Quân )     Dân Quốc năm thứ 79 ( 1990 ) , Tuế Thứ Canh Ngọ, ngày 26 tháng 7   Ăn chay trứng không nên, thời nay phải thay đổi, trì chay chớ ăn trứng, ăn trứng phải cải trừ
 • Ăn chay phải hiểu biết Chay ( Những lời từ bi của Tế Công Hoạt Phật )

  /Ăn chay phải hiểu biết Chay ( Những lời từ bi của Tế Công Hoạt Phật )
  Đồ nhi ơi, hãy mau thanh khẩu tu hành, chớ có một ngày lại lãng phí một ngày, các con vẫn còn cứ ngỡ rằng sinh mệnh rất tốt đẹp và lâu dài mãi hay sao ?
 • Huyền Quan Tu Trì Quan ( Nguồn chảy đạo mạch của Thiền Tông xuất gia )

  /Huyền Quan Tu Trì Quan ( Nguồn chảy đạo mạch của Thiền Tông xuất gia )
  Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh ghi chép, nguồn chảy của chánh pháp nhãn tạng từ lúc cổ phật ứng thế đã vô số lượng, chẳng thể tính được. Nay dựa vào Thất Phật làm sự khởi đầu. Quá khứ trang nghiêm kiếp Tỳ Bà Thi Phật, Thi Khí Phật, Tỳ Xá Phù Phật, Kim Hiền Kiếp Câu Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Ca Diếp Phật, Thích Ca Văn Phật là 7 vị Phật.
 • Ăn Chay có công đức hay không ?

  /Ăn Chay có công đức hay không ?
  Trong kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già, khi giảng cho bốn đệ tử nghe, Đức Phật có nói rằng : Này Đại Huệ! Thịt không phải là một thứ ngon quý, mà là một vật bất tịnh, lại sanh ra các tội ác, phá hoại các công đức. Nên chư thiên, chư tiên và các bậc thánh nhân thảy đều xa lánh. Vì thế, có lý nào ta lại cho đệ tử của ta ăn thịt? Nếu người nào nói ta cho đệ tử ăn thịt thì người ấy chính là kẻ hủy báng Ta.  Này Đại Huệ! Người ăn thịt có vô lượng tội lỗi như thế. Vì thế nếu người nào đoạn tuyệt sự ăn thịt thì được vô lượng công đức”.
 • Phước Báo Của Việc Ăn Chay

  /Phước Báo Của Việc Ăn Chay
  MỘT NGÀY TRÌ TRAI, SÁU MƯƠI VẠN NĂM GIÀU SANG Sở dĩ chính pháp được lưu truyền rộng rãi là nhờ kinh điển. Phúc điền sở dĩ được tăng trưởng là do giữ trai giới.
 • Ý Nghĩa của Tiệc Cưới Chay

  /Ý Nghĩa của Tiệc Cưới Chay
  Có rất nhiều cặp đôi tân hôn khi kết hôn đều gặp phải vấn đề khó khăn lớn nhất chính là : yến tiệc cưới nên mời chay hay là mặn ?  Tiệc chay chính là sự chúc phúc tốt nhất đối với cặp đôi tân hôn, cũng chính là món quà tốt nhất gửi tặng cho họ tương lai bình an, ít tai ít kiếp nạn.
 • Ăn Chay ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

  /Ăn Chay ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )
  Tế Công Hoạt Phật từ huấn : Chúng ta lại bàn về vấn đề ăn chay, nếu như nói tất cả mọi hoàn cảnh bên ngoài của các con đều không có vấn đề rồi, vậy thì cái vấn đề này bèn ở bản thân các con đấy, bởi vì con xả không được cái khẩu phước này mà ! Các con hãy thật tốt mà ngẫm nghĩ xem, hôm nay con không ăn chay, vậy thì một mặt nghe đạo lí, một mặt khác lại tạo xuống các tội nghiệp sát sinh. Con một ngày đã tạo được bao nhiêu công đức ? Đã giảng nói mấy câu đạo lý ? Một tháng con đã độ được bao nhiêu người ?
 • Gia Tiên Tiền Tổ Với “ Nước Mắt Chảy Xuôi ”

  /Gia Tiên Tiền Tổ Với “ Nước Mắt Chảy Xuôi ”
  Cây có cội, nước có nguồn. Ăn quả cần phải nhớ ơn người gieo trồng, uống nước cần phải biết nhớ nguồn. Gia Tiên Tiền Tổ chính là cái gốc của mỗi người trên thế gian. Dòng máu đang chảy ở trong người, xương thịt, … thảy đều từ tinh cha huyết mẹ mà thành, truy ngược về trước nữa thì là từ ông bà, gia tiên tiền tổ di truyền lại. Đó chính là thứ tài sản đầu tiên nhất mà gia tiên tiền tổ đã để lại cho mỗi người chúng ta vậy. Tiếp đến là các tài sản vật chất ngoài thân như gia tài, đất đai ruộng vườn, nhà cửa mà các ông bà đã cất công nỗ lực vất vả cả đời để gầy dựng nên, truyền thừa lại xuống từng đời từng đời thế hệ sau tiếp nối mãi cho đến đời mình được hưởng.