BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Núi  Tu Di Trong Hạt Cải

Tác giả liangfulai on 2022-05-20 19:51:08
/Núi  Tu Di Trong Hạt Cải

Mười phương cõi nước Phật
Khởi từ một điểm tâm
Tu Di trong hạt cải
Ai ngộ nghĩa huyền thâm ?

Minh Sư một chỉ điểm
Hoắt ngộ diệu nghĩa ngầm
Tâm ấn tâm liền tỏ
Huyền cơ chẳng sai lầm. 

Muôn cuốn sách vào não
Ẩn chứa trong vô hình
Dữ liệu vào máy tính
Khởi động từ điểm nguồn.

Minh Sư một chỉ điểm
Điểm “ tâm não ” đầu nguồn
Muôn pháp từ đây khởi
Thông cõi Phật mười phương. 

Tu Di trong hạt cải
Chuyện lạ khác đời thường
Đắc Minh Sư chỉ điểm
Nghi vấn chẳng còn vương.


Số lượt xem : 1283