BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Ngọc Trong Đá

Tác giả liangfulai on 2022-03-29 18:00:58
/Ngọc Trong Đá

Thân là túi da thối

Đóng gói xương thịt thôi

Trong toàn thứ bất tịnh

Máu phân tanh dơ hôi.


 

 

 

Có túi da tướng đẹp

Cũng có tướng xấu, lỗi

Dẫu là xấu hay đẹp

Mở ra đều muốn ói !

 

Kẻ mê quý như ngọc

Ngày đêm thích ngắm soi

Kẻ dụng gây tạo tội

“ Câu người ” thả thính chơi.

 

Nhận lầm Giả là Thật

Điên đảo say mộng đời

Đến khi thân giả hoại

Tánh thật khổ muôn đời.

 

Người chấp trước hình tướng

Tất khổ vì tướng rồi

Chuyển kiếp đổi hình dạng

“ Túi thối ” mãi không rời.

 

“ Túi thối ” càng thêm thối

Khi miệng nhập “ túi hôi ”

Máu thịt xương loài vật

Vốn hôi càng thêm hôi.

 

Môi trường không trong sạch

Tất vi rút sinh sôi

“ Túi hôi ” là nguồn bệnh

Người cứ thích nhập người.

 

Túi thối giấu “ Vàng thật ”

Vô tướng, quý nhất đời

Người chẳng tìm khai thác

Bởi mê lầm Giả rồi !

 

Mê say, người quý “Giả”

Khiến “Thật” bị dập vùi

Luân hồi trong sanh tử

Khổ đau muôn kiếp đời… !

 

Người trí rõ nhân quả

Giả Thật phân biện ra

Không mê lầm “ túi giả ”

Chẳng vì nó sa đọa.

 

Trí nhân trồng “ Tánh thật ”

Đặng “ Quả Phật ” sen hoa

Dại nhân trồng “ túi giả ”

Đặng quả “ bệnh ”, độc hoa.

 

Thân là túi da thối

Đóng gói hàng hai loại

“ Thật ”- “ Giả ” như đá ngọc

Khai thác tùy “trí”, “dại”.

Số lượt xem : 659