BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Những chi tiết mà các đạo thân đến phật đường nên biết :

Tác giả liangfulai on 2023-07-04 22:15:10
/Những chi tiết mà các đạo thân đến phật đường nên biết :

Chào hỏi

Rửa tay

Tham giá ( Tiên phật rời khỏi trước thì là tiễn giá )

Từ giá ( mình có việc muốn rời khỏi trước là từ giá )


Tiếp giá (đã đến trước, tiên phật đến sau thì là tiếp giá )

Tiễn giá ( Tiên phật rời khỏi trước thì là tiễn giá ) bất luận tham giá, từ giá, tiếp giá, tiễn giá, nếu như Lão Tiền Nhân, Tiền Nhân, Điểm truyền sư tại đàn, thì khấu thêm một lễ.


Khi đạo thân đến phật đường, nhất định cần phải thỉnh mời chỉ thị của đàn chủ ban cho cơ hội liễu nguyện. Nếu chẳng có việc, hoặc vấn đạo, hoặc tĩnh tọa, thái độ phải đoan trang, ôn hòa văn nhã có lễ phép, không được cười giọng to, không được bàn chuyện thị phi của người.

 

Những đạo thân đến phật đường nên mặc trang phục chỉnh tề tham bái. Nếu muốn rời khỏi, trước hết nói lời tạm biệt với chủ nhà, hướng về tiên phật từ giá

 

Gặp phải có việc giao bàn Thánh sự thì hết sức nhanh chóng mà xử lý để biểu lộ sự thành kính.


Gặp lúc khai đàn hoặc bàn sự, hoặc trong lúc tuyên giảng nghe giảng, những người đến sau không cần phải ở trước đàn khấu đầu tham giá mà chỉ cần đứng ở phía sau cúc cung tham giá, càng không được hô to, như thế mới thể hiện sự trang nghiêm có trật tự.

 

Tất cả các tài sản công ở trong phật đường không được tùy ý lấy mượn, nhất định phải thông qua sự cho phép của người quản lý mới có thể lấy đi, càng không được mượn lâu chiếm làm của riêng, những huấn thư lấy đi nhất định cần phải bao bọc thích hợp, không xem nữa thì chuyển gửi cho đạo thân, hoặc gửi về phật đường cũng có công đức.


Sư tôn sư mẫu đã quy thiên rồi, hãy nhìn xem đại cục của thế giới, sự lợi hại của những hạo kiếp lớn không thể chống đỡ nổi trong tương lai sau này, lúc này chẳng tu còn đợi khi nào ? Tiền nhân ngày đêm vì chúng ta lao phí tinh thần, tâm sức rốt cuộc là vì cái gì ? chẳng phải vì danh, chẳng phải vì lợi, chỉ sợ linh tánh của chúng ta gặp phải kiếp nạn, do vậy phàm những người có tâm thay trời bàn sự nên nỗ lực làm tốt những việc mà mình nên làm ngay tại địa vị mình đang ở, mỗi người tận hết nghĩa vụ của mình mới chẳng phụ thiên ân sư đức, sự khổ tâm thành toàn của Lão tiền nhân, Tiền nhân.

 

Số lượt xem : 313