BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Hàng trăm kiểu đồ nhi của Thầy

Tác giả liangfulai on 2022-03-22 19:35:05
/Hàng trăm kiểu đồ nhi của Thầy

Này các đồ nhi ơi, các con tu đạo, có tu được một cách vui vẻ không ?

Đồ nhi của thầy có đến trăm ngàn kiểu


Có đồ nhi vừa mới cầu đạo thì đã nhận lí thật tu

Có đồ nhi chỉ thích giảng nói đạo lý mà chẳng thực tế đi sửa đổi, đi làm

Có đồ nhi chỉ có bước vài bước đường thì nghỉ ngơi

Có đồ nhi tuy rằng không hiểu nhưng cứ là tham học

Có đồ nhi không hiểu, cũng không ham thích học

Có đồ nhi cứ hai ba hôm thì kiếm việc cho Thầy làm

Có đồ nhi âm thầm lặng lẽ vun trồng

Có đồ nhi đi xem chỗ này, la cà chỗ nọ

Có đồ nhi chẳng nhận Thầy

Cũng có đồ nhi thích hành công lập đức, dùng trọn cả một đời chỉ vì trợ giúp Thầy cứu độ Tam Tào

Có đồ nhi, từ ngày đầu tiên Thầy tìm đưa về Phật đường, mãi cho đến hôm nay cá tính vẫn là không chịu sửa đổi

Có đồ nhi, nói một đàng nhưng lại làm một nẻo

Có đồ nhi chịu khiêm tốn hạ mình học đạo

Có đồ nhi nặng nề thói kiêu ngạo

Có đồ nhi, một sự việc mà phải “ đọc tụng ” đến hàng trăm lần với hậu học mới được !

Có đồ nhi chẳng biết Phật quy mà loạn tạo Phật quy, quy củ.

Các đồ nhi ơi ! các con đều là những cục cưng của Thầy, thế nhưng hãy tự suy ngẫm xem các con rốt cuộc là kiểu đồ nhi nào nhỉ ?

Số lượt xem : 1050