BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Mặc niệm Ngũ Tự Chân Kinh, Tà Thần chẳng dám đến gần thân

Tác giả liangfulai on 2023-06-19 19:54:00
/Mặc niệm Ngũ Tự Chân Kinh,  Tà Thần chẳng dám đến gần thân

Trong kinh Di Lặc cứu khổ chân kinh có nói : “ Anh nhi xá nữ thường trì niệm, tà thần bất cảm lai cận thân. ”


Vào cái thời đại tà yêu rất nhiều này, khắp nơi đều có các thứ tà linh, “ vô tự chân kinh ” trong tam bảo của chúng ta là bùa hộ thân tốt nhất, thường xuyên mặc niệm có thể phù hộ bản thân không bị từ trường hoặc sức mạnh của các tà âm, quỷ linh đến tiếp cận.

Có lần nọ khi đến Đài Nam giảng bài, có vị đạo thân là cô họ Mã đến nói với Quách Điểm Truyền Sư về vụ việc mà cô ấy mặc niệm ngũ tự chân kinh trong cung miếu khiến cho kê đồng thoái khiếu. Cô ấy làm việc tại cơ quan nhà nước, có một đồng nghiệp mắc phải căn bệnh ung thư, bác sĩ chẳng cách nào trị liệu được, bèn chuyển sang cầu xin ở cung miếu, muốn cô ấy đi cùng đến cung miếu để tìm cách hoá giải. Cô ấy nhìn thấy vị chủ trì của cung miếu bị thần linh nhập vào người, bắt đầu khởi kê ( kê là một lối cầu thần, xin bói nhân gian ) , sau đó cầm một bó nhang tay chân múa máy tiến đến, bắt đầu cầm nhang vẽ vời trên gương mặt của mỗi người.

Cô Mã vốn dĩ đang rơi nước mắt thương cảm cho người bạn đồng nghiệp này của cô, lúc vị kê đồng bị thần linh nhập vào người nhảy đến trước mặt cô ấy, cầm nhang hướng lên mặt cô ấy vẽ vời, thì bởi vì cô ngày thường đều hay tu trì tam bảo, đột nhiên ý thức vô tự chân kinh bèn tự động bắt đầu khởi niệmKhi cô bắt đầu niệm chân kinh, vị thần minh này bèn bắt đầu lui về phía sau, sau đó cứ mãi chảy nước mắt, toàn thân run cầm cập, tất cả những người phục vụ ở trong cung miếu đều xông ra để đỡ lấy vị chủ trì này, sau đó bèn đã thoái khiếu. Cô Mã nghe họ bàn tán lao xao rằng : “ xưa nay chưa hề có tình trạng kiểu này, cớ sao lại xảy ra loại việc như thế … ”, cô Mã chẳng dám nói “ bởi vì tôi đang niệm chân kinh ”.

Vị chủ thần của cung miếu đó là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, thế nhưng hiển nhiên rõ ràng vị đến nhập vào người chẳng phải là chánh thần, cho nên hễ niệm chân kinh thì “ tà thần chẳng dám đến bên mình ”, tà thần hề đến gần thì bị bức lui.

Thật ra những việc như mặc niệm chân kinh thì kê đồng bèn thoái khiếu, loại việc như thế này thì ở đạo trường đã nghe không ít, đấy chỉ là một trong số đó mà thôi.

Nói đến ví dụ này, ngoài việc bảo với mọi người rằng “ chỉ cần dụng tâm trì niệm chân kinh, thì tà thần chẳng dám đến gần mình ”, ngoài ra còn phải khuyên mọi người chớ có tuỳ tiện đến các cung miếu, đặc biệt là những cung miếu mà có khởi kê giáng đàn thì ít đi là tốt nhất. Hiện nay quỷ thần rất loạn, tà thần hung thần khắp nơi đều có, từ trường đều rất tệ, thường có người xung phải, bị vong nhập, đeo bám … các đền miếu thì thường là chánh thần ít, tà linh nhiều cho nên tốt nhất là chớ có đi đến đó, đặc biệt là chớ có đi hỏi chuyện, trị bênh, thường thì càng hỏi càng tệ, lại còn triêm nhiễm phải âm khí đầy mình khó hoá giải.

Phải thường thường trì niệm chân kinh, tâm tồn chánh niệm, thì sẽ không gặp phạm phải âm sát.

 

Số lượt xem : 290