BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Chớ có đem Phật đường ra làm nơi mưu lợi ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

Tác giả liangfulai on 2023-06-24 22:16:49
/Chớ có đem Phật đường ra làm nơi mưu lợi  ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

Chớ có đem Phật đường ra làm nơi mưu lợi

Tế Công Hoạt Phật từ huấn


 

Phật đường là nơi lo liệu Phật sự Tam Thiên, chớ chẳng phải là nơi buôn bán các vật phẩm, trực tiếp chào hàng, bán hàng đa cấp, lôi kéo mua bảo hiểm hoặc đầu tư, chơi hụi…

 

Giữa đạo thân với nhau, tốt nhất không được có sự qua lại vay mượn nhau về tiền bạc.

 

Mỗi một người đều đang trong sự phân biệt, vì để không đắc tội với người khác nên đều đang làm người tốt. Thế nhưng người biết làm người tốt thì không nhất định có thể đắc được Phật duyên. Mục tiêu mà mỗi người theo đuổi không giống nhau, vận mệnh cũng khác nhau. Muốn cải biến vận mệnh còn phải cải biến tâm niệm và cá tính, thói quen của con nữa. Phải thật sự tu sửa từ nội tâm thì mới có thể thật sự cải biến vận mệnh của con. Phía sau mỗi người đều có những nghiệp lực khác nhau đang đeo bám, đang xúi giục tâm niệm của mình. Chúng ta hôm nay chẳng cách nào có cái tâm trẻ thơ chính là do tạp niệm quá nhiều, tâm niệm thường nhấp nhô dao động lên xuống, từng cái tâm đã phát nguyện bèn nhanh chóng lại rơi mất. Đấy đều là nghiệp lực đang lôi kéo, vậy nên phải hành công lập đức để trả sạch những nghiệp lực liên quan.

 

Không được mượn danh nghĩa của đạo trường

để kiếm tiền của chúng sinh

 

Hiền sĩ không được đem những thói xấu, tập tánh của bản thân đem đến đạo trường, bởi vì sẽ làm ảnh hưởng đến người khác, tạo thành sự tổn hại danh tiếng của đạo trường, khiến chúng sinh có ấn tượng xấu đối với đạo trường, hiểu lầm đạo trường, hủy báng đạo trường, thậm chí là do bởi những lời nói hành vi không đúng đắn của mình mà ảnh hưởng đến sự thúc đẩy phát triển rộng đạo vụ, ảnh hưởng đến cơ duyên chúng sinh được độ, được cứu, vậy nên phải tu tốt bản thân.

 

Ở trong đạo trường, trong Phật đường phải ngăn cấm việc rủ nhau đầu tư làm ăn buôn bán, bán hàng đa cấp, chơi hụi, càng không được mượn danh nghĩa của đạo trường để thu gom tiền tài của chúng sinh. Chẳng hạn như mượn danh nghĩa xây dựng đạo trường, danh nghĩa bố thí, danh nghĩa cầu nguyện để thu gom tiền tài của chúng sinh, sau đó đem tiền tài đã đắc được dùng cho việc hưởng thụ của tự bản thân, dùng để thoả mãn những dục vọng của tự thân, hoặc là dùng để trả các món nợ nần của mình. Những việc như vầy đều là mượn dùng danh nghĩa của đạo trường để thu gom, trộm cắp tiền tài của chúng sinh. Những hành vi phạm pháp như vậy còn nghiêm trọng hơn so với cái tội trộm cắp ngoài đời. Sự tai hại này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân, còn sẽ kéo dài làm hại đến con cháu mình về sau, vậy nên Hiền sĩ nên suy nghĩ thận trọng, chớ có mà xâm phạm đến.

 

Nhìn thấy có người rắp tâm muốn đến phá hoại đạo trường, hoặc là đến đạo trường Phật đường mà chẳng tuân thủ chế độ Phật quy lễ tiết, các hiền sĩ phải có dũng khí hăng hái đứng ra để khuyên răn chặn đứng, không được bỏ mặc thả lỏng chẳng quản khiến cho bọn đạo chích kẻ xấu có thể thừa cơ lợi dụng.

Số lượt xem : 310