BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Quá Trình Tu Bàn Đạo Thời Kì Bạch Dương Đại Khai Phổ Độ

Tác giả liangfulai on 2023-09-18 08:55:47
/Quá Trình Tu Bàn Đạo Thời Kì Bạch Dương Đại Khai Phổ Độ

Quá Trình Tu Bàn Đạo

Thời Kì Bạch Dương Đại Khai Phổ Độ

 

Bạch Dương Tu Sĩ lấy việc cầu đạo làm khởi điểm , lấy việc thành Thánh thành Hiền Tiên Phật Bồ Tát làm điểm đích , đạt thành cao điểm của đi ngưi. Ân Sư Tế Công Hoạt Phật từ bi khai thị ).


Bản Đồ qúa trình tu bàn đạo – huấn văn Tam Tuyến Cộng Cấu

 

 

1. Cầu Đạo  ( dẫn sư dẫn độ, tự độ )

2. Tham dự pháp hội  ( độ cửu huyền thất tổ, oan gia trái chủ )

3. Học Đạo, Tu Đạo, trải qua 5 năm lớp nghiên cứu tiến tu

( tự độ, độ tha, xóa vô minh, gột rửa tâm tánh với sự thấm nhuần mưa pháp, chuyển thức thành trí, tiêu trừ nghiệp chướng, nâng cao tâm cảnh, tăng trưởng phước tuệ, rộng kết duyên lành ):

Gồm các lớp:

1. Lớp Tân Dân   (Thiên Chức Bàn Sự Nhân Viên)

2. Lớp Chí Thiện (Thiên Chức Giảng Viên)

3. Lớp Bồi Đức   ( Thiên Chức Đàn Chủ , Phó Đàn Chủ )

4. Lớp Hành Đức    ( Thiên Chức Đàn Chủ , Phó Đàn Chủ )

5. Lớp Sùng Đức    ( Thiên Chức Đàn Chủ , Phó Đàn Chủ )

6. Lớp Giảng Sư Bồi Huấn      → Bồi huấn chuẩn Giảng Sư.

7. Lớp Khảo Hạch                    → Thiên Chức Giảng Sư.

8. Lớp Giảng Sư đào tạo nâng cao chuyên sâu.

 

Diên Bình Chân Quân ( Trịnh Thành Công Đại Tiên ) từ bi rằng : trên đạo trường lên 5 năm lớp tiến tu thì bằng với việc tu được 600 công.

Trên đạo trường học xong 5 năm thì bằng với tu 1000 kiếp.

Học xong một lớp thì bằng với 200 kiếp. Học xong lớp 5 năm thì tổng cộng 1000 kiếp.

Trên đạo trường chỉ cần nghe xong một tiết giảng thì có thể tiêu được 200 tiểu kiếp.

Nếu chúng ta học xong lớp tân dân 30 tiết thì bằng với đã tiêu 6000 tiểu kiếp.

Thiên Chức là nguyện lực chí hướng của Bạch Dương Tu Sĩ là có công việc , có vũ đài và lập trường hành công liễu nguyện, càng có cơ hội tốt để hành công lập đức.

 

4. Bàn Đạo

Để có thể tham dự vào công việc hộ trì thiên mệnh bàn đạo, cần phải nắm rõ Phật quy lễ tiết với một số các kĩ năng:

a. Dâng khăn nước

b. Lễ tiết Tham giá, từ giá

c. Lễ tiết cung nghênh, cung tiễn Phật giá

d. Lễ Hiến cúng ( làm thượng hạ chấp lễ, sắp ban, cách thứ quỳ bái và dâng trái cây )

e. Cách viết long thiên biểu và một số các loại biểu văn khác, thẻ cầu đạo, cách thức ghi danh người cầu đạo, nhập dữ liệu người cầu đạo để bảo lưu.

f. Lễ hiến hương sáng tối, mồng một, 15, lễ thiết Đàn, lễ tạ ân, lễ từ tuế cuối năm.

g. Thao trì ( lễ bàn đạo, mồng 1,15, giới thiệu tiết giảng và GS phụ trách chuyên đề )

 

Tham gia vào 10 tổ vận hành

10 tổ tức là :      Đạo vụ , Ban vụ , xã giáo , xã phục , đại sự ký , phục vụ , nhà bếp , tiếp đãi , văn thư , tổng vụ.

Tính chất khác nhau của 10 tổ , không vì chức năng hiệu qủa khác nhau mà có công đức lớn nhỏ khác nhau hoặc có tính công đức nhiều ít phân biệt đối đãi . Nhưng trong 10 tổ , toàn bộ thành viên nhất định phải tham gia vào tổ Đạo Vụ , tổ Ban Vụ của đạo trường;

toàn bộ thành viên của tổ Đạo Vụ thành tổ thành toàn cùng tổ Ban Vụ xúc tiến phát triển đạo vụ, khai hoang hạ chng.

 

Tham gia vào 10 tổ vận hành là phát tâm liễu nguyện, thực tiễn cụ thể chân công liễu nguyện , qúy tại chân thành bỏ ra , vô vi cống hiến , cho dù công việc cương vị điều chỉnh và thay đổi đều có thể an phận mà làm , tràn đầy pháp hỷ để hành công. 

 

Hàm ý công việc của 10 tổ , cái gì gọi là chân công thật thiện, thật là tổng hợp thực hiện  tài thí, pháp thí, vô uý thí .

Bất kể tài thí, pháp thí, vô úy thí cống hiến trong xã hội là tương tự hoặc như nhau. Thế Nhưng  không thể bỏ qua việc công ích xã hội và từ thiện  cứu thế là loại phước điền, được phước báu. Tài thí, pháp thí, vô úy thí của Đạo Trường đều có thể chuyển thành công đức, có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ, có thể tích trữ vào ngân hàng công đức, có thể tăng phúc âm cho đời sau, có thể công đức viên mãn, thành Thánh thành Hiền.

 

5. Giảng đạo : độ người, chia sẻ đạo lý, thay trời tuyên hóa, tự độ độ tha

6. Hành đạo : Thị hiện đạo nơi thân, lấy đức phục nhân, vẹn tròn nhân đạo để đạt Thiên đạo.

 

 

「Hình huấn văn phải xem ngược」

 

Lấy hình Tam Tuyến Cộng Cấu xoay ngược lại để xem , giống cái gì ?

(Giống một cây cầu ) , là một cây cầu Thánh Hiền,

 5 năm lớp nghiên cứu là trụ cầu kiên cố, tức là có nền tảng căn bản để phát sinh ra 10 tổ học tập và hành công. 

 

 

 

 

Số lượt xem : 495