BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Cẩn Thận Với “ Bận ” ! 

Tác giả liangfulai on 2022-04-17 22:02:22
/Cẩn Thận Với “ Bận ” ! 

Một chữ “bận” nào mấy ai hay
Chơn chủ Tự Phật bận ngủ say
Thức thần dụng sự nghe ma thuyết
Nên hoài sáu nẻo bận đông tây.


 

 

 

 

Mưu ma chước quỷ Ma thi triển
Muôn đường giải trí tiện lợi bày
Để người bận lòng xa tánh Phật
Xa thiện tri thức bởi tâm này.

Chơn Phật say ngủ, Ma đưa lối
Gặp Thiện tri thức vội lánh ngay
Sợ làm thức tỉnh tự Chơn Phật
Liền thoát “ mê cung bận ” Ma bày !

Mỗi ngày tâm mãi bận đông tây
Theo phàm nghiệp bận mãi thân này
Nên nỗi đâu thời tu Thánh nghiệp
Chơn Tánh bị nhốt, tâm bị đày !

Bận hoài, bận mãi, bận đông tây
Vì ai nên nỗi bận như vầy ?
Chỉ bởi tâm lìa chơn theo vọng
Nên bận muôn kiếp sáu nẻo bày !

Ai còn mãi bận cẩn trọng ngay
Càng bận phàm nghiệp càng sâu dày
Thì mãi bận hoài trong muôn kiếp
Nếu chẳng tu Thánh nghiệp chuyển xoay !

 

 

Số lượt xem : 826