BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Ý Nghĩa Của Việc Mở Lớp Nghiên Cứu

Tác giả liangfulai on 2022-12-28 09:31:59
/Ý Nghĩa Của Việc Mở Lớp Nghiên Cứu

( Ngày 10 tháng 4 năm 2019, thầy Tế Công từ bi với Tiểu Trịnh Huynh )

Ý nghĩa của việc mở lớp là ở chỗ có thể nâng cao tâm tánh của các con. Các đạo thân mới tiến đạo có thể thâu buộc tâm linh của bản thân, hiểu rõ một số đạo lý vì sao phải cầu đạo, vì sao đạo vận chuyển đến thời kì bạch dương ? Chương trình lớp nghiên cứu của mỗi tổ tuyến có chỗ khác nhau, thế nhưng đạo lý phần lớn đều giống nhau.


Từ trong sự bận rộn, mọi người đến phật đường gột rửa tâm linh của bản thân, chớ nếu không thì không biết vì sao phải tu đạo ? Mọi người từ từ lắng nghe đạo lý, giảng sư giảng đạo lý cho các con nghe, có rất nhiều các lễ tiết phải học. Sự thù thắng của việc mở lớp chính là ở chỗ để cho các đạo thân tiếp xúc đạo trường, hiểu rõ đạo trường là gì ? tu hành là thế nào ? Phật quy là thế nào ? Lễ tiết là thế nào ? Trong lúc lên lớp, tổ tiên triêm quang, các con đang nghe lớp, tổ tiên cũng đang nghe lớp.

 

Lại nói về tam thí, trong lúc hộ trì cho lớp nghiên cứu thì là đang hành vô uý thí. Thời gian mở lớp dài bao lâu thì sự vô uý thí bèn dài bấy lâu. Các con hãy khéo tận dụng thời gian của bản thân để đến hộ trì phật đường, thì mới không lãng phí thời gian quý báu của sinh mệnh.

Pháp thí : Các con không hẳn sẽ hiểu được nhiều đạo lý, thế nhưng có thể khích lệ cổ vũ cho các bạn cùng lớp, khích lệ cổ vũ cũng là pháp thí. Đạo lý giảng nhiều như thế không hẳn sẽ nghe hiểu, trong lúc lên lớp quan tâm mọi người giống như người một nhà vậy, thì trong lòng của các lớp viên cảm nhận được đấy.

 

Tài thí : Các lớp hiện nay chẳng có thu phí. Có một số lớp viên biết bố thí, biết phật đường cần dùng đến tiền để vận hành, đấy cũng là một loại bố thí. Lớp viên đến phật đường bằng cách nào ? Lái xe, chạy xe gắn máy, ngồi phương tiện giao thông chuyên chở đại chúng cũng là một bộ phận của tài thí. Ngoại trừ ngồi xe của người khác ra thì không ở bên trong tài thí, thế nhưng cũng để cho đạo thân có cơ hội liễu nguyện, chịu đến lại chịu đi chở thì đấy cũng là chuyện tốt. Các con đến phật đường để cho đạo thân chở đến, để cho họ có cơ hội tài thí, thì đôi bên đều có công, nhưng hãy nhớ kĩ là chớ có tham công đùn lỗi nhé, công là ở chỗ một phần tâm của các con, nếu như tham công thì công đức tự nhiên sẽ bị khấu trừ đấy ! Giảng sư phụ trách chuyên đề dụng tâm nỗ lực đi giảng cho lớp viên nghe, có thể hấp thu bao nhiêu thì còn xem nhân duyên của cá nhân mỗi người. Bất kể là họ hấp thu bao nhiêu, chí ít thì họ chịu đến đều sẽ có một chút thu hoạch, hãy từ từ mà thành toàn, mỗi người đều là nhân tài, tuổi tác không phải là vấn đề, tuổi đạo cũng chẳng phải là vấn đề, mà vấn đề là ở chỗ có muốn làm hay không ? có muốn tu bàn hay không ? Nếu như chẳng có cái phần tâm ấy thì có trẻ tuổi đi chăng nữa cũng vô dụng thôi.

Mở lớp cũng là cái phần tâm của Đàn Chủ, bất kể là loại lớp nào thì đều là đang thành toàn, bồi dưỡng nhân tài, bất kể là lớp gì cũng đều rất quan trọng, hãy nhớ kĩ, nhớ kĩ những lời mà thầy đã nói đấy !

 

Năm Năm Lớp Tiến Tu

 

Năm năm học lớp tiến tu

Đạo trường chẳng tính một xu một đồng

Chỉ việc ngồi lắng nghe không

Tịnh tâm tiếp nhận thuốc mầu trị tâm

Gột rửa phiền não nơi lòng

Liền sinh tuệ đức, nghiệp xưa tiêu trừ

Tổ huyền triêm quang có dư

Được vui lìa khổ, siêu nơi an lành

Âm siêu dương thới hanh thông

Hộ trì con cháu, chung tu cùng bàn

Thánh phàm thuận lợi bình an

Duy nhờ mỗi việc siêng về học tu               

Học phí chẳng tốn đồng xu

Phục vụ không phí, thân như gia đình

Lễ phép chu đáo tận tình

Đãi như khách VIP, người yêu tặng dành

Lớp viên biết quý trân trọng

Thì là “ tiếc phước ”, cảm ân tâm tồn

Tuệ đức phước sẽ càng thêm

Với người chủ động phiên mình hành noi

Chẳng bị động, chẳng đợi mời

Thành toàn người khác học tu tham bàn

Công đức tích lũy muôn vàn

Ngân hàng công đức tồn ghi tơ hào

“ Tam thí ” đầu tư rót vào

Khi về cát bụi, đất tây phương dùng

Tạo nên giá trị vĩnh hằng

Sinh mệnh trường cửu, danh lưu thế trần

Một vốn muôn lợi thiên thu

Trí nhân nắm bắt học nhanh tu bàn

Chẳng làm “ chuyện lạ thế gian ”

Tốn tiền mới học, bỏ tiền “ cầu siêu ”

“ Hữu hình ” đầu tư thật nhiều

Chết rồi chẳng thể mang theo một đồng

Duy nghiệp như bóng theo hình

“ phước ” nơi sáu nẻo, hưởng thiên thu “ lời ”

Sống thời hưởng phước, nghỉ ngơi

Học tu bàn chán, dục vui không từ

Thác thời bận mãi thiên thu

Không hề ngơi nghỉ nơi miền khổ đau

Gọi là “ sướng trước khổ sau ”

Tính sai bài toán, tổn đau vô cùng

Quả tốt quả xấu do mình

Tùy tâm tùy tuệ mà thăng hay chìm

Trí nhân sớm học tu thôi

Thời gian không đợi, vô thường rất nhanh

Muốn được nghỉ ngơi an lành

Duy về cực lạc Vô Sanh tha hồ

Không còn phải nhọc hồng trần

Mới là cứu cánh, trí nhân đợi ngày

Ta Bà tu hành một ngày

Bằng nước An Lạc trăm năm tu hành

Trí nhân sớm học tu nhanh

Thời gian rút ngắn khi thời vãng sanh

Chẳng tốn tâm sức nhọc nhằn

Tịnh hóa nghiệp thức còn vương nơi trần

Sen vàng thượng phẩm sẵn dành

Thần thông tự tại, mười phương Tịnh hành

Quay về gặp Mẫu Vô Sanh

Chứng “ Vô Cực ” quả, đạo thành Lí Thiên

Viên mãn một chuyến trần duyên

Nhờ kiếp hiện tại học siêng tu bàn

Trí nhân nắm bắt thời vàng

Năm năm chẳng bỏ, tiến tu không ngừng

Tất có công đức, có phần

“ Sướng sau, khổ trước ” chớ quên “ ghi lòng ” !

Năm năm thoáng chốc qua nhanh

Vừa học vừa hành tức là trí nhân

Vô thường đến khó đoán chừng

Trọng ngay trước mắt học tu nhanh bàn

“ Tư lương ” tích, quý hơn vàng

Một hơi không lại, liền ngay cần dùng

Đôi lời chia sẻ tận tình

Nguyện người duyên hữu học nhanh tu bàn !

 

Số lượt xem : 724