BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Vô tướng công đức ( Lời của thầy )

Tác giả liangfulai on 2023-07-11 09:44:43
/Vô tướng công đức    ( Lời của thầy )

Vô tướng công đức mới là chơn công đức; chớ có mà hiển dương với người khác, càng chớ có kiêu ngạo, kiêu ngạo thì tự bại.


Những tiền tài danh lợi trên thế gian đều sẽ biến mất, duy chỉ có công đức vô hình mới là vĩnh cửu, chẳng sợ bị người khác trộm mất, bởi vì chẳng trộm mang đi được. Hãy dựa theo năng lực cá nhân mà làm, có bao nhiêu năng lực thì làm bấy nhiêuchỉ cần có cái tâm chân thành thì ông trời đều sẽ giúp con đấy.

 

Công đức là gì ? Con thật sự đi giúp đỡ người khác mà người khác đắc được lợi ích từ con, đồng thời con cũng không ghi nhớ việc con đang giúp người, vậy mới là công đức.

 

Mọi người đều muốn làm nhiều Phật sự thật tốt mà hành công lập đức, nhưng cái gọi là công đức chẳng phải là con vì công đức mà làm việc của Phật mới là công đức, mà là khi con thật tâm toàn ý đang làm công việc của phật thì công đức bèn ở trong đó. Muốn làm công đức rất đơn giản, trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày bất cứ lúc nào cũng có thể được. Ví dụ như nói : một câu nói khích lệ cũng là công đức, nhưng ân huệ đã thí ra ngoài thì tuyệt đối chớ có mỗi ngày đều ghi nhớ mãi về nó đấy ! Đấy mới gọi là chơn công đức.

 

Có khi công đức âm thầm chẳng ai biết trái lại còn lớn hơn, thế nhưng đồ nhi của thầy lại thường chỉ xem trọng công phu bề mặt. Người khác hôm nay không quét nhà thì mình bảo rằng họ không tận tâm; mà hôm nay họ nói rằng muốn hành công lập đức, hình như lại không có làm thì mình bèn chuyên tâm chú ý giám sát nhất cử nhất động bắt họ phải làm. Những người tự mình chẳng quản tốt lấy bản thân mình, chỉ toàn là quản người khác thì gọi là “ kẻ nhàn rỗi ”, gọi là người trọng công phu bề mặt.

 

Người có đức tất có thể tiếp nhận tất cả những sự phê bình, tranh chấp đến từ bên ngoài. Vạn vật đều có được có mất, âm dương trợ nhau mới có thể bổ sung lẫn nhau, do đó có trí tuệ, có thiên phận còn phải tu đức, mà “ Đại trí nhược ngu ” ( người có trí tuệ cực cao thường thường bề ngoài trông có vẻ rất bình phàm ” là biểu trưng của người có đức.

 

Các con nếu tu đạo chớ có muốn cầu công đức, cầu phước báo. Con nếu như muốn cầu công đức thì con chẳng có công đức; con nếu muốn cầu phước báo, có ! Con có thể có phước báo, thế nhưng sau khi phước báo tận rồi, con vẫn sẽ luân hồi trong tứ sanh lục đạo.

 

 

Số lượt xem : 354