BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Vì sao phải lập nguyện thanh khẩu ?

Tác giả liangfulai on 2023-07-11 08:30:24
/Vì sao phải  lập nguyện thanh khẩu ?

Vì sao phải

lập nguyện thanh khẩu ?

 

Lập nguyện thanh khẩu có thể bảo hộ bản thân giữ lấy giới luật thanh khẩu không thay đổi chủ ý.


Ăn chay vì sao phải lập nguyện thanh khẩu ?

 

Nguyện có sức bảo hộ, có thể tự giới tự luật, cũng có nghĩa là nguyện trước giới sau. Tu hành ở trong hoả trạch, nhân duyên nhiều, sự quấy nhiễu nhiều, cám dỗ nhiều. Lập nguyện rồi, đối mặt những sự cám dỗ mới có sức tự chủ; đối mặt với những cảm xúc tâm trạng mới có sức khắc chế, đối mặt với từng tí một của cuộc sống mới có thể lúc nào cũng phản tỉnh bản thân, khi đối mặt với nhân quả vướng mắc đeo bám mới có thể sám hối, mới có thể liễu tội, liễu nghiệp, chẳng tạo nghiệp nữa. Có thể bảo hộ bản thân giữ giới luật của thanh khẩu, không bị sự ảnh hưởng của bên ngoài mà thay đổi chủ ý.

 

Lập nguyện thanh khẩu có thể duy trì tiếp căn cơ, thành tựu bản thân.

 

Hiện nay ăn chay vô cùng phổ biến, là một loại hành vi mà rất nhiều người trên toàn thế giới tán đồng. Thế nhưng nghĩ xem có mấy người nguyện ý ăn chay trường ? Có người thì ăn chay một ngày trong tuần ( chay đầu tuần ) , ngày thứ ba đến ngày chủ nhật ăn thịt ( những ngày khác không ăn chay ) ; có người thì ăn chay vào mồng một, mười lăm, những ngày khác cũng không ăn chay. Tiên Phật từ bi nói rằng : “ Hôm nay có thể cầu đạo cần phải 3 kiếp có tu; 5 kiếp có tu mới có thể dự pháp hội, nghe đạo lí, 7 kiếp đã có tu mới có thể sống ở phật đường. Kiếp này có thể thanh khẩu là bởi vì đã tu hành 10 kiếp, luỹ kiếp có phước phận tu hành, có căn cơ, tổ đức, chớ có xem nhẹ nhân duyên thanh khẩu ”. Chúng ta là luỹ kiếp có tu, chúng ta có khả năng là một trong số các đại đệ tử của Thích Ca Thế Tôn đến chuyển thế, cũng có thể là một trong số các Hiền Sĩ của Khổng Lão Phu Tử đến chuyển thế, cũng có thể là bồ tát đến chuyển thế, nhân có nguyện mà đến bàn đạo. Do đó chúng ta hôm nay lập nguyện thanh khẩu là duy trì tiếp tục căn cơ của mình, phải thành tựu bản thân.

 

Lập nguyện thanh khẩu mới có bằng cứ làm chứng minh, mới có kế sách để trao đổi thương lượng.

 

Có một số người sẽ cho rằng : “ tôi đã phát tâm ăn chay rồi, vì sao lại còn phải lập nguyện vậy ? ”. Có một số người sẽ nói : “ Tôi tự bản thân phát tâm biểu bạch với ơn trên thì được rồi, tin rằng tiên phật trên trời nhất định sẽ biết, lại hà tất làm chuyện dư thừa không cần thiết, lập nguyện văn chi vậy ? ”. Đương nhiên là phát bất cứ thiện tâm, thiện niệm gì thì ơn trên chư phật đều nhất định biết rõ. Thế nhưng đối tượng mà phải chứng minh không chỉ là ơn trên chư phật, mà còn là các oan thân chủ nợ của chúng ta. Chẳng có lập nguyện, dựa trên lập trường của các oan thân trái chủ mà xem, thì miệng nói suông chẳng có bằng chứng đấy !

 

 

 

 

Chúng ta từ vô thuỷ kiếp đến nay giữa chúng sanh với nhau đã tạo vô số những nghiệp sát, chẳng biết đã nợ của nhau biết bao nhiêu món nợ mạng ? Đấy chính là nguyên nhân hình thành kiếp nạn định nghiệp của chúng ta, mà các oan thân chủ nợ của bản thân chúng ta luỹ kiếp đến nay phần lớn đều là bị chúng ta ăn thịt mà đến đấy ! Bởi vì giết hại động vật, ăn thịt động vật là đang mưu đoạt sự tự do sinh và quyền lợi sinh tồn mạng sống của động vật. Chúng ta đều cần sinh mệnh, động vật lẽ nào chẳng cần sinh mệnh sao ? Tục ngữ có câu : “ ăn người một cân, ngày khác phải trả người 16 lạng ” ( một cân xưa bằng 16 lạng ). Những oan thân chủ nợ này đều sẽ tìm cơ hội hướng về chúng ta mà đòi một sự công bằng. Khi nghiệp lực hiển bày trước mắt, chúng ta lấy cái gì để bồi thường hoàn trả mới công bằng đây ? lấy cái gì mới có thể trao đổi thương lượng với các oan thân chủ nợ đây ?  

 

 

 

 

Có người nói, ơn trên là từ bi, khấu cầu Lão Mẫu từ bi, tiên phật bồ tát từ bi, Lão Sư từ bi giúp chúng ta xoay chuyển vậy ! Thế nhưng phật lực chống đỡ không nổi nghiệp lực, duy chỉ có nguyện lực mới có thể chống đỡ nghiệp lực ! Chúng ta yêu cầu ơn trên từ bi, thì trước tiên phải lập nguyện thanh khẩu làm sự chứng minh. Bởi vì lập nguyện cũng giống như kí kết khế ước hợp đồng vậy, cũng giống như chúng ta muốn vay nợ với ngân hàng thì cần phải có giấy chứng minh tại chức, chứng minh chúng ta có đang công tác, có đang kiếm tiền, có năng lực hoàn trả tiền thì ngân hàng mới bằng lòng đem tiền cho chúng ta vay mượn.  Do đó lập nguyện thanh khẩu chính là muốn chứng minh rằng : chúng ta từ nay về sau không ăn thịt, không hại sinh mệnh của chúng sanh nữa, không kết món nợ mạng với chúng sanh nữa, là thật sự phát tâm tu bàn đạo, giúp đỡ tiên phật cứu độ chúng sanh ra khỏi biển khổ sinh tử, phải lập nguyện liễu nguyện, phải hành công lập đứcCó công đức rồi, tiên phật từ bi bèn có thể giúp chúng ta trao đổi thương lượng với các đại đức vô hình, để chúng ta có cơ hội liễu nguyện, đem tất cả những công đức đã làm hồi hướng cho các vị đại đức vô hình. Do đó lập nguyện thanh khẩu chính là làm kí kết khế ước hợp đồng với các oan thân chủ nợ, chứng minh chúng ta bằng lòng tu bàn đạo, bằng lòng đem công đức tu bàn đạo để bồi thường hoàn trả cho những món nợ mạng mà luỹ kiếp đến nay đã thiếu nợ chúng sanh.

 

Nam Hải Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi nói rằng : “ lúc này, ơn trên giáng xuống thiên đạo nơi nhân gian, phái chư thiên tiên phật xuống phàm giúp đỡ trợ đạo, …, chỉ cần các Hiền Sĩ chịu tuân thủ y theo thiên mệnh của ông trời mà hành, hành công liễu nguyện, lại còn tiêu nghiệp, thì có thể chuyển được mệnh bàn định nghiệp của tự thân, có thể chuyển hoá những kiếp nạn của tự thân, lại còn có thể cứu linh tánh của bản thân, linh tánh của người nhà, linh tánh của chúng sanh ra khỏi những khổ nạn của sáu nẻo luân hồi, đấy chính là chỗ thần thánh đáng quý của thiên mệnh phổ độ thời kì bạch dương. Các Hiền Sĩ lúc này có thể gặp được cơ duyên tốt đẹp như vậy thì tuyệt đối chớ có để lỡ mất đi cơ hội tốt ”.

 

Hôm nay chúng ta lập xuống nguyện thanh khẩu là điều vô cùng quan trọng. Một là để chứng minh rằng sẽ không kết món nợ mạng với chúng sanh nữa, hai là chứng minh rằng bằng lòng dùng công đức tu bàn đạo để bồi thường hoàn trả những món nợ mạng mà luỹ kiếp đến nay đã thiếu nợ chúng sanh; càng chứng minh bằng lòng cứu linh tánh của bản thân, linh tánh của người nhà, linh tánh của chúng sanh ra khỏi khổ nạn của sáu nẻo luân hồi. Lập xuống nguyện thanh khẩu chính là đang giúp đỡ ơn trên “ phổ độ thiên mệnh ”.

 

Lập nguyện thanh khẩu sẽ càng có thêm trợ lực

 

 


Định lực là nền tảng quan trọng để thành tựu Thánh nghiệp

 

 

Có rất nhiều đạo thân đã ăn chay rồi, thế nhưng chẳng nguyện ý lập nguyện thanh khẩu, bởi vì sợ bị ràng buộc quản chế. Thật ra lập nguyện thanh khẩu chỉ có tăng thêm sự trợ lực mà thôi. Tâm trạng của “ có lập nguyện ” và “ không có lập nguyện ” là khác nhau đấy. Người không có lập nguyện thì tâm tương đối không ổn định, dễ dàng buông lơi phóng túng bản thân, ví dụ như khi bạn bè thân thích tụ tập ăn uống, người đó sẽ tự an ủi rằng : “ thì một lần này ăn thịt, uống rượu chắc là không sao, đằng nào thì mình vẫn chưa có lập xuống nguyện văn thanh khẩu mà ”. Do vậy một lần chẳng có sao, hai lần chẳng có sao, đến cuối cùng từ bỏ luôn cả việc ăn chay rồi. Bởi vì không có nguyện lực, thì chẳng có định lực; không có định lực, cho nên cuối cùng đã từ bỏ luôn việc ăn chay rồi. Có lập nguyện thì trái lại lại là một thứ trợ lực, bởi vì đã lập qua nguyện thanh khẩu ở trước phật, chúng ta bèn sẽ không vì bản thân tự tìm lí do cho mình, tự tìm lấy cái cớ, sẽ không để cho bản thân có đường sau có thể lùi, chúng ta sẽ khá xem trọng và còn cẩn thận bản thân, bằng lòng kiên giữ, kiên trì nguyện mà trong tâm mình đã phát qua, mượn vào nguyện để tu trì bản thân, theo nguyện mà hành, kiên trì đến cùng, và cuối cùng thì thành tựu bản thân.

 

Sau khi lập nguyện thanh khẩu, chính thức trở thành đệ tử ruột chân chính của Tế Công Hoạt Phật.

 

Sau khi lập nguyện thanh khẩu thì đã thay đổi tư cách và thân phận vốn có ban đầu. Nguyện thanh khẩu là chứng minh thư của người tu đạo, là con cháu ruột chân chính thật sự của Di Lặc Tổ Sư ( Từ Thị ) . Tu đạo sau khi lập nguyện thanh khẩu thì là một nhân tài thanh khẩu, chính thức trở thành đệ tử chính thức  của Tế Công Hoạt Phật, có tư cách gánh vác thiên chức, có tư cách thay trời tuyên hoá, tu hành bàn đạo liễu nguyện, càng có cơ hội liễu tội, liễu nghiệp.

 

Ghi Chú 

 

Sau khi lập nguyện thanh khẩu, những động vật đang nuôi thì cứ nuôi cho mãn tuổi thọ rồi đem chôn, niệm chú cho chúng chuyển kiếp, không nên bán hay làm quà tặng cho người khác giết ăn. ( trích Giới Sát trong quyển Ngũ Giới - Hoạt Phật Ân Sư từ huấn ) 

 

 

Số lượt xem : 201