BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Chức trách của Bàn Sự Nhân Viên Và Dẫn Bảo Sư

Tác giả liangfulai on 2023-05-12 22:24:40
/Chức trách của Bàn Sự Nhân Viên Và Dẫn Bảo Sư

Những bàn sự nhân viên thụ lí việc ghi danh nhất định cần phải đích thân hỏi rõ người cầu đạo mới đến là do ai độ mới tránh khỏi việc chôn giấu đi công đức của người ta.

 

Thấy những ai chưa tròn và dưới 16 tuổi thì là đồng, nữ; những ai mà 16 tuổi trở lên thì là càn, khôn.


Lại nữa, hạ bối không thể làm dẫn bảo sư cho bậc thượng bối, càng không thể viết cho những đứa con vị thành niên của mình làm dẫn bảo sư.

 

Khi điền viết họ tên của người cầu đạo mới thì phải chú ý vị trí không được cao quá ra khỏi tên của sư mẫu. Nét bút lông vuông vức thẳng lối, không thể qua loa cẩu thả, viết xong thì đem danh sách tên và phí in sách giao cho đàn chủ chuyển trình cho Điểm Truyền Sư, thỉnh cầu cho thị bàn đạo.

 

Nếu gặp phải trường hợp có đạo thân phát tâm bố thí tài vật để trợ đạo, nhất định cần phải ghi rõ ràng, nộp trình lên điểm truyền sư mới tránh khỏi việc che giấu công đức của người khác.

 

Phật đường lớn : mời điểm truyền sư chỉ định thượng hạ chấp lễ, nhân viên hiến cúng, giảng sư.

 

Phật đường gia đình : Đàn chủ tự quyết định hoặc mời giảng sư tùy giá, nhân viên bàn sự đảm nhiệm.

 

Phàm là thượng hạ chấp lễ và nhân viên tham gia lễ hiến cúng phải :

 Rửa tay

 Rửa và lau trái cây

 phát lò

 xem xét và thêm dầu vào đèn

 pha trà ( thượng thanh hạ trược )

 thắp phật đèn, sắp xếp bái đệm, bắt đầu hiến cúng.

 

Hiến cúng xong, lại do nhân viên bàn sự dâng khăn mời điểm truyền sư bàn đạo.
Bất luận là khai đàn, giảng huấn, bàn đạo đều nên duy trì bảo hộ trật tự bên trong đạo trường để đạt đến sự trang nghiêm túc tĩnh.


Ơn trên khai ân, chư thiên tiên phật, lão tổ sư, sư tôn, sư mẫu đại ân đại đức, tiền nhân quan tâm, dẫn bảo sư khổ tâm thành toàn, những lời khuyến cáo dạy bảo trân quý như vàng ngọc của tiên phật – phải thường xuyên nhắc đến.

 

Phàm nhân viên bàn sự phải ra sức thực hành tam thí ( tài thí, pháp thí, vô úy thí ) , bản thân mình nên làm gương trước để thể hiện sự tôn quý của đạo. Ba bữa ăn cơm, mưa gió, ngày tết chẳng quên bố mẹ, thiên ân sư đức.Bàn sự nhân viên, đàn chủ thường đưa giảng sư, giảng viên đến thăm những hậu học đã tham dự lớp, nhân đó mà hiểu rõ tình trạng gia đình của họ, nguyên nhân chẳng tiến hành, để trợ giúp cho họ giải quyết ma khảo.


Thầy rằng : 

mở lớp kinh động thần, quỷ, tiên,

giảng giải thao trì phí tâm điền,

đã phát tâm nguyện chẳng đi liễu,

dối người, dối mình, lại dối thiên ( trời ),

phải biết phổ độ chẳng bao lâu,

chẳng tin cứ xem Tổ Tổ truyền,

ngừng độ gặp kiếp Huyền Tổ oán,

rốt cuộc trách nhiệm ai gánh đây ?

 

Chức trách của dẫn bảo sư

 

 

Phàm là dẫn bảo sư của người thì phàm là tất cả lễ tiết của phật đường đều nhất định cần phải truyền dạy dần dần từng cái một cho các hậu học, đặc biệt là thập điều đại nguyện, nguyện sám văn, nhất định cần phải là mọi người đều có thể đọc thuộc lòng, tam bảo nhất định cần phải ghi nhớ rõ, tên họ của dẫn bảo sư, địa điểm, ngày tháng cầu đạo, thánh húy của sư tôn sư mẫu nhất định cần phải nhớ thuộc.

 

Dẫn Bảo Sư hẹn sẵn với người mà mình đã độ rồi nhất định cần phải bàn bạc thương lượng trước với đàn chủ, nói rõ tuổi tác, học thức, địa vị xã hội và chức vị nghề nghiệp của người mà mình đã độ để tiện cho đàn chủ xem xét quyết định thời gian, thỉnh cầu chỉ thị bàn đạo.

 

Người cầu đạo mới đến phật đường, dẫn bảo sư phải :
 Dẫn bảo sư dẫn vào giới thiệu

 Rửa tay

 Bưng trà lên kính mời khách

 Sau đó ghi danh điền biểu văn

 Mời giảng sư giảng giải ý nghĩa của việc cầu đạo

Tam bảo giảng xong thì các dẫn bảo sư mỗi người cá biệt thêm vào khích lệ thêm vài câu đối với người cầu đạo mới mà mình đã độ, đích thân tiễn ra ngoài cửa để biểu thị sự nhân từ bác ái, những huấn thư mà cho họ màng về nhất định cần phải gói gém thích hợp.

 

Dẫn Bảo sư nên quan tâm đến các hậu học :
Thầy rằng :

 

Trách nhiệm dẫn bảo thật phi phàm,

dẫn nhập bảo nhập thiết tương quan,

đã độ người có duyên lên thuyền pháp,

đến nhà mới được xem là trách nhiệm hoàn ( thành ),

nếu là đắc đạo nửa đường phế,

tam tào đối án trách nhiệm gánh sao đây ?

chẳng nói Huyền Tổ của người đó hận,

nhận người một lễ sao đáp đền ?

Số lượt xem : 445