BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Thượng Đế trú ở nơi đâu ?

Tác giả liangfulai on 2023-07-09 19:28:53
/Thượng Đế trú ở nơi đâu ?

Cơ Đốc Giáo :

John (1.14)

‘the Word was made flesh and dwelt among us, full of grace and truth ’

( Giăng 1.14 )

Và Ngôi Lời đã trở nên người phàm ( xác thịt) và cư ngụ giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật”


John (12.35)

 Jesus answered, “The light will be among you a little longer. Continue on your way while you have the light, so that the darkness will not come upon you; for the one who walks in the dark does not know where he is going.

 

( Giăng 12.35)

Đức Chúa Jêsus bèn đáp rằng: Sự sáng còn ở giữa các ngươi ít lâu; hãy đi trong khi các ngươi còn có sự sáng, e rằng sự tối tăm đến thình lình cùng các ngươi chăng; kẻ đi trong nơi tối tăm thì chẳng biết mình đi đâu.

Dịch ý :

Linh tánh ( Đạo ) và nhục thân thành tựu nên một thể sinh mệnh; Đạo cư trú ở chính giữa chúng ta; ở giữa là đâu ? chẳng có nói rõ.

 

Đạo giáo : Kinh Hoàng Đình (庭經)

 

寸田尺宅可治生,尺宅面也,面上寸田,非天心而何?

方寸中具有郁羅肖台之勝,玉京丹闕之奇,是至至靈之神所住。

 

Thốn điền xích trạch khả trị sanh, xích trạch diện dã, diện thượng thốn điền, phi nhân tâm nhi hà ?

Phương thốn trung cụ hữu úc la tiêu đài chi thắng, ngọc kinh đan khuyết chi kì, thị chí hư chí linh chi thần sở trụ.

 

Dịch ý :

Nào ngờ đâu Thượng Đế của tự bản thân mình cư trú ở 「面上寸田“ diện thượng thốn điền “ ( tấc ruộng trên mặt ), điều này ám thị cho chúng ta rằng : thượng đế của tự thân cư trú ở phần đầu của chúng ta.

Matthew 13:44

 

“The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field.

 

Ma-thi-ơ 13:44

 

Nước trời giống như kho báu chôn trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.”

 

Trên mặt chúng ta mỗi người đều có một tấc ruộng (寸田). Điều này những ai đã cầu đạo được Minh Sư chỉ điểm thì trong tâm đều tự rõ.

 

 

 

 Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ (太乙金華宗旨)

 

“ Ánh sáng là thứ vô cùng linh động, khi gắn liền ý nghĩ với điểm “0”, thì ánh sáng tự khắc sẽ rọi vào ”

 

“Có điều cần chú ý, loại ánh sáng này dễ động nhưng lại khó định. Hồi quang lâu ngày, loại ánh sáng này dần dần ngưng kết thành pháp thân tự nhiên ”

 

Dịch ý : Thì ra Thượng Đế tự thân ( bổn thể là ánh sáng ) chính là trú ngụ ở “ chính giữa “ của chúng ta; điều càng chỉ rõ ra là : ở bên trong điểm “0”

 

Khi gắn liền ý nghĩ với điểm “0” thì ánh sáng tự khắc sẽ rọi vào “ nghĩa là khi chúng ta khởi niệm thì thả linh quang ra bên ngoài, do đó mà phải hồi quang phản chiếu, tức là thu niệm đầu về ở điểm “0” thì ánh sáng tự nhiên sẽ lọt vào bên trong; sau khi công phu thuần thục rồi thì linh quang ngưng kết thành pháp thân, ánh sáng tự nhiên bộc lộ ra ngoài, do vậy mà phía bên ngoài xung quanh phần đầu của các vị Phật Bồ Tát Thánh Nhân Thần Tiên đều sẽ có một vầng sáng tròn, tâm vòng tròn là điểm “0”, từ bên ngoài vẽ một vòng tròn biểu thị các ngài là một vị Giác.

 

Con Mắt thứ 3 của Nhân Loại – Tuyến yên

 

 

 

Tuyến yên ở dưới huyệt bách hội của não người, giữa hai lông mày, chỗ sâu phía sau ấn đường.

 

Tây y gọi là tuyến yên

Đạo gia gọi là : thượng đan điền, thiên nhãn

Phật gia gọi là : thức hải ( biển thức )

 

Các nhà sinh vật học từ sớm đã phát hiện ra có một cái lỗ trên đầu lâu ( hộp sọ ) của những động vật cổ đại đã trở nên tuyệt chủng từ lâu. Ban đầu các nhà sinh vật học không ngừng thắc mắc chẳng cách nào lí giải được điều này, sau đó đã chứng thực được đấy chính là ổ (hốc) mắt của con mắt thứ 3.

 

Nghiên cứu nói rõ, bất luận là loài phi cầm hay thú vật, hay là ếch, cá, rùa, rắn, thậm chí là tổ tiên của loài người đều từng có con mắt thứ 3; chẳng qua là theo sự tiến hóa của sinh vật mà con mắt thứ 3 này dần dần từ bên ngoài xương sọ dời đến trong não, đã trở thành “ con mắt thứ 3 kiểu ẩn mơ hồ “.

 

 

Số lượt xem : 304