BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Ta bà cõi trược có gì vui ?

Tác giả liangfulai on 2022-09-27 15:50:23
/Ta bà cõi trược có gì vui ?

Ta bà cõi trược có gì vui ?

Bi hoan ly hợp luân phiên dời

Huyễn ảo mộng đời như sương khói

Thoáng chốc trôi qua một kiếp người.


 

Ảo ảnh đời người trông rất thật

Khiến người tưởng thật, ảnh trêu ngươi.

Mò trăng đáy nước ngỡ trăng thật

Điên đảo mộng tưởng làm thú vui.

 

Ta bà cõi trược có gì vui ?

Đến đến đi đi bao kiếp đời

Diễn xuất bi hài, như con rối

Để đời giật dây mua thoáng vui.

 

Ta bà cõi trược có gì vui ?

Có sông tình ái, cảnh mê người

Có lâu đài cát gần biển sóng

Thảy đều tan biến phút chốc thôi !

 

Ta bà cõi trược có gì vui ?

Mà khiến Tiên nhân đến độ đời

Quên bổn chơn diện, quên sứ mệnh

Quên ước nguyện xưa, theo thói đời !

Số lượt xem : 723