BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Thế Giới Đổi Mới Về Sau

Tác giả liangfulai on 2022-03-30 08:48:55
/Thế Giới Đổi Mới Về Sau

Những lời giáo huấn của ngài Quan Thánh Đế Quân hé lộ ra một con đường tránh kiếp tị nạn, đặc biệt là trong tình hình bối cảnh hiện nay cũng như sau này :

Trung Thiên Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn

Quan Thánh Đế Quân cảnh tỉnh đời

Lí luận khoa học sẽ đối chứng

Chẳng tin hãy xem kĩ rõ ràng

Về sau thế giới sẽ đổi mới

 


Toàn để chừa người trì chay thôi

Tất cả thực vật ngũ huân loại

Thảy đều quét tận gốc không sót

Chẳng phải Ngu huynh lời dối gạt

Khoa học nhiều tập sẽ minh chứng

Sát sinh hại mệnh chớ hòng thoát

Mặc người mình sắt khéo biện tài

Thân ô uế đều quét sạch thôi

Nếu không ứng nghiệm Ta thất tín

Nguyện chịu Hoàng Mẫu giáng chức quyền

Trời thay đất đổi lớn Ta rõ

Quan Mỗ ta tuy là thân võ

Cũng thường vì Chúng lệ không ngớt.

Dịch nghĩa :

Hiện nay các nhà khoa học của các nước trên thế giới đã đem những thành quả lí luận từ những nghiên cứu của họ để chứng thực sự biến đổi của vũ trụ, ngày tàn của nhân loại.

Mọi người hãy bình tĩnh quan sát cục thế biến đổi của thế giới hiện nay thì có thể hiểu rõ, không lâu sau này toàn thế giới nhất định sẽ gặp phải một đợt thay đổi lớn cực kì, sẽ khiến thế giới Ta bà này cải tạo thành cõi tịnh độ nhân gian.

Vào ngày nhân loại nhận chịu sự đào thải, lưu thanh khử trược, chỉ những người trì chay ăn các vật chất thanh nhẹ mới có thể được bình an vô sự. Đến ngày ấy, hết thảy tất cả những vật chất mặn, tanh toàn bộ đều nhất định sẽ chịu phải oai lực của đại tự nhiên mà bị tiêu diệt chẳng tồn sót.

Tình cảnh biến đổi lớn như vậy là ý trời, là khuynh hướng phát triển chung, chớ chẳng phải là Quan Mỗ ta đang nói bừa dối gạt mọi người.

Tình hình mà ta đã nêu ra thì các nhà khoa học của các phương diện và các nhà đại tiên tri của thế giới cũng đã sớm ngày phát biểu bày tỏ công khai. Hết thảy những kẻ tàn nhẫn háo sát đến lúc ấy tuyệt đối khó mong được yên thân tránh thoát.

Chúng sinh trong thiên hạ nếu như chẳng kịp phản tỉnh sớm, tu sửa tâm mình, thì có thể lặng lẽ mà nhìn xem những ngày thê thảm của đào thải diệt tận của nhân loại sẽ đến. Đến khi ấy, mặc cho người là thân mình sắt thép, khéo tài tranh biện thì cũng khó mà để sót.

Phàm là cái khí thanh nhẹ thì mới có thể bảo hộ giữ lại không làm hại, còn nếu như là những người thể chất ô uế tanh mùi các thức ăn mặn thì chắc chắn sẽ bị quét diệt tận không sót.

Những việc mà Quan Mỗ ta đã nêu ra nếu chẳng có ứng nghiệm thì tất là ta cuồng ngôn loạn ngữ, nói bừa thất tín, vậy thì ta nguyện chịu sự khiển trách cách chức của Hoàng Mẫu.

Đại sự của Tam Thiên đều là do ta nắm chưởng, phàm là những sử biến đổi của càn khôn ta tất biết chắc rõ ràng. Hết thảy các bậc đại trượng phu đều không dễ dàng tùy tiện rơi nước mắt, Quan Mỗ ta cũng không ngoại lệ, thế nhưng gặp phải các đồng bào tiên quyến trong biển khổ gặp phải tình cảnh đau thương thê thảm của hung kiếp, ta chẳng lúc nào mà không nước mắt giàn giụa lau mãi chẳng khô.

Bài học rút ra :

Khi đợt đào thải lớn xảy ra

Lưu thanh khử trược cõi Ta bà

Cùng đại thanh toán về nhân quả

Khắp nơi dịch, thiên tai, nhân họa.

Người muốn bình an qua nạn kiếp

Sám hối tiêu nghiệp việc trước tiên

Bắt đầu từ buông ngay “ khẩu dục ”

Tu công đức gỡ mối Oan khiên.

Người chẳng nguyện trì chay giữ tiết

Đại sàng lọc khó được bình yên

Trí nhân sớm quay đầu nhanh kịp

Trước khi Vô Thường đến hiển hiện.

Khí trược từ thân mạng súc sinh

Vào cơ thể, tỏa nơi thân mình

Cùng khí ngũ huân chiêu loài quỷ,

Vi rút bệnh độc kí sinh mình.

Đồng thanh tương ứng, khí tương cầu

Trong vô hình đến ngụ gần nhau

Âm thịnh dương suy, vận liền tối

Tai họa, bệnh tật … khổ liền nhau.

Hồi chuông cảnh báo, thức tỉnh mau

Chớ vì “ khẩu dục ” tuôn lệ sầu

Muốn qua tai kiếp buông liền nó

Khử trược về thanh, vận đổi màu.

Số lượt xem : 1307