BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Suy Ngẫm Phản Tỉnh Ngày Tết

Tác giả liangfulai on 2023-01-03 09:10:36
/Suy Ngẫm Phản Tỉnh Ngày Tết

Mỗi một năm trôi qua

Người già thêm một tuổi

Thọ mạng dần giảm vơi

Theo thời gian đếm ngược.


Như cá dần cạn nước

Sinh mệnh có gì vui ?

Như đèn dầu sắp cạn

Lóe ánh sáng nhỏ nhoi.

 

Vô minh như đêm tối

Choáng ngợp sinh mệnh người

Đưa người vào ác đạo

Theo nghiệp dẫn luân hồi.

 

Tuệ như vầng Nhật Nguyệt

Soi sáng khắp đất trời

Dẫn đường về cõi Phật

Thoát sáu nẻo luân hồi.

 

Người chẳng học tu đạo

Sinh mệnh trong tăm tối

Chẳng thể nào cải mệnh

Chẳng tỏ đường thoát rời.

 

Mỗi một năm trôi qua

Thời gần đất xa trời

Mất dần sức, cơ hội

Tu hành sắp hết thời !

 

Công đức tu viên mãn

Tết đến mới thấy vui

Đường về nơi xứ Phật

Đã chẳng còn xa xôi.

 

Còn nhiều thói xấu tật

Chẳng sửa, thêm lỗi mới

Tết đến thêm gần họa

Đường ác cận lắm rồi !

 

Mỗi một năm trôi qua

Đều để phản tỉnh lại

Tâm linh thăng tiến mới

Hay duy thân già thôi ?

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 507