BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Sinh Mệnh Con Người và Con Muỗi

Tác giả liangfulai on 2022-06-01 14:06:58
/Sinh Mệnh Con Người và Con Muỗi

Sinh mệnh của tất cả các chúng sinh trong tam giới đều không khác chi một con muỗi, những lúc bình thường thì có thể bay tự do khắp nơi, thế nhưng hễ một khi tạo nghiệp rồi ( đi hút máu ) , khi vô thường chợt đến, bèn bị tóm gọn trong cái “túi nghiệp tù túng của sinh mệnh”.


Những con muỗi kia nếu muốn không bị rơi vào “túi nghiệp tù túng của sinh mệnh” thì nhất định phải ngưng tạo ác duyên ác nghiệp (hút máu), và phải có năng lực bay cực nhanh, bay ở độ cao siêu vượt khỏi sự bắt tóm của con người (nương nguyện lực cực lớn).

Con người cũng vậy, muốn thoát khỏi sự tóm bắt của Vô Thường, của nghiệp lực thì nhất định phải ngưng dứt sự tạo ác duyên ác nghiệp, tu hành thanh tịnh tam nghiệp, đạt đến cảnh giới linh quang cực nhẹ có thể siêu thăng thoát ra khỏi âm dương ngũ hành, thoát ra khỏi tất cả các tầng Khí Thiên, siêu vượt ra khỏi Tam Giới thì mới không còn phải chịu sự thâu tóm của “túi nghiệp” với Vô Thường nữa.

Trì chay, tuân giữ ngũ giới chính là con đường tất yếu phải đi để khử trược tồn thanh, giúp thân tâm dần trở về với sự nhẹ nhàng thanh tịnh vô nhiễm, lại kết hợp với việc cầu đạo, tìm cầu con đường thẳng nhanh nhất ngắn nhất để có thể siêu thoát khỏi Tam giới nhanh nhất, và hành công lập đức để tiêu trừ dần các món nợ nghiệp, cho đến khi nghiệp nợ thảy đều dứt sạch,công đức viên mãn, linh quang cực thanh cực nhẹ với tốc độ cực nhanh, hướng đúng trên con đường đạo giải thoát thẳng ngắn nhanh chẳng quanh co uốn khúc vòng vèo thì có thể siêu Khí thẳng nhập Lí, vượt thoát khỏi Tam Giới đặng trở về Vô Cực Lí Thiên vĩnh hằng bất sanh bất diệt, là nơi an vui tịch tịnh cội Đạo ban đầu.

Sinh mệnh của con người cũng cực kì ngắn tạm chẳng khác chi mạng thọ của một con muỗi, vô thường lại nhanh chóng, thế nên việc tu hành và cầu đắc đạo giải thoát càng chẳng thể đợi chờ đến ngày mai hay đến tuổi xế chiều.

Hôm nay qua một ngày,

Tuổi thọ dần ngắn lại,

Như cá sắp cạn nước,

Nước cạn còn chi vui ?

 

Mạng người như mạng muỗi

Vốn tự do an vui

Gieo ác duyên tạo nghiệp

Mất tự do, tiêu đời.

 

Mạng người như mạng muỗi

Sinh mệnh cực ngắn thời

Vô thường thoáng chợt mất

Như chưa từng trên đời.

 

Trí nhân sáng tạo mệnh

Danh lưu muôn thuở đời

Mượn sinh mệnh hữu hạn

Lập “mệnh vô hạn thời”.

 

Trí nhân dụng sinh mệnh

Nỗ lực tu đổi đời

Như “Vũ Môn” cá vượt

Hóa rồng về cõi vui.

 

Dại nhân phí sinh mệnh

Trong ngũ dục tìm vui

Như muỗi gieo ác nghiệp

Khổ khi hết phước thời.

 

Muỗi hết phước, bị tóm

Nhốt trong “túi nghiệp đời”

Hết tự do bay khắp

Sinh mệnh cũng hết thời.

Số lượt xem : 569