BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Nhận lí thật tu, thật thà tu hành ( Hoạt Phật Ân Sư từ huấn )

Tác giả liangfulai on 2023-07-04 09:16:08
/Nhận lí thật tu, thật thà tu hành  ( Hoạt Phật Ân Sư từ huấn )

Khiêm tốn hậu đạo, một tấm lòng công

thiền định trí tuệ, nhân duyên thù thắng

đại ái vô Ngã, dĩ thân thị đạo

Thiên khảo nhân nghiệm, hiển hiện chân thành

Đen tối tột cùng, rạng đông mới hiện.


Ta là

Thầy con, Trương Thiên Nhiên đấy.

Hôm nay cung lãnh Mẫu lệnh, giáng lâm phàm trần,

Ẩn thân sớm đã tham giá với Mẫu !

Mừng gặp năm mới,

Chúc phúc năm mới vui vẻ bình an !

 

Nhận biết thiên thời, nhận rõ khảo nghiệm.

Nhận lí thật tu, thật thà tu hành.

Sự việc là thứ cứng nhắc, nhưng người thì là linh hoạt đấy.

 

Nhìn thấy các nơi ngập lụt lớn, rất nhiều người chẳng miếng ăn, chẳng được ngủ, tâm trạng các con như thế nào ?

Con phát tâm từ bi rồi thì sẽ dẫn lại những từ trường tốt, người nhà của các con bèn sẽ được bình an, những người của nơi này phát tâm từ bi, thì nơi này bèn sẽ bình an.

Các nơi trên thế giới tai kiếp dồn dập, khí hậu dị thường cực đoan, những nơi lẽ ra nên lạnh thì lại trở nên nóng, những nơi nên nóng thì lại trở nên lạnh, mọi người nên chuẩn bị sẵn tâm lí; sau khi lũ lụt qua rồi chẳng biết lại còn những tai kiếp gì đây; tâm thiện ngưng tụ thì mới có thể mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an.

 

Người tu đạo thì là phải cứu đời, nghĩa là phải cứu người; mỗi người phải phát ra cái tâm thiện, chưa thành phật đạo thì trước phải rộng tu nhân duyên, rộng độ chúng sanh, phàm nghiệp làm được viên mãn thì thánh nghiệp bèn sẽ thuận lợi.

Thiên thời chính là khẩn cấp như thế, trước kia ngập đến lỗ mũi, nay đã ngập đến lông mày, sinh mệnh tài sản chẳng chẳng có sự bảo đảm, thiên tai nhân hoạ ở các nơi trên thế giới lan rộng. Vẫn may là các con còn có lòng yêu thương nhân từ và lòng thương xót của tiên phật trên trời nên mới có thể đem tai kiếp hoá nhỏ.

Những nơi có người tu đạo thì sẽ có phật quang phổ chiếu. Muốn nghỉ ngơi thì sau này đến trên trời mà nghỉ ngơi; ở trên trời ngày ngày qua năm mới, trên trời ngày nắng gió mát, chẳng có thiên tai nhân hoạ, khắp nơi đều rất tường hoà.

 

 

Thiên thời khẩn cấp, hãy tăng tốc tu hành, dùng tâm pháp để điều chỉnh thân tâm. Ác niệm hễ khởi thì cầu Tiên Phật từ bi xá tội, nhanh chóng sám hối, thân tâm bình an thì bàn đạo bèn trôi chảy thuận lợi.

Thiên đạo công chánh vô tư, chẳng thiên lệch bênh vực cho ai, thường trợ giúp cho những người phẩm đức cao thượng. Con có đức hạnh, chúng sanh bèn sẽ theo con; con chẳng có đức hạnh, hay là dùng tiền tài để dẫn đạo chúng sanh, chúng sanh bèn sẽ chẳng theo con. Hãy nhận rõ khảo nghiệm, Thánh Hiền Tiên Phật từ xưa đến nay trước khi thành đạo đều phải trải qua thiên khảo nhân nghiệm.

 

Thật lòng tu đạo, trải qua nổi những khảo nghiệm thì mới là tu đạo thật lòng, sẽ chẳng bởi vì những sự đổi thay của môi trường hoàn cảnh và nhân sự mà thay đổi cái tâm tu đạo. Lúc giàu có thì phải tu đạo, khi bần cùng cũng phải tu đạo, lúc thuận cảnh phải tu đạo, lúc nghịch cảnh càng phải tu đạo; xem việc tu đạo như là đề thi đầu tiên của đời người; gia đình viên mãn và không viên mãn thì đều phải tu đạo.

Ở phật đường bị chèn ép, bị tẩy chay thì cũng phải tu đạo; gặp phải bất cứ những khốn khó gì, ngàn ma vạn khảo vĩnh bất thoái chí, nhận lí mà thật tu. Lí chính là chân lí, ở trước mặt của chân lí chẳng có hai chữ “ lí tưởng ”. Tu đạo nhiều năm gặp phải khảo nghiệm, mình chẳng tu nữa đâu, thân thể không khoẻ không tốt thôi nghỉ ngơi cái đã, đợi tốt khoẻ lại rồi mới tu đạo trở lại, đấy chính là đang tìm sự lí tưởng.

 

Tu đạo chẳng có bí quyết gì, nhận lí thật tu, thật thà tu hành. Tu cái mà con nên tu, bàn cái mà con nên bàn, chớ có mà phan duyên khắp nơi.

Thầy bảo với các con đây, đạo trường trên mặt danh tướng đều đã biến chất rồi, bởi vì cái tâm của người lãnh đạo đã biến đổi rồi; các con chớ có đi bừa khắp nơi, hãy thật thà mà giữ gìn bảo vệ lấy cái đạo trường này, theo gót các Tiền Hiền Điểm Truyền Sư, làm tốt trách nhiệm gánh vác thiên chức; đối mặt với những đề thi một cách tâm bình khí hoà, thật tốt mà giải đáp đề thi, ông trời sẽ làm sự sắp đặt an bài tốt nhất.

Thiên thời khẩn cấp, đồ nhi chẳng có lí do để biếng nhác đâu; hãy cắn chặt răng, bất cứ những cảnh khốn khó gì cũng đều hãy dùng cái tâm bình thường để đối đãi; lúc nào cũng bảo trì gìn giữ tâm niệm chánh thì mới có thể tránh qua được những năm mạt kiếp còn lại; ông trời công bằng chẳng có bất cứ sự may mắn bất ngờ nào. Hãy thật tốt mà hộ trì lấy đạo trường; hộ trì đạo trường, hộ trì thiên mệnh của Điểm Truyền Sư là trách nhiệm của mỗi một đạo thân. Tu đạo lấy lí làm đầu, pháp lí chẳng ngoài tình người, nhân sự viên mãn thì đạo khí mới hưng thịnh.

 

 

Nghiệp lực vô thường, hôm nay xảy ra chuyện, ngày mai hôn mê, ngày thứ ba thì đi mất rồi. Đấy chẳng phải là sự trở về của công quả viên mãn, đấy là sự gấp vội của vô thường theo đòi. Trong lòng con có niềm tin đối với đạo thì Tiên Phật bèn là chỗ dựa, là người đỡ đầu bảo trợ của con. Tâm của con rất thật, rất chân thành thì cái mà ông trời giúp đỡ con cũng là thật, sự thành công hay chăng của sự việc được quyết định bởi sự nỗ lực của con người, tự trợ thì trời trợ.

Giữa trời đất thì con người là quý nhất. Thần tiên cõi khí thiên muốn cầu đạo cũng phải tìm những người hữu duyên của nhân gian.

Một người tu đạo chỉ có sự dũng cảm tiến thẳng về trước, lúc nào cũng tồn cái tâm công chánh, đạo tâm, tấm lòng từ bi. Con có cái tâm từ bi thì chẳng có những thị phi đúng sai. Các con biếng nhác rồi thì các oan thân trái chủ sẽ rất khẩn trương căng thẳng; con chẳng tu chẳng bàn thì họ bèn sẽ khiến con sanh bệnh, sự nghiệp chẳng thuận lợi, gia đình chẳng viên mãn, khiến các con khổ đau, xem coi các con là dùng công đức hay là dùng sự đau khổ để hoàn trả nợ.

 

Trời chẳng thể nói, đất chẳng thể nói, con người chính là công cụ hoằng đạo. Lão thuỷ hoàn triều đã là tình thế bắt buộc, “ các con phải mang theo phật đường vô hình ”. Trong quá trình tu đạo có sự hồi hướng công đức thì những sự đeo bám quấy nhiễu của vô hình bèn sẽ giảm nhẹ đi.

 

 

Thầy chúc các con đạo tâm vĩnh bất thoái chuyển, đời đời kiếp kiếp vĩnh kết phật duyên.

Thầy khấu từ giá với Hoàng Mẫu !

Chúc phúc mọi người trên con đường tu đạo mọi thứ thảy đều bình an thuận lợi !

Chúc mọi người Thánh Phàm như ý, thân thể khoẻ mạnh ! Đạo tâm vĩnh bất thoái chuyển, đời đời kiếp kiếp vĩnh kết phật duyên !

Số lượt xem : 479