BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Mục đích của việc lạy phật

Tác giả liangfulai on 2023-06-21 14:47:11
/ Mục đích của việc lạy phật

1. Cầu thần cầu phật chỉ là vọng tưởng :

 

Người bình thường đến chùa miếu phật đường, cầm nhang lên chỉ muốn cầu tiên phật phù hộ cho thân thể khỏe mạnh bình an, gia đình yên vui, công việc thuận lợi, thăng quan phát tài !


Thật ra, chẳng có công đức thì làm sao mà có thể trao đổi điều kiện với tiên phật, ba nén nhang, một nải chuối …thì đưa ra một đống đủ thứ các nguyện vọng ! như cái gọi là “ chưa ăn chay ba ngày đã muốn đến tây thiên ! ”, nhưng có bao giờ tự hỏi lòng mình rằng : trước khi thắp nhang tuy đã rửa tay, nhưng “ tay chân ” có thật sự đã sạch sẽ chưa ? đã buông dao đồ tể xuống hay chưa ? có sát sanh hại mệnh hay không ? quả thật đã không trộm, không cướp giật, chẳng tham, chẳng vọng hay chưa ? tâm đã sạch sẽ hay chưa ? phải chăng vẫn còn một đống oán hận tắt nghẽn trong lòng ? chẳng biết hành công lập đức, chỉ biết yêu cầu đòi hỏi tiên phật thay mình liễu một đống nợ oan nghiệp mà thôi.

 

Bất luận là phước lộc thọ hỷ, đằng sau cá nhân mỗi người tự có nhân quả nghiệp chướng, trước mặt tiên phật, tốt nhất là đừng nên cầu xin những việc sau đây :

 

Chớ có cầu Tiên Phật báo thù thay bạn. Ông trời chí công vô tư, tiên phật từ bi vi hoài, chẳng có thiệc ác đối đãi, chẳng có sự phân biệt người tốt kẻ xấu. Kẻ thù mà bạn cho là người xấu, nhưng Tiên Phật vẫn có thể nhìn thấy lương tri bổn tánh của hắn là thuần lương thanh tịnh. Đồng thời, phước báo mà kiếp trước hắn đã tạo vẫn chưa hết, kiếp này tuy rằng tội ác chất đầy, vẫn nằm trong phạm vi được bảo vệ che chở, ngoài việc dùng sự trừng phạt của pháp luật ra, nhất thời không thể thu dọn được hắn.

 

Chớ có cầu những sự hưởng thụ vật chất không phù hợp thích đáng. Phước báo của kiếp này có quan hệ rất lớn với sự bố thí của kiếp trước, trong mệnh có cuối cùng vẫn phải có, trong mệnh nếu không có thì chớ cưỡng cầu. Kinh nhân quả ba đời nói rất hay : “ vì sao chẳng có cái ăn mặc ? là do kiếp trước chẳng xả đến nửa đồng. ”


Chớ có phát lời thề độc trước tiên phật. Những mùa tuyển cử, có một số các ứng cử viên sẽ vào chùa miếu chặt đầu gà phát lời thề độc ngay trước tiên phật, bảo rằng nếu được thế nào thì sẽ thế nào …thậm chí cam nguyện bị xe đụng chết, lấy mạng sống của cả nhà ra để đánh cuộc. Mỗi người đều có nhân quả phước phận, khi vẫn chưa phải lúc, nghiệp báo nhân quả chưa chín muồi, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào những lời thề độc ấy mà có thể như thế nào như thế nào được.


Chớ có vì lập nguyện trả nguyện mà sát sanh. Có người vì để biểu lộ sự thành tâm, thích nói trước tiên phật rằng : nếu thế nào thế nào đó ….thì sẽ giết mổ heo gà đế khao tế thần. Đối với tiên phật mà nói, các ngài vô hình vô tướng cần một con heo, con gà để làm gì ? đối với con heo, con gà mà nói, đó thật sự là tai kiếp bất ngờ. Nói đi nói lại chẳng phải vẫn là vì dục vọng của miệng và bụng mình sao ?


Chớ có gieo quẻ xin xâm để quyết định việc công. Việc của mọi người nên do mọi người quyết định. Muốn làm chuyện gì hay không, đấy là việc của người, nên do người tự giải quyết lấy, sao có thể đem trách nhiệm đùn đẩy qua cho tiên phật ? đem việc công phó thác cho Thần minh chỉ là cầu tâm an mà thôi. Nếu thường xuyên làm như vậy, e rằng sẽ rơi vào nguy cơ mê tín.


Có câu đối phía sau bức tượng quan thế âm bồ tát rằng : “ nếu chẳng quay đầu, ai cứu khổ cứu nạn thay con ? nếu có thể chuyển niệm, hà tất cần ta đại từ đại bi ? ”, quả thật là cầu người chẳng thà cầu bản thân mình. Miếu Thổ Địa cũng có câu đối rằng : “ chỉ có mấy đồng tiền, con cũng muốn, người ta cũng muốn, cho ai tốt đây ? tí chút việc thiện cũng chẳng làm, sáng cũng cầu, tối cũng cầu, thật làm khó cho ta ! ”. Giàu nhỏ do cần kiệm, giàu to do mệnh, do trời, do nhân lành bố thí của tiền kiếp; con người chỉ cần nghiêm túc nỗ lực, cần cù chăm chỉ lao động thì có thể cái ăn no mặc ấm cơ bản, chẳng nên hy vọng cầu mong sự đột nhiên phát tài, những tiền tài không thuộc về cái mà mình nên có.


2. Ý nghĩa thật sự của việc lạy phật :


Lạy Phật thật ra là lạy phật tự tánh, khẩn cầu phật tánh hiện sáng rõ, có thể tìm thấy vị chủ nhân thật sự của bản thân mình, tự mình làm chủ; một người một khi có thể làm chủ bản thân thì có thể phát huy tiềm lực, ứng phó với những nghịch cảnh khốn khó mà mình đối mặt, là bản thân có kế hoạch, có mục tiêu đúng đắn, bản thân đã và đang nghiêm túc nỗ lực đi làm, hy vọng tiên phật trợ giúp thêm một phần sức, khiến cho mình có lòng tin, có thể an tâm hơn thôi.

 

Chứ chẳng phải là lục thần chẳng có chủ, gieo quẻ, xin xâm hướng ra bên ngoài mà lạy bừa, càng chẳng phải tự mình né sang một bên rồi kỳ vọng tiên phật giúp cho ! Ngày thường, bất luận là đến phật đường tham dự lớp học, hay đến chùa miếu lạy phật lễ phật, chúng ta cũng nên có những quan niệm sau :

 

Gặp thuận cảnh đến thì cảm ân : Mọi chuyện nếu thuận, hôm nay có cục diện thế này, ba bữa ấm no, chẳng phải lo lắng về cái ăn cái mặc, là được sự phù hộ của tiên phật bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, được sự hộ trì của chúng sanh. Tất cả những thứ mà mình cần dùng của một ngày chẳng phải chỉ là nhờ vào sức của một người, mà là nhờ các ngành các nghề cùng chung nỗ lực bỏ ra thời gian công sức mới có thể hoàn thành có được. Hãy cảm ân tất cả các ngành các nghề và tạ ân trời ân phật. ( trả nguyện, liễu nguyện ).

 

Gặp nghịch cảnh đến thì sám hối : Mọi chuyện chẳng thuận đều là do tánh nóng và thói xấu của mình chưa sửa đổi, một đống tội lỗi sai trái chồng chất, ngẩng đầu 3 thước có thần minh, hãy đến trước Phật thành tâm thành ý mà bẩm bạch, sám hối, thỉnh cầu tiên phật từ bi xá tội, ông trời chẳng giết người hối lỗi, chỉ sợ rằng tội ác đầy trời mà chẳng được một chữ “ hối ” !


* Học noi theo bước chân của Tiên Phật :   Căn cứ vào hình tướng của Tiên Phật mình đã lạy mà cất bước nối gót học tập theo sát tấm gương phẩm hạnh của các ngài, như Phật Di Lặc bụng to bao dung, lòng vui vẻ ngập tràn; Tế Công Hoạt Phật đại công vô tư, Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, Quan Công Pháp Luật Chủ tràn đầy hạo nhiên chánh khí…Chỉ có những người học làm việc của Phật mới có thể thành Phật.

 

* Lạy phật còn có nghĩa là phải học tập sự lễ nhường khiêm tốnhàng phục cái tâm cao ngạo tự kiêu tự đại, sự cống cao ngã mạn của mình. Lễ kính chư thiên tiên phật thì cũng phải lễ kính đối với tất cả mọi chúng sanh, bởi vì tất cả chúng sanh đều có phật tánh, đều vốn dĩ thành phật, đều có thể thành phật.

Lúc khấu đầu lạy phật chính là đang bảo với bản thân mình phải làm công phu tự phản tỉnh lấy mình.

Số lượt xem : 491