BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Lợi ích của việc khai sáng thiết lập phật đường

Tác giả liangfulai on 2023-06-14 09:59:13
/Lợi ích của việc khai sáng thiết lập phật đường

Lời mở đầu

 

Trong “ mười lý do quan trọng của việc thiết lập phật đường ”, Ân Sư Tế Công Hoạt Phật từ bi công bố rõ ràng vai trò thù thắng của Phật đường :


 

  1. Nơi giới thiệu của thiên đường
  2. Nơi xử lý các vụ việc của Tam tào ( thiên tào, nhân tào, địa tào )
  3. Nơi cải tiến tốt để học Phật
  4. Nơi tu luyện thành đạo
  5. Trạm tiếp nhiên liệu ( công đức ) đến Tây Phương
  6. Trạm cứu tế linh tánh của chúng sanh
  7. Trường đại học bồi dưỡng phẩm đức
  8. Là phúc địa tránh kiếp
  9. Là mảnh đất hoan hỷ của tiên phật
  10. Là mảnh đất thanh tịnh xả niệm

 

Từ đây có thể thấy, trong quá trình trưởng thành của các đệ tử Bạch Dương, Phật đường đóng địa vị tương đương quan trọng.

 

Ba công năng lớn của Tiên Thiên Phật đường

 

1. Công năng truyền đạo

 

Phật đường giống như một chiếc pháp thuyền, trong biển lớn đời người mênh mông chở vô số chúng sanh, lái hướng đến bỉ ngạn ( bờ bên kia ) quang minh thanh tịnh. Tuy rằng trong đạo trường của chúng ta chẳng phải tất cả mọi phật đường đều rất hoa lệ, nhưng đều là phật đường có “ thiên mệnh ”, mỗi phật đường đều trang nghiêm thần thánh và tràn đầy thánh linh như nhau. Mượn nhờ vào tiên thiên phật đường, những chúng sanh có duyên dưới phật quang gia bị của sư tôn sư mẫu mà có thể cầu đạo lãnh thụ tam bảo tâm pháp hằng cổ bất khinh truyền, như pháp tu trì có thể thể nghiệm cảm thụ của thân tâm thanh tĩnh và có thể liễu thoát sanh tử luân hồi.

 

2. Công năng giáo hóa


Trong phật đường, nhờ vào đại đức đôn hóa của sư tôn sư mẫu và nhân cách vĩ đại cảm hóa kêu gọi của tiền nhân bối, chúng ta được mở các lớp nghiên cứu, giảng đạo đức, thuyết nhân nghĩa, nói hết mình về nhân sanh chân đế, khiến cho vô số chúng sanh thoát thai hoán cốt ( thay đổi triệt để ), tìm thấy sự tôn nghiêm của sinh mệnh, nhận rõ phương hướng của đời người, mở ra trí tuệ, sáng tạo gia đình hạnh phúc, và cũng biểu lộ hết ý nghĩa và giá trị của sinh mệnh, rồi tiến đến noi thep chư phật bồ tát, độ hóa chúng sanh, cùng thành phật đạo.

 

3. Công năng tu hành

 

Phật đường càng là nơi để đạo thân cùng tu, đem những đạo lý mà ngày thường đã học được áp dụng thực thi vào giữa các cử chỉ lời nói, mọi người cùng nhau khích lệ thành toàn, dùng lời nói uyển chuyển lịch thiệp để khuyên nhau, cần mẫn tu thập thiện để bồi dưỡng những phẩm chất nhân cách cao thượng. Từ trong mà ra ngoài, mọi người đều có thể tâm thành ( chân thành, thành kính ), khí hòa, sắc ôn ( sắc mặt ôn hòa ), lời nói lịch thiệp, khiến cho mỗi một vị đạo thân đều lấy việc bản thân mình làm gương để làm chí hướng, cũng đủ để đại biểu cho sự tôn quý của đạo.

 

Mặt khác, cái gọi là “ mượn việc luyện tâm ”, mượn nhờ vào cơ hội hành công liễu nguyện ở phật đường để bồi dưỡng sự nhẫn nại, lòng yêu thương và tâm chí bền lâu chẳng thay đổi, tăng mạnh việc mài luyện hỏa hầu, khiến cho những đạo thân đến từ những nơi khác nhau có thể thay đổi khí chất, sửa lại cho đúng tư tưởng, quan niệm, tập tánh và giá trị quan. Mọi người mục tiêu nhất trí, tâm niệm nhất trí, nhất tâm hướng đạo, thích tu hành.

 

Lợi ích của việc khai sáng thiết lập phật đường

 

1. Là chỗ tốt để kính bái chư thiên tiên phật

 

Có phật đường mới tiện lợi để thành tâm kính bái, tham từ giá với Lão Mẫu, Tiên Phật. Từ trong sự lễ bái mà thể hội và học tập tinh thần đại công vô tư, từ bi hỷ xả của Tiên Phật, và bồi dưỡng thói quen khiêm tốn lễ nhường, đồng thời trong quá trình cung kính thành tâm khấu bái cũng đạt đến hiệu quả tam nghiệp thanh tịnh của thân, khẩu, ý, vô hình trung cũng hàng phục được cái tâm vọng tưởng tán loạn tứ tung, đắc được rất nhiều ích lợi đối với việc tu tâm dưỡng tánh.

 

2. Phương tiện quảng kết thiện duyên, tiếp dẫn chúng sanh

 

Tiền Hiền nói rằng : “ chưa tu phật đạo, trước hãy kết thiện duyên ”. Sau khi khai thiết phật đường, đàn chủ nhiệt tâm tiếp đãi, tiếp đón đưa tiễn, tổ chức các hoạt động liên lạc thắt chặt tình hữu nghị, có thể tăng thêm không ít cơ hội phục vụ cho quần chúng. Cửa phật to to mở, người có duyên đều tiến vào, bất luận là sĩ nông công thương đều có thể tùy duyên độ hóa, bái Minh Sư đắc chân truyền, đấy là nhân duyên thù thắng của tam kì đại khai phổ độ.

 

3. Có thể tạo tựu nhân tài

 

Sau khi đạo thân cầu đạo, ngoại việc có thể khích lệ mở pháp hội ra thì mồng một, mười lăm còn có thể thỉnh mời các đạo thân trở về phật đường khấu đầu lễ bái, học tập đạo nghĩa lễ tiết để tăng sâu thêm những thể nghiệm đối với đạo. Ngoài ra, càng có thể tận dụng phật đường để mở các lớp nghiên cứu để cho các đạo thân có thể rõ đạo lý, kế đến có thể nhận lý thật tu. Thường ngày cũng có thể từng bước chỉ dạy dẫn dắt và diễn luyện những công tác sự vụ liên quan đến đạo trường, như diễn tập giảng đạo, phật quy lễ tiết, bàn đạo thao trì …Tóm lại, nhân tài thí giáo ( căn cứ dựa vào tố chất khác nhau của người được chỉ dạy cho mà cách chỉ dạy cho họ cũng khác nhau ), dẫn dắt chỉ dạy tài thí, pháp thí, vô úy thí lượng sức mà làm để tâm ý chuyên chú vào các hạng liệt tu bàn đạo. Do vậy, phật đường có thể phối hợp với quy hoạch của đạo trường chỉnh thể, dựa theo trình độ mà thiết lập các loại lớp nghiên cứu để thành toàn đạo thân để bồi dưỡng giáo dục thành những nhân tài trụ cột của đạo trường.

 

4. Tiện cho việc thừa thượng khải hạ ( nối tiếp kế thừa phía trên, dẫn dắt chỉ bảo cho phía dưới )

 

Phật đường là đơn vị cơ bản nhất của toàn thể đạo trường. Nếu như đạo trường muốn thực hiện lý tưởng Di Lặc Gia Viên nhất đạo đồng phong thì trước hết phải bắt đầu làm từ các phật đường. Trong Phật đường có Tiền Hiền, hậu học và đồng tu, các thành viên bèn giống như người một nhà, tiện cho việc thúc đẩy phát triển giáo dục luân lý thừa thượng khải hạ. Người ở trên cương vị Tiền hiền lấy thân mình làm gương, lúc nào cũng đề xướng nỗi khổ tâm của Thiên Ân Sư Đức và Tiền Nhân, Tiền Hiền. Phàm việc gì cũng tôn sư trọng đạo, kính lão tôn hiền ( kính trọng những người lớn tuổi và người hiền đức ), tuân tiền đạo hậu ( tuân theo bậc tiền nhân – người đi trước, dẫn dắt chỉ dạy cho những người theo sau ), kính trên yêu dưới. Người dưới nói theo người trên như vậy thì tự có thể

 

tăng tiến hướng tâm của tất cả đạo thân của phật đường, biểu hiện ra bầu không khí ấm áp đoàn kết hòa nhã, trưởng ấu hữu tự ( dựa theo tuổi tác lớn nhỏ mà mỗi người thận trọng giữ lấy bổn phận của mình, lễ nhường hòa nhã, có trật tự lớn nhỏ ),

 

5. Tiện cho việc đồng tu cộng bàn


Phật đường đồng thời có 4 yếu tố ( tiền tài, pháp, bạn đồng tu, nơi chốn ), dưới sự chỉ đạo của các tiền hiền mà cùng nhau lên kế hoạch thiết kế đạo vụ, phân công hợp tác, cùng tu cùng bàn, dẫn dắt và nâng đỡ nhau, chẳng những có thể hoằng pháp lợi sanh, tiếp dẫn các phật tử có duyên, lại càng có thể bồi dưỡng hỏa hầu và sức bao dung nhau, khiến cho các đạo thân đồng tu càng có cảm giác tham gia, cảm giác thành tựu và cảm giác mình thuộc về phật đường, mọi người cùng nhau thành trưởng.

 

6. Phật quang phổ chiếu, tăng trưởng trí tuệ, tránh kiếp tị nạn

 

Trong phật đường được phật quang phổ chiếu, Tổ sư hồng từ, dưới phật lực gia bị của sư tôn sư mẫu, các đạo thân nhìn thấy pháp tướng của tiên phật trang nghiêm tự nhiên sẽ khích lệ bản thân mình càng tinh tiến tu bàn, Từ trong trải nghiệm thực hành mà tăng trưởng trí tuệ, tích lũy công đức, phước đức càng dài, nghiệp lực tiêu dần, tam tai bát nạn tự nhiên rời xa.

 

Các vị Tiền Hiền đi trước thường nói : “ tự trợ tức được trời trợ ”, trong quá trình thành tâm học tu giảng bàn, chúng ta đã dang rộng hành phương tiện, lợi người lợi vật, thường ngày tất được thiên thần hộ trì. Nếu trong nhà có thiết lập phật đường, thỉnh mời thánh linh của Lão Mẫu vào trong nhà, thường tiếp nhận phật quang phổ chiếu, và có tam bảo có thể tu trì, ngày thường tự đắc được an ninh tự tại, gặp phải có tai nạn tự nhiên cảm nhận được thần phật phù hộ mà được phùng hung hóa cát, tránh kiếp tị nạn. Những ví dụ để ấn chứng thì đâu đâu cũng có, quá nhiều chẳng thể đề cập hết.


7. Đảm nhiệm thiên chức Đàn chủ thành tựu quả vị trên trời.


Muốn thành tựu quả vị tiên chơn bồ tát chẳng liên quan đến danh học lực, danh tiếng địa vị của nhân gian mà là dựa vào chân công thật thiện. Tiên Phật rằng : “ quả vị tây phương nhân gian định, đông phương chẳng xả thì tây phương chẳng đắc ”, lại nói rằng : “ nhân gian một phật đường, trên trời một đóa sen ” đủ thấy rằng công đức của việc thiết lập phật đường là chẳng thể nghĩ bàn, chẳng những có thể gánh vác thiên chức thần thánh của “ đàn chủ ”, lại nhiều thêm một phần cơ hội liễu nguyện, hành công, làm việc cho ơn trên, làm trạm truyền phát từ âm của ơn trên.

 

Đàn chủ nếu có thể lấy thân mình làm gương, nội ngoại kiêm tu, lúc nào cũng vất vả đảm nhiệm gánh vác, chân tâm bỏ ra công sức, tích lũy công đức như thế, nhẫn nại kiên trì đến cùng thì tự nhiên có thể công viên quả mãn, có thể đạo thành trên trời, danh lưu nhân gian.

 

* Nắm bắt cơ hội, trồng thiện nhân duyên

 

Tiên phật từ sớm đã từ bi nói qua rằng thiết lập phật đường tức là thỉnh mời thánh linh của lão mẫu, thánh giá của chư thiên tiên phật đến trong nhà, cùng sinh hoạt và tu hành với chúng ta, triêm quang chẳng gì sánh bằng. Nếu hoàn cảnh cho phép, mọi người rộng rãi thiết lập phật đường, phước tuệ song tu, công đức vô lượng.

 

* Thiết lập phật đường để bản thân và người khác cùng thành trưởng
 

Tu bồ tát đạo chính là nhất định cần phải nhờ vào việc giúp đỡ chúng sanh để nâng cao bản thân mình. Thiết lập phật đường là phương pháo giản tiện dễ hành nhất, từ trong việc gánh vác sứ mệnh khiến cho bản thân nhanh chóng thành trưởng, mà từ trong sự chân tâm bỏ công sức ra lại có thể thành tựu cho vô số những chúng sanh có duyên, đấy quả thật là “ tự lợi lợi nhân ”.

Số lượt xem : 516