BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Đức Tin : Đề thi khảo rớt 99,9% người tu đạo

Tác giả liangfulai on 2023-02-06 09:21:57
/Đức Tin : Đề thi khảo rớt 99,9% người tu đạo

Đức Tin : Đề thi khảo rớt 99,9% người tu đạo

 

Trong tất cả các thứ khảo nghiệm, có một thứ khảo nghiệm mà hễ gặp phải thì 99,9 % thí sinh tu đạo đều sẽ rớt, đó chính là khảo thí lòng Tin.     


 

Không tin nhân quả, tất chẳng nguyện cải ác hướng thiện, chẳng chịu tu sửa.                 

Không tin Phật pháp, như người bệnh chẳng tin dùng thuốc của bác sĩ lương y, chẳng thể khỏi “tâm bệnh ”, chẳng thể tiêu trừ các “khối u nghiệp lực ác tính” .                                                               

Không tin vào Phật Thánh, chẳng tin các bậc thiện tri thức, tức xa rời Thánh đạo, thường thân cận kẻ xấu ác, mãi đọa lạc mãi trầm luân trong biển khổ sinh tử luân hồi.                                       

Không tin người lãnh đạo, tức tâm chẳng cùng hướng, chẳng thể an vui, liền tự tách biệt ra khỏi đoàn thể tu bàn đạo.      

Không tin vào Tự Phật, tức chẳng nguyện, chẳng muốn khôi phục lại bổn lai diện mục Phật tánh thanh tịnh vô nhiễm, tức chẳng thể thành Phật.                                                

Không tin vào năng lực tiềm tàng, diệu dụng vô tận của tự tánh Phật của bản thân, tức mãi chẳng bao giờ tự cho mình cơ hội để khai phát phát triển những năng lực ấy, chẳng tin mình có thể làm được, tức mãi mãi sẽ chẳng bao giờ cho mình cơ hội để bản thân có thể làm được.                             

Không có lòng tin đối với người bạn đời, hôn nhân tồn tại cũng chỉ là sự tiếp nối của những khổ đau hối tiếc khinh ghét và tràn ngập những nghi ngờ, phòng vệ.                                          

Không có chánh tín, thì cũng như chẳng có ruộng đất tốt để cho các hạt giống bồ đề thanh tịnh từ bi trí tuệ có chỗ gieo trồng nở hoa kết quả. Đó là lý do vì sao nói : lòng tin là mẹ, là nguồn của mọi công đức.

Không có lòng tin đối với thiên mệnh, tức chẳng thể khởi phát tâm bồ đề, nguyện lực to lớn xả thân bàn đạo, thay trời tuyên hóa xiển đạo, khai hoang hạ chủng đem đạo phổ truyền đến khắp mọi nơi, chẳng thể một kiếp tu một kiếp thành tựu chứng đắc đạo quả Vô Cực.

Dân quốc năm thứ 37 ( năm 1948 ) , Lão Tiền Nhân nhận được chỉ thị của Sư Mẫu rằng :

Con đi Đài Loan khai đạo, 10 năm đầu nhất định là rất khốn khó, thế nhưng con phải nhẫn nại; 10 năm sau ta bảo đảm chắc với con rằng đại đạo sẽ hồng triển, nếu không phải là như vậy, thiên mệnh mà ta lãnh là có vấn đề ” . Lão Tiền Nhân nghe rồi bèn quỳ ngay tại chỗ tiếp nhận chỉ thị của Sư Mẫu. Nếu khi ấy Lão Tiền Nhân chẳng có lòng tin đối với thiên mệnh của Sư Mẫu thì bèn đã không đến Đài Loan khai hoang hạ chủng đạo, thì nay đã không có đạo phổ truyền khắp đài loan cho đến bốn bể năm châu rồi.

Nghi chính là một trong 5 loại độc của tâm bệnh chúng sinh. Tham sân si mạn nghi  khiến chúng sinh mãi trầm luân trong đường ác và biển khổ sinh tử.                                                                    

Lòng nghi có vẻ như vô hại đối với người khác, nhưng lại là thứ độc dược đối với tuệ mệnh của chính tự thân, là đề thi có thể khảo rớt vô vàn chúng sinh ngay từ chặng đầu trên con đường tu bàn đạo hành công lập đức, đánh rớt hết tất cả mọi cơ hội tu bàn tiến đạo.

 

Số lượt xem : 586